Poniedziałek 08 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Reprezentant Politechniki Koszalińskiej w ważnym komitecie

Data publikacji: 2022-07-17 17:52
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-17 17:52
Reprezentant Politechniki Koszalińskiej w ważnym komitecie
Fot. Wiesław Miller  

Politechnika Koszalińska ma swojego reprezentanta w powołanym przez Polski Komitet Normalizacji Komitecie Technicznym ds. Kompetencji ICT (technologii informacyjno-telekomunikacyjnych). Przedstawicielem uczelni został prorektor ds. studenckich prof. Tomasz Królikowski.

Komitet Techniczny ds. Kompetencji ICT jest komitetem wiodącym w zakresie współpracy z CEN/TC 428, ICT Professionalism and Digital Competences (to powołane przez Europejski Komitet Normalizacyjny ciało doradcze zajmujące się kompetencjami w zakresie technologii informacyjno-telekomunikacyjnych i cyfrowych).

Działalność Komitetu Technicznego ds. Kompetencji ICT obejmuje przede wszystkim prace normalizacyjne w zakresie: usystematyzowania struktury kompetencji polskiej branży ICT, a także podniesienia poziomu kompetencji specjalistów pracujących we wszystkich obszarach ICT, w tym studentów kierunków informatycznych polskich uczelni.

Komitet będzie również propagował treść normy PN-EN 16234-1:2020-05E „Struktura e-kompetencji (e-CF) – wspólna europejska struktura dla specjalistów ICT we wszystkich sektorach przemysłu”. Pomoże w opracowaniu jej polskiej wersji językowej oraz upowszechnianiu dokumentów i innych rezultatów prac Komitetu Technicznego CEN/TC 428.

Członkostwo Politechniki Koszalińskiej w Komitecie Technicznym jak i uprawnienia prof. Tomasza Królikowskiego do reprezentowania uczelni są bezterminowe.

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA