poniedziałek, 16 lipca 2018.
Strona główna > Wiadomości > IPN jest zaskoczony

IPN jest zaskoczony

IPN jest zaskoczony
Data publikacji: 2017-11-22 16:55
Ostatnia aktualizacja: 2018-07-12 12:31
Wywietleń: 1977 302222

Doktor Paweł Skubisz, dyrektor szczecińskiego Instytutu Pamięci Narodowej, napisał list otwarty do naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego, którzy w ub. tygodniu postulowali, aby nie wymazywać z przestrzeni Kołobrzegu nazw takich jak 18 Marca czy ul. 4 Dywizji Wojska Polskiego.

Paweł Skubisz pisze tak:Szanowni Państwo, z dużym zaskoczeniem przyjąłem do wiadomości fakt sformułowania w Stanowisku w sprawie zmian nazw ulic w Kołobrzegu nieprawdziwych stwierdzeń, jakoby Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie oczekiwał od Wojewody Zachodniopomorskiego zmiany nazwy placu i parku 18 Marca w Kołobrzegu. Instytut nigdy nie wskazywał na taką konieczność. Wręcz przeciwnie, w piśmie skierowanym 6 października br. do Oddziału Nadzoru Prawnego ZUW zająłem, jako dyrektor Oddziału IPN w Szczecinie, następujące stanowisko: „Ponieważ w sprawie placu i parku 18 Marca nie zachowały się uzasadnienia dotyczące nazw, proponujemy przegłosowanie przez samorząd nowej uchwały w sprawie nazwy placu i parku 18 Marca, z uzasadnieniem precyzującym intencje wnioskodawców w sposób jasny i niebudzący wątpliwości w kontekście zapisów Ustawy z 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego poprzez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Proponujemy przyjęcie następującego uzasadnienia do nowej uchwały: »Nazwy upamiętniają obywateli Rzeczypospolitej Polskiej – żołnierzy, którzy walczyli przeciw Niemcom i polegli podczas walk o Kołobrzeg 18 marca 1945 r. Niezależnie od sposobu wykorzystania ich krwi i żołnierskiego trudu przez czynniki polityczne, którym podporządkowane były ich jednostki, większość z nich – podobnie jak dominująca część polskiego społeczeństwa – zachowywała wówczas nadzieję na odbudowę po wojnie niepodległej Polski«. Jesteśmy przekonani, że takie uzasadnienie tych nazw będzie wprost oddawało intencje władz i mieszkańców Kołobrzegu, doceni przelaną krew żołnierzy–Polaków, a jednocześnie będzie w pełni zgodne z faktami i kontekstem historycznym, w jakim były prowadzone walki w tym rejonie kraju w 1945 r.” (pełna treść oświadczenia w tej sprawie została opublikowana na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej 14 listopada br.). Ponadto Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr Jarosław Szarek, w piśmie skierowanym do Pana Wojewody, a zawierającym spis nazw wymagających zmiany na podstawie wspomnianej Ustawy, także nie wnioskował o zmianę nazwy placu i parku 18 Marca w Kołobrzegu.

W odniesieniu do nazw związków operacyjnych i związków taktycznych, bezprawnie tworzonych przez Związek Sowiecki z obywateli RP i wykorzystywanych także do realizacji celów politycznych, rozbieżnych z polską racją stanu, Instytut konsekwentnie podkreśla konieczność rozróżnienia gloryfikacji takich formacji, ich dowództwa i aparatu polityczno-wychowawczego od upamiętnienia bohaterstwa i przelanej krwi żołnierzy, którzy w różnych okolicznościach znaleźli się w ich szeregach. To dla nas oczywiste, że wielu spośród tych żołnierzy przeszło wcześniej przez łagry i miejsca zesłania w odległych republikach Związku Sowieckiego. Część pochodziła z przymusowego poboru zorganizowanego już na ziemiach polskich. Udział w działaniach zbrojnych przeciw Niemcom był zgodny z oczekiwaniami zwykłych żołnierzy. Natomiast na oblicze polityczne tych jednostek, na kształt prowadzonej przez aparat polityczno-wychowawczy indoktrynacji, w końcu na sposób wykorzystania ich walki i poświęcenia w bojach z Niemcami w propagandzie komunistów i w polityce międzynarodowej Związku Sowieckiego, jako zwyczajni żołnierze nie mieli wpływu. W związku z powyższym, Instytut w każdym z tego rodzaju wypadków podkreśla możliwość upamiętnienia żołnierzy tych jednostek za pomocą nowej uchwały, wprowadzającej nazwy – trzymając się przykładu Kołobrzegu – al. Żołnierzy 1 Armii Wojska Polskiego (al. Żołnierzy1 AWP) – i analogicznie: ul. Żołnierzy 6 Dywizji Piechoty, ul. Żołnierzy 4 Dywizji Wojska Polskiego, park im. Żołnierzy 3 Dywizji Piechoty. Tak sformułowane nazwy, kładące nacisk na los żołnierzy, a nie na gloryfikację samych jednostek i ich dowódców wyznaczanych przez Związek Sowieckich, Instytut konsekwentnie uznaje za nazwy niepodlegające zmianie w oparciu o przepisy Ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

W związku z powyższym należy stwierdzić, że Stanowisko skierowane do Pana Wojewody, a zaprezentowane opinii publicznej za pomocą mediów tradycyjnych i społecznościowych, nie odnosi się do stanu faktycznego, a nieprawdziwe informacje tam zawarte mają charakter nieuprawnionych insynuacji. Uderzają tym samym w dobre imię Instytutu Pamięci Narodowej, a szczególnie Oddziału IPN w Szczecinie i jego pracowników.

Szczególny niepokój budzi fakt, że pracownicy naukowi Uniwersytetu Szczecińskiego – zanim sformułowali i upowszechnili Stanowisko – nie podjęli próby weryfikacji w samym IPN medialnych enuncjacji na temat rzekomego braku wrażliwości na skomplikowaną wojenną historię Pomorza w schyłkowym okresie wojny i udział Polaków w zdobyciu Kołobrzegu. Powinno to należeć do standardów metodologicznych i etycznych, przestrzeganych zarówno w pracy naukowej, jak i debacie publicznej. Jest to szczególnie zasmucające w sytuacji, gdy w większości znamy się osobiście i od wielu lat ze sobą współpracujemy. Pracownicy szczecińskiego Oddziału Instytutu to głównie absolwenci Uniwersytetu Szczecińskiego. Tutaj studiowaliśmy i broniliśmy prace magisterskie czy doktorskie. Na Uniwersytecie pracują nasi koledzy, nauczyciele i promotorzy. Od wielu lat współdziałamy w zakresie badań nad historią najnowszą, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Pomorza Zachodniego. Oddział IPN w Szczecinie był współorganizatorem XIX Powszechnego Zjazdu Historyków w Szczecinie. Wspólnie zrealizowaliśmy wiele konferencji i opublikowaliśmy szereg wydawnictw. Często wnioskujemy do Państwa o recenzje przedwydawnicze publikacji, przygotowanych przez pracowników IPN, sięgając do autorytetu badaczy z Uniwersytetu Szczecińskiego. Współpracę te zawsze cechował duch wzajemnego zrozumienia i szacunku.

List, który do Państwa kieruję, stanowi wyraz mojego osobistego zaniepokojenia próbą spolaryzowania środowisk Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie oraz Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego. Z pewnością nie może ona służyć realizacji ważnego celu, jaki nam przyświeca, związanego z badaniami i popularyzacją dziejów najnowszych naszego regionu i całej Polski. Jednocześnie pragnę wyrazić nadzieję, że w przyszłości możliwa będzie dyskusja naukowa czy debata publiczna oparta o fakty, a nie dziennikarskie kreacje, przy zachowaniu zasad obowiązujących w świecie nauki”.

(as)

Fot. IPN 

Komentarze

Andrzej
Zweryfikowaniu powinni jak najszybciej ulec "naukowcy" RP i w s z y s t k i e uczelnie panstwowe!
2017-11-24 10:03:33
gryf
Strach pomyśleć że wraz z tą dekomunizacją mogą wymazać historię 2 Wojny Światowej. Niemcy zostały pokonane przez Sowietów - tego faktu nie trzeba wymazywać z historii .... Zamiast burzyć można dobudować swoją historię - (do pomnika Sowieckiego polski pomnik katyński)
2017-11-23 15:52:56
Polak
Próbowali zatrzeć polskie zwycięstwo w Kołobrzegu. Kompromitacja. Jeśli na US są "postkomuniści" czemu dyrektor chwali się, że go uczyli i tak dobrze mu się z US współpracowało czyżby nasiąknął postkomunizmem?
2017-11-23 08:42:59
dr. Jarmak
Zastanawiający jest tylko stopień skundlenia się ?! Jak można tańczyć dla karakana z Żoliborza-małego, wrednego człowieczka? Gdzie są proporcje w pokazywaniu dziejów historyczny? Ale czego spodziewać się po pisowskiej jaczejce?
2017-11-23 07:09:38
Tylko IPN.
Skomlenie lewaków i postkomunistów na tym forum to dowód na to jak potrzebny jest IPN do odkłamywania historii Polski. Nie zrobią tego na Uniwersytecie Szczecińskim. To komuna i ich potomkowie.
2017-11-23 06:19:18
mgr
Może IPN opracuje historię powstania Uniwersytetu Szczecińskiego (1985-90). To byłoby ciekawe.
2017-11-22 22:46:47
Miś III
IPN przybudówką polityczną PIS to kładzie cień na wszystko co robią i chcą zrobić . Czy krew żołnierzy I Armii LWP przelana na frontach II Wojny Światowej nie zasługuje na nazwy , pamięć ? Jeżeli nie - to tylko można nazwać skur....syństwem !!!! Taki IPN rozwiązać , a dokumentację przekazać Archiwów Państwowych . Prokuratorów przekazać do prokuratur , gdzie brakuje rąk do pracy !!!!
2017-11-22 22:30:28
Pikuś
Masz rację, Polska pod tymczasową administracją pisowską idzie do przodu.... prosto ku przepaści
2017-11-22 22:11:09
Komuna odchodzi, bez honoru, bolszewiki!
Prawdy historycznej komuchy boją się najbardziej. Na nic wasze ujadania. Polska idzie do przodu!
2017-11-22 21:38:27
OK.2010
Czy pracownicy IPN łącznie z Dyrektorem znają znaczenie słów PAMIĘĆ NARODOWA oj wątpie.
2017-11-22 21:13:25
politbiuro pisu
Skubisz przebiera nóżkami, żeby załapać się na warszawkę. Będzie wokół siebie robił dużo hałasu o nic.
2017-11-22 21:06:37
henio
zlikwidować IPN , czego przykładem jest ględzenie pseudo historyka Skubisza. Ten facet ma czelność pouczać historyków z Uniwerytetu Szczecinskiego
2017-11-22 20:21:20
pmorzanim
Dyrektor Skubisz odcina się od twardej linii (w zakresie oceny LWP) od Sławomira Cenckiewicza?
2017-11-22 19:39:15
IPN powinno się zlikwidować
Banda niepotrzebnych urzędasów ciągnących pieniądze z budżetu
2017-11-22 19:22:34
Przerażająca....
Przerażająca e p i s t o ł a prezia IPN!!! Nie ma co robić? Kto TO czyta??? Durnowate zmiany nazw ulic przez nierobów pod szumną nazwą INSTYTUT... My już to przeżywaliśmy, przeżyjemy i te...
2017-11-22 18:58:11
Sowietska agentura
Wszystko rozwiązać. Ma być nic.
2017-11-22 18:58:07
Ala
IPN POWINNI DAWNO ROZWIĄZAĆ,ZBĘDNA INSTYTUCJA
2017-11-22 18:30:41
Idiana Jones
No tak bawić się w historię - to można do usłanej śmierci, albo do emerytury...fucha nie do zdarcia. Najważniejsze, żeby niczego nie kończyć. Ciepła posadka W IPN i odskocznia do kariery. A praca archeologiczne potrwają z 1000 lat. Rozwiązać IPN!!!Do roboty, a nie nadzór i opinia: kto jest prawdziwym patriotą!
2017-11-22 17:57:48
Karol
Niewiniątka
2017-11-22 17:43:52

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
15
na godz. 03:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Flis przypłynął do Szczecina
Zjazd Młodych Gwiazd 2018 i „Siedem życzeń”
Różankowe urodziny Szczecina
Poprzedni Następny

Nekrologi

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy