Wtorek, 05 grudnia 2023 r. 
-1 szczecin
REKLAMA

Zachodniopomorskie Noble 2022 przyznane! [GALERIA]

Data publikacji: 17 listopada 2023 r. 21:01
Ostatnia aktualizacja: 04 grudnia 2023 r. 23:44
Zachodniopomorskie Noble 2022 przyznane!
fot. Ryszard PAKIESER  

Dwudziesty trzeci raz ogłoszono i wręczono prestiżowe nagrody naukowe - Zachodniopomorskie Noble. Gala odbyła się w piątek (16 bm.) wieczorem w Operze na Zamku w Szczecinie.

- Dla mnie jest to zawsze święto naszej nauki, naszego społeczeństwa - podkreślił prof. Jan Lubiński, inicjator konkursu.

To wyraz uznania dla naukowców, którzy swoją pracą, badaniami, wynalazkami, mówiąc najkrócej, niosą pomoc temu społeczeństwu, poprawiają jakość życia, wzbogacają kulturowo.

Przypomnijmy, że Kapitule Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki, która przyznaje Noble, od lat przewodniczy pracujący w USA, pochodzący ze Szczecina naukowiec o światowej renomie, radioastronom prof. Aleksander Wolszczan. Prof. Jan Lubiński, twórca zachodniopomorskiej genetyki, który wraz ze swoim zespołem wyniósł ją na światowy poziom, pełni obowiązki sekretarza Kapituły, którą tworzą: prof. Wojciech Kacalak, prof. Piotr Masojć, prof. Antoni Morawski i prof. Waldemar Tarczyński.

W tym roku Kapituła Zachodniopomorskiego Klubu Liderów Nauki nagrodziła wybranych naukowców za dokonania w 2022r. w ośmiu dziedzinach.

W dziedzinie nauk humanistycznych Zachodniopomorskiego Nobla otrzymał dr hab. Paweł Gut ( prof. US), szef zespołu w składzie: dr hab. Agnieszka Gut (prof. US), dr hab. Rafał Simiński, dr Małgorzata Cieśluk, prof. dr hab. Edward Rymar (US) oraz mgr Jerzy Grzelak, pracownik Zamku Książąt Pomorskich. Zespołowi kierowanemu przez prof. P. Guta nagrodę przyznano za przetłumaczenie opracowanie, przygotowanie wstępu i komentarzy historycznych trzytomowego dzieła Paula Friedeborna, pt, „Historyczny opis miasta Szczecina [z 1613 roku]” , uznawanego za jeden z pomników pomorskiej literatury i historiografii.

W dziedzinie nauk podstawowych Noblem uhonorowano dr hab. Paulinę Niedźwiedzką-Rystwej (prof. US) z Instytutu Biologii US, za badania immunologiczne szczepów wirusów oraz poszukiwania biomarkerów molekularnych w chorobach o etiologii wirusowej i onkologicznej.

W dziedzinie nauk technicznych w tym roku zwyciężczynią została dr inż. Paula Ossowicz-Rupniewska z Katedry Technologii Chemicznej Organicznej i Materiałów Polimerowych Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Dr P. Ossowicz - Rupniewską nagrodzono za opracowanie podstaw technologii otrzymywania nowych modyfikacji leków o zwiększonej przenikalności przez skórę.

Nauki ekonomiczne reprezentował w tym roku - dr hab. inż. Jarosław Wątróbski, (prof. US) z Katedry Informatyki w Zarządzaniu, Instytutu Zarządzania, Uniwersytetu Szczecińskiego. Nobel Zachodniopomorski przyznany mu został za wyniki badań nad wykorzystaniem metod wielokryterialnych w problemach zrównoważonego rozwoju. Dodajmy - do wdrożenia w wielu dziedzinach naszego życia: gospodarce globalnej i lokalnej, polityce i in.

Piątego w kolejności Nobla - w dziedzinie nauk rolniczych - otrzymał dr hab. inż. Arkadiusz Nędzarek, (prof. ZUT) z Katedry Bioinżynierii Środowiska Wodnego i Akwakultury, Wydziału Nauk o Żywności i Rybactwa, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nagroda przyznana została za osiągnięcia badawcze prowadzące do doskonalenia technologii w zakresie bioinżynierii środowiska wodnego i akwakultury.

W dziedzinie nauk medycznych po raz drugi nagrodzony został prof. dr hab. Bogusław Machaliński z Zakładu Patologii Ogólnej, Katedry Fizjopatologii, Hematologii i Transplantologii, Wydziału Medycyny i Stomatologii, Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dodajmy, rektor tej uczelni. Tym razem profesora B. Machalińskiego doceniono za opracowanie metody permanentnego, dotkankowego dostarczania białkowych czynników neuroprotekcyjnych w schorzeniach do niedawna uznawanych za rzadkie. Wyniki tych badań uzyskały już patent europejski.

W dziedzinie nauk o morzu Nobla otrzymał dr hab. inż. Krzysztof Nozdrzykowski, (prof. PM) z Katedry Podstaw Budowy Maszyn i Materiałoznawstwa, Wydziału Mechanicznego, Politechniki Morskiej w Szczecinie za innowacyjną metodykę pomiarów dokładności wielkogabarytowych elementów maszyn, do których należą wały korbowe silników okrętowych o wielkiej mocy.

W naukach artystycznych zwyciężyła w tym roku dr hab. Zofia Wollny, (prof. AS) z Pracowni Działań Interdyscyplinarnych, Katedry Sztuki Mediów i Animacji Akademii Sztuki w Szczecinie za działalność artystyczną łączącą muzykę i sztuki plastyczne. Także za działalność akademicką która - jak czytamy - wiąże Szczecin jeszcze ściślej z międzynarodowymi ośrodkami kultury w Europie i na świecie.

W tej samej dziedzinie nagrodzony został dr inż. arch. Arkadiusz Polewka z Katedry Projektowania Architektonicznego, Wydziału Architektury, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie. Nobel przyznany został za uzyskanie pierwszej nagrody na XII Międzynarodowym Biennale Miniatury w Częstochowie, będącym długoletnim cyklem konkursów i wystaw, gromadzącym twórców z całego świata. Także za udział w wystawach pokonkursowych, związanych z Międzynarodowym Konkursem Sztuki Cyfrowej THE ONE. Wyróżnione prace dra Arkadiusza Polewki, stanowią zbiór dzieł konkursowych, będących zarazem autorskim wkładem w rozwój sztuk plastycznych.

O Zachodniopomorskich Noblach jeszcze wspomnimy. Dodajmy, że Fundatorami i sponsorami tegorocznej edycji konkursu są: Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Wojewoda Zachodniopomorski, Prezydent Miasta Szczecin, Kolegium Rektorów, Uniwersytet Szczeciński, Zachodniopomorski Klub Liderów Nauki.

Partnerem konkursu jest Urząd Miasta Szczecin.

(eb)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

zniesmaczony
2023-12-04 23:42:48
niektórzy dostali te nagrody chociaż nawet nie machnęli palcem...trochę reputacja leci... jeżeli docenia się osoby, które wysługują się innymi...
Olaf
2023-11-20 13:58:32
Stoi tam człowiek, który dopuścił się plagiatu, a uniwerek go toleruje.
A komu i za co?
2023-11-17 22:35:25
Brano pod uwagę płeć i partyjność??
Anka
2023-11-17 22:32:46
Serdecznie gratuluję! Nagroda zasłużona, bardzo! A pierwszy z prawej na zdjęciu to chyba Jerzy Grzelak, nieprawdaż?
Dobrze. SZACUNEK.
2023-11-17 22:22:59
Poczytam. Odpowiem.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA