sobota, 23 stycznia 2021r.

Oni wiedzą, czego chcą młodzi

Data publikacji: 2020-11-26 14:25
Ostatnia aktualizacja: 2020-11-26 14:34
Oni wiedzą, czego chcą młodzi
Fot. ZUT  

Profesorowie Jacek Wróbel i Iwona Bąk z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, prof. Blanka Tundys z Uniwersytetu Szczecińskiego i Elżbieta Paprocka, dyrektor Zespołu Szkół Rzemieślniczych - to laureaci konkursu "Wyróżniający się nauczyciel i opiekun młodzieży". Zorganizowała go Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT Rada Regionu Zachodniopomorskiego w Szczecinie, która od lat zajmuje się popularyzacją i wsparciem działań na rzecz rozwoju technicznego oraz edukacji technicznej w regionie.

Prof. Jacek Wróbel to rektor ZUT. 29 maja 2020 roku rozpoczął drugą kadencję na tym stanowisku. Jest długoletnim nauczycielem akademickim specjalizującym się w fizjologii roślin, ekofizjologii i ekologii oraz biochemii roślin i gleb. Jego dorobek naukowy to ponad 140 opublikowanych prac. Jest współautorem czterech skryptów dydaktycznych oraz promotorem ok. 60 prac dyplomowych na kierunkach ochrona środowiska, ogrodnictwo, biotechnologia oraz rolnictwo.

Prof. Iwona Bąk jest prodziekanem ds. studenckich oraz kierownikiem Katedry Zastosowań Matematyki i Ekonomii na Wydziale Ekonomicznym ZUT. Jest promotorem wielu prac naukowych, organizatorem pomocy dla studentów z orzeczoną niepełnosprawnością. Wypromowała wielu licencjatów i magistrów, zrecenzowała ponad dwieście prac licencjackich i magisterskich.

Prof. Blanka Tundys to pomysłodawczyni i realizatorka projektów aktywizujących młodzież i studentów do rozwoju naukowo-badawczego. Zachęca ona jednocześnie młodych ludzi do uczestnictwa w wolontariatach na rzecz społeczności lokalnej. Sprawowała merytoryczną opiekę nad studentem składającym aplikację w konkursie resortu nauki „Diamentowy Grant” i jest wieloletnią koordynatorką wyjazdów studentów w programie Erasmus.  

O Elżbiecie Paprockiej NOT pisze tak: "Wiodący nauczyciel i pedagog w zawodach rzemieślniczych. Otwarta w relacjach z uczniami, przyjaciel młodzieży. Autorka wielu projektów unijnych służących rozwojowi szkoły, uczniów i nauczycieli. Współpracuje ze środowiskiem rzemieślniczym, z instytucjami praktycznej nauki zawodu na rzecz kształcenia i wychowania pracowników młodocianych".

(as)

 

Dodaj komentarz

HEJT STOP


Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ