Poniedziałek, 22 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Kontrola w oczyszczalni ścieków po znalezieniu śniętych ryb w jez. Jamno

Data publikacji: 20 czerwca 2019 r. 08:37
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 12:43
Kontrola w oczyszczalni ścieków po znalezieniu śniętych ryb w jez. Jamno
 

Po ujawnieniu setek śniętych ryb w jez. Jamno w środę WIOŚ rozpoczął kontrolę w Oczyszczalni Ścieków "Jamno". To z ostrożności – powiedział zachodniopomorski wojewódzki inspektor ochrony środowiska Andrzej Miluch, gdyż wstępne wyniki badań wskazują na tzw. przyduchę.

O setkach śniętych ryb w jez. Jamno, przy przystani statku "Koszałek", poinformowało w poniedziałek koszalińską delegaturę WIOŚ Stowarzyszenie Fundacji "Jantar".

Miluch powiedział PAP w środę, że wstępne wyniki badań laboratoryjnych, przekazane mu ustnie, wskazują na naturalne przyczyny śnięcia ryb. Ma chodzić o tzw. przyduchę, którą wywołał intensywny zakwit organizmów sinicowych.

Zaznaczył przy tym, że aby znaleźć przyczynę intensywnego zakwitu sinic, w środę WIOŚ rozpoczął kontrolę w koszalińskiej Oczyszczalni Ścieków "Jamno". Na taką decyzję miały wpłynąć wstępne wyniki badań z próbek wody pobranych z ujścia rzeki Dzierżęcinki wpływającej do jez. Jamno. Wskazały one na "dużą koncentrację związków azotu".

- To z ostrożności. (…) Sprawdzimy cały cykl pracy oczyszczalni, zainstalujemy tam urządzenia długookresowe, by wykonać pomiary całodobowe – powiedział Miluch. Dodał, że wyniki tych badań powinny być znane w ciągu "tygodnia, dwóch tygodni".

Jednocześnie zaznaczył, że "trzeba pamiętać o tym, że to jezioro narażone było przez wiele lat na oddziaływanie różnych oczyszczalni, one były przez nas kontrolowane, natomiast jezioro jest w pewien sposób zdegradowane i płytkie, a to o sprzyja podatności na zakwity".

Przyducha, czyli zmniejszenie ilości tlenu w zbiorniku wodnym poniżej poziomu umożliwiającego rybom swobodne oddychanie, może być spowodowana intensywnym zakwitem organizmów planktonowych, które podczas rozwoju, pożerają go w dużych ilościach. Czynnikami decydującymi o intensywnym zakwicie są: wysoka temperatura i duża ilość składników pokarmowych.

(pap)

Fot. Wiesław Miller

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA