wtorek, 26 stycznia 2021r.

Powrót do szkolnych stołówek

Data publikacji: 2020-09-07 21:31
Ostatnia aktualizacja: 2020-09-07 21:44
Powrót do szkolnych stołówek
 

Uczniowie wrócili do nauki. Wielu z nich będzie korzystać z posiłków w szkolnych stołówkach. Rodziny, które są w trudnej sytuacji, mogą wnioskować o wsparcie w tym zakresie do Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. W ub. roku szczeciński MOPR finansował posiłki dla 133 dzieci w wieku przedszkolnym i 556 w wieku szkolnym.

– Rodzice uczniów szczecińskich szkół mogą ubiegać się o wsparcie w formie gorącego posiłku dla dziecka przez cały rok – przypomina Maciej Homis, rzecznik MOPR. – W przypadku tego programu nie obowiązują terminy przyjmowania wniosków. Decyzje administracyjne przyznające świadczenie wystawiane są indywidualnie, w zależności od sytuacji danej rodziny, przeważnie na trzy lub sześć miesięcy.

Z takiej pomocy mogą skorzystać rodziny, które znalazły się w trudnej sytuacji oraz ich dochód nie przekracza 150 proc. kryterium określonego w ustawie o pomocy społecznej (tj. 792 zł dochodu na osobę w rodzinie). Wsparcie przyznawane jest na wniosek rodzica, który zgłasza taką potrzebę do Rejonowego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie, odpowiedniego dla swojego miejsca zamieszkania.

Posiłki są finansowane w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Środki na ten cel pochodzą z budżetu państwa oraz z budżetu gminy. Z programu mogą skorzystać dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole, np. w przedszkolach, oraz uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W ub. roku pomoc dotyczyła 133 dzieci młodszych oraz 556 w wieku szkolnym. 

Koszt posiłków wyniósł ponad 255 900 zł. W 2018 skorzystało z nich 180 dzieci młodszych i 799 szkolnych na łączną kwotę ponad 352 tys. zł, a w 2017 r. 232 dzieci młodszych i 926 szkolnych, a koszt posiłków przekroczył 409 tys. zł.

– Poza wsparciem dla dzieci, z programu finansowane są także posiłki oraz zasiłki celowe na zakup żywności dla osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji – informuje rzecznik MOPR. – Całość wsparcia w 2019 roku wyniosła 4 812 774 zł, z czego 3 781 170 zł to środki pochodzące z budżetu państwa, a 1 031 604 zł to środki własne gminy.

M. Homis dodaje, że liczba dzieci korzystających z tej formy wsparcia systematycznie spada od momentu wprowadzenia programu 500 plus.

– Wielu rodziców deklaruje chęć samodzielnego finansowania posiłków w szkołach czy przedszkolu – mówi. – Nieznacznie natomiast wzrosła średnia kwota zasiłku celowego na zakup żywności w ramach programu, ze 142 zł w 2018 roku na 152 zł w roku ubiegłym. ©℗

Anna Gniazdowska

Fot. Ryszard Pakieser

Dodaj komentarz

HEJT STOP


Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ