Poniedziałek 29 listopada 2021r. 
REKLAMA

PUM stawia na zieloną energię

Data publikacji: 2021-04-09 19:29
Ostatnia aktualizacja: 2021-04-09 19:31
PUM stawia na zieloną energię
Fot. Ryszard Pakieser  

Z inicjatywy Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie powstał klaster energii pod nazwą "Szczeciński Green Energy Klaster". Razem z najlepszą szczecińską uczelnią porozumienie podpisali przedstawiciele miasta Szczecin, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, szpitali klinicznych SPSK nr 1 i SPSK nr 2. 

Partnerzy zobowiązali się do wspólnych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego naszego miasta i regionu. Jak te działania miałyby wyglądać? Chodzi m.in. o zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w obszarze działania klastra, rozwój rozproszonych źródeł energii, poprawę jakości zasilania i zmniejszenia energochłonności swojej działalności - co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego w regionie i osiągania celów klimatycznych, w tym redukcji emisji gazów cieplarnianych.

- Budowa samowystarczalnego energetycznego obszaru i gospodarki korzystającej z zasobów czystej i efektywnej energii ma służyć interesowi publicznemu – mówi Krzysztof Goralski, kanclerz PUM, koordynator klastra. - Inicjatywa ma charakter otwarty, ale warunkowy, co oznacza, że będą mogli do niej przystąpić nowi partnerzy spełniający określone kryteria ekonomiczno – techniczne.

W PUM pomysł powołania klastra powstał w ubiegłym roku. Był konsekwencją analiz zapotrzebowania energetycznego obiektów, które posiadają PUM i jednostki uczelni. Poszukiwanie efektywnych rozwiązań otworzyło nowe możliwości, tj. szerszą kooperację z korzyścią dla więcej niż jednego podmiotu oraz dla szeroko pojętego otoczenia, w którym one działają.  

- Będziemy otwarci na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz poprawę konkurencyjności podmiotów tworzących klaster, a także nastawieni na wykreowanie obszaru klastra jako otwartego na rozwój czystych technologii – podkreśla Mariusz Patyk, dyrektor ds. inwestycji i rozwoju ZWiK, przewodniczący Rady Klastra. – Nasze wspólne działanie istotnie wpłynie na poprawę zdrowia i życia mieszkańców.

Niedawno powołano Radę Klastra, naczelny organ decyzyjny i kontrolny, który zajmie się opracowaniem strategii, a także inicjowaniem współpracy z innymi podmiotami – przedsiębiorcami, jednostkami sfery badawczo-rozwojowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz innymi instytucjami, których cele i działania będą zgodne ze strategią klastra.

W aktywność klastra wpisana jest także działalność informacyjna i promocyjna, której celem będzie edukacja i budowanie pozytywnego wizerunku OZE oraz kształtowanie postaw proekologicznych wśród lokalnej społeczności.

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ