wtorek, 01 grudnia 2020r.

Dwa granty w konkursie Miniatura 4 dla Uniwersytetu Szczecińskiego

Data publikacji: 2020-10-06 21:43
Ostatnia aktualizacja: 2020-10-12 10:06
Dwa granty w konkursie Miniatura 4 dla Uniwersytetu Szczecińskiego
 

Dwa projekty naukowców Uniwersytetu Szczecińskiego zostały zakwalifikowane do finansowania w ramach czwartego konkursu Miniatura 4 na pojedyncze działania naukowe. Koordynatorzy Dyscyplin Narodowego Centrum Nauki postanowili nagrodzić badania pn. “Taktyki protestu w polskim repertuarze sprzeciwu w XXI wieku - badania wstępne” i staż naukowy "Prognoza kryminologiczna: porównanie rozwiązań estońskich i polskich".

Kierownikiem projektu “Taktyki protestu w polskim repertuarze sprzeciwu w XXI wieku – badania wstępne” będzie dr hab. Maciej Kowalewski, prof. US. Opracowane w ramach badań wyniki pozwolą opisać charakterystyki, częstotliwość i skuteczność użycia taktyk sprzeciwu stosowanych w Polsce. To pierwszy etap prac badawczych nad stworzeniem leksykonu taktyk protestu w polskim repertuarze sprzeciwu. W ramach projektu przeprowadzone będą badania z wykorzystaniem analizy zdarzeń protestacyjnych (Protest Event Analysis), ale w nowatorskiej wersji, zmodyfikowanej do badania taktyk.

Analizowane będą wystąpienia poszczególnych form protestu offline z okresu 2016-2020, odnotowane w ogólnopolskich tytułach prasowych. W okresie objętym badaniem uwzględniony będzie „czynnik COVID-19”, czyli m. in. ograniczenie prawa do zgromadzeń w przestrzeni publicznej.

Prognoza kryminologiczna z Polski i Estonii

NCN postanowiło również sfinansować staż naukowy dra Konrada Burdziaka, który będzie pracował nad tematem „Prognoza kryminologiczna: porównanie rozwiązań estońskich i polskich”. W trakcie stażu podejmie on próbę ustalenia obowiązujących w Estonii regulacji prawnych dotyczących warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności i szacowania ryzyka powrotu sprawcy do przestępstwa, a także dokona ich analizy, uwzględniając przy tym ustalenia prezentowane w tym zakresie w literaturze przedmiotu. Dr Burdziak wykorzysta w tym celu zasoby Tallinn University’s Academic Library oraz pomoc i sugestie pracowników School of Governance, Law and Society. Naukowiec podejmie również próbę dotarcia do orzeczeń estońskich sądów. 

W ramach stażu zostaną zorganizowane seminaria z pracownikami School of Governance, Law and Society. Wyniki prowadzonych analiz będą prezentowane i omawiane ze studentami Tallinn University w trakcie przygotowanych konwersatoriów. Jednocześnie w ramach stażu zaplanowano przygotowanie, wspólnie z pracownikami School of Governance, Law and Society, artykułu naukowego i wydanie go w wysoko punktowanym czasopiśmie naukowym.

Co to jest konkurs Miniatura 4

Miniatura 4 to konkurs skierowany do osób posiadających stopień naukowy doktora, planujących ubiegać się o finansowanie przyszłych projektów badawczych w konkursach Narodowego Centrum Nauki. Mogą wziąć w nim udział osoby, które uzyskały stopień naukowy doktora nie wcześniej niż 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem i są zatrudnione przez jednostkę naukową występującą jako wnioskodawca na podstawie umowy o pracę. Ponadto osoba składająca wniosek nie może być wnioskodawcą, kierownikiem projektu ani kandydatem na staż we wniosku złożonym lub zakwalifikowanym do finansowania w innym konkursie NCN. W konkursie Miniatura czas realizacji działań naukowych nie może przekroczyć 12 miesięcy, a wysokość budżetu może wynieść od 5 do 50 tys. zł.

(k)

Fot. Ryszard Pakieser

Komentarze

Co z tego wynika?
2020-10-12 10:00:37
Biedny USz, dwa granty. Też mają się czym chwalić ?I Niech popatrzą na ZUT - najwięcej patentów w skali kraju. Niech popatrzą na PUM w Szczecinie - pierwszą uczelnie Szczecina i drugą medyczna w kraju.

Dodaj komentarz

HEJT STOP


Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ