Sobota 03 grudnia 2022r. 
REKLAMA

Premia na Horyzoncie

Data publikacji: 2016-03-28 08:47
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-23 18:49
Premia na Horyzoncie
 

Premia na Horyzoncie to nowy program resortu nauki. Jego celem jest wsparcie ośrodków naukowych, które biorą udział w projektach Horyzontu 2020 lub Euratom.
Ufundowany przez Unię Europejską program Horyzont 2020 to największy i najbardziej prestiżowy program badań naukowych i innowacji, którego budżet wynosi niemal 80 mld euro. Wśród najlepszych, którzy do tej pory otrzymali grant Komisji Europejskiej, znalazły się również zespoły i jednostki z Polski.

Premia na Horyzoncie nie tylko pomoże tym, którzy korzystają już z unijnego finansowania, ale zachęci również kolejne zespoły do ubiegania się o środki na badania. Problemem do tej pory była różnica w wynagradzaniu polskich naukowców w porównaniu z innymi krajami UE. System dodatków do wynagrodzeń w ramach Premii na Horyzoncie pozwala na zmniejszenie tej różnicy ze środków państwowych.

O Premię na Horyzoncie będą mogły ubiegać się zarówno te jednostki, które podpisały już umowę na realizację projektu, jak również te, które zakończyły już jego realizację. Umowa będzie stanowiła jeden z załączników w dokumentacji konkursowej PnH.

Łączny budżet programu na 2016 r. to 40,2 mln zł. Wysokość finansowania będzie zależeć m.in. od wysokości unijnego grantu dla jednostki oraz jej roli w projekcie. Ośrodki, dla których wysokość finansowania  wynosi do 1 mln euro, mogą liczyć na premię w wysokości 20 proc. tej kwoty (maksymalnie 200 tys. euro). Aż 25 proc. otrzymają wnioskodawcy, na których przypada  wartość ponad 1 mln euro w ramach grantu europejskiego.

Dodatkowe środki wynoszące 10 proc. wysokości finansowania ze środków UE otrzymają jednostki naukowe, które pełnią rolę koordynatora w projekcie lub są ośrodkami, w których realizowany jest grant Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Przyznane w ramach PnH środki można przeznaczyć tylko na dodatki do wynagrodzeń osób pracujących w projekcie (niezależnie od formy zatrudnienia i charakteru pracy). Finansowanie nie może być wykorzystane na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wnioski można zgłaszać bezterminowo, od dnia ogłoszenia konkursu. Przyjmowane będą w postaci elektronicznej (system OSF) oraz papierowej na adres MNiSW (00-529 Warszawa, ul. Hoża 20). Dokumentację złożyć może jedynie kierownik jednostki naukowej lub osoba przez niego upoważniona.

(as)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA