Niedziela 02 października 2022r. 
REKLAMA

Akademia Sztuki dołączyła do programu „Dom dla Absolwenta”

Data publikacji: 2018-10-08 11:53
Ostatnia aktualizacja: 2019-08-25 18:47
Akademia Sztuki dołączyła do programu „Dom dla Absolwenta”
 

Absolwenci Akademii Sztuki w Szczecinie, będą mogli ubiegać się o przyznanie mieszkań, w ramach programu „Dom dla Absolwenta”.

„Dom dla Absolwenta” to program mieszkaniowy miasta realizowany przy udziale Szczecińskiego TBS. Zakłada wynajęcie na preferencyjnych warunkach mieszkań absolwentom najbardziej poszukiwanych kierunków szkół ponadgimnazjalnych i uczelni wyższych oraz osobom zatrudnionym na terenie Szczecina w branżach uznanych przez miasto za kluczowe. Po absolwentach kierunków medycznych, informatycznych czy ekonomicznych, do grona osób, które będą mogły skorzystać z programu, dołączą również absolwenci Akademii Sztuki.

W ramach programu absolwent otrzyma wsparcie polegające na pokryciu przez Miasto połowy wkładu własnego (czyli ok. 25 tys. zł) wymaganego do wynajęcia mieszkania z zasobów Szczecińskiego TBS. Drugą część wpłaca pracodawca lub sam absolwent. Umowy najmu Szczecińskie TBS zawiera na okres od 3 do 6 lat z możliwością przedłużenia.

W wrześniu tego roku, komisja oceniła pozytywnie 8 nowych wniosków złożonych w ramach programu. Do tej pory, łącznie 56 absolwentów skorzystało z możliwości wynajmu mieszkania: informatycy – 26, biotechnologia – 5, filologia – 6, ekonomia – 9, branża morska –5, medycy – 5.

Obok programu mieszkaniowego dla absolwentów, funkcjonuje również wspólny program Miasta Szczecin oraz Szczecińskiego TBS skierowany do studentów szczecińskich uczelni wyższych na stałe mieszkających poza Szczecinem, którego celem jest stworzenie przyjaznego systemu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w czasie nauki. Do tej pory z możliwości programu „Dom dla Studenta” skorzystało łącznie 150 osób.

(k)

Fot. Dariusz Gorajski

Na zdjęciu: programy „Dom dla Absolwenta” i  „Dom dla Studenta” mają wspierać rozwój szczecińskiego ośrodka naukowego i akademickiego.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA