Sobota 28 maja 2022r. 
REKLAMA

Biura obsługi klienta Enei czynne 13 sierpnia do godziny 20

Data publikacji: 2019-08-12 22:17
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-21 13:57
Biura obsługi klienta Enei czynne 13 sierpnia do godziny 20
 

Enea, zgodnie ze znowelizowaną tzw. ustawą o cenach prądu, przyjmuje oświadczenia od m.in. mikro- i małych przedsiębiorstw do 13 sierpnia 2019 r. Tego dnia wszystkie jej biura obsługi klienta będą czynne do godziny 20. Enea jednocześnie zachęca do skorzystania z możliwości wysłania dokumentów pocztą.

Enea przyjmuje oświadczenia od uprawnionych klientów do 13 sierpnia 2019 roku włącznie. Wskazane w znowelizowanej „Ustawie o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw” podmioty, dzięki złożonemu oświadczeniu mają możliwość utrzymania cen energii w drugim półroczu br. na poziomie z 30 czerwca 2018 roku.

Uprawnieni do złożenia oświadczenia są: mikro- i mali przedsiębiorcy, szpitale, jednostki sektora finansów publicznych (w tym samorządy) i inne państwowe jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, rolnicy będący mikro- i małymi przedsiębiorcami (rolnicy i przedsiębiorstwa sektora rolnego mają zagwarantowane takie same warunki jak inni przedsiębiorcy).

Jak informuje Ministerstwo Energii, zgodnie z prawem unijnym, a także przepisami prawa krajowego, przedsiębiorcą jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną, dlatego: rolnicy zużywający energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych, nieprowadzący działalności gospodarczej nie muszą składać oświadczenia i zamrożenie ceny energii elektrycznej przysługuje im automatycznie z mocy ustawy, rolnicy będący mikro- i małymi przedsiębiorcami, zużywający energię elektryczną na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, którzy dotychczas nie złożyli oświadczeń, aby w II półroczu skorzystać z zamrożonych cen energii powinni złożyć do sprzedawcy energii, z którym łączy ich aktualnie umowa, najpóźniej do 13 sierpnia, oświadczenie (według wzoru z załącznika nr 1 do ustawy) potwierdzające ich status jako zatrudniających mniej niż 10 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro (mikroprzedsiębiorca) albo 50 pracowników i których roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro (mały przedsiębiorca), rolnicy będący średnimi i dużymi przedsiębiorcami, będą uprawnieni do złożenia do Zarządcy Rozliczeń Cen wniosku o dofinansowanie, stanowiącego pomoc de minimis. Wnioski o tę pomoc będzie można składać w październiku za okres lipiec-wrzesień oraz w styczniu za październik-grudzień.

Enea przyjmuje oświadczenia od swoich klientów w BOK do 13 sierpnia br. w formie pisemnej (oryginał) lub elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym. We wtorek 13 sierpnia wszystkie jej biura obsługi klienta będą czynne do godziny 20. Możliwe jest złożenie oświadczenia także przez platformę ePUAP poprzez wskazanie Enea SA jako adresata wiadomości. Oświadczenia można także wysyłać pocztą na adres do korespondencji wskazany na fakturze.

Zgodnie z ustawą klienci indywidualni (taryfa G) nie muszą składać oświadczeń, gdyż ich cena energii jest na poziomie z 30 czerwca 2018 roku z mocy prawa.

Natomiast klienci Energa Obrót wzór oświadczenia mogą pobrać tutaj i dostarczyć: poprzez wiadomość e-mail na adres firma@energa.pl, pocztą na adres Energa Obrót SA al. Grunwaldzka 472, 80-309 Gdańsk, bądź osobiście w salonie sprzedaży.

(g)

Fot. Ryszard Pakieser (arch.)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA