Wtorek, 05 grudnia 2023 r. 
-1 szczecin
REKLAMA

Koszaliński Budżet Obywatelski po metamorfozie

Data publikacji: 20 maja 2019 r. 09:03
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 12:40
Koszaliński Budżet Obywatelski po metamorfozie
 

Zmieniona ustawa o samorządzie gminnym narzuciła obowiązek utworzenia Budżetu Obywatelskiego. Samorząd Koszalina uchwałą Rady Miejskiej wprowadził korekty do własnej inicjatywy, która ma już siódmą edycję. - Głosować mogą nawet dzieci, byle mieszkały w Koszalinie – twierdzi Tomasz Czuczak, sekretarz miasta. Wybór najlepszych projektów ogólnomiejskich dokonany zostanie wyłącznie drogą elektroniczną.

Budżet wynosi 2,99 mln zł. Siedemnaście koszalińskich osiedli otrzyma po 114 tysięcy złotych. Część ogólnomiejska to milion złotych. Pozostałe 52 tysiące zarezerwowane są na organizację i promocję. Odpowiadają za ich przebieg magistrat i Pracownia Pozarządowa (PP). Pierwsze spotkanie informacyjne w środę (22 maja) o g. 17.30 z seniorami w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w siedzibie Politechniki Koszalińskiej. Następne na przełomie mają i czerwca – kolejno: ze społecznikami z organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, Koszalińską Radą Seniorów, młodzieżą szkolną i studentami uczelni. Jak podkreśla Łukasz Cieśliński, szef PP, to okazja do analizy potrzeb poszczególnych środowisk i stworzenia pomysłów do sfinalizowania w ramach BO. PP i ratusz zapewniają wsparcie merytoryczne na etapie pisania wniosków. Szczegółowe informacje i aktualności będą zamieszczane na stronie internetowej (www.budzetobywatelski.koszalin.pl).

Składanie wniosków potrwa od 24 maja do 14 czerwca br. Do 15 sierpnia zaplanowana jest ocena złożonych projektów z uwzględnieniem procedury odwoławczej. Etap głosowania jest zróżnicowany: osiedlowy w dniach 2 – 20 września (najlepsze projekty muszą mieć stuprocentowe poparcie!) oraz ogólnomiejskie od 24 września do 14 października. Ogłoszenie wyników w ciągu tygodnia po głosowaniu w formie elektronicznej. ©℗

Tekst i fot. (m)

Na zdjęciu: City Golf Koszalin – pole gry do minigolfa na osiemnastu dołkach w Wodnej Dolinie to jeden ze zrealizowanych już projektów rekreacyjnych w ramach Koszalińskiego Budżetu Obywatelskiego.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA