Piątek, 01 grudnia 2023 r. 
-5 szczecin
REKLAMA

Posłowie za zakazem udziału dzieci w polowaniach

Data publikacji: 06 marca 2018 r. 22:04
Ostatnia aktualizacja: 08 marca 2018 r. 11:27
Posłowie za zakazem udziału dzieci w polowaniach
 

Zakaz udziału nieletnich do 18. roku życia w polowaniach, zwiększenie do 150 m odległości od zabudowań, gdzie będzie można prowadzić odstrzał, możliwość wyłączenia swojej ziemi z polowań - m.in. takie rozwiązania przewiduje znowelizowane we wtorek przez Sejm Prawo łowieckie.

Za uchwaleniem ustawy wraz z poprawkami zagłosowało 221 posłów, 196 było przeciw, a 7 wstrzymało się od głosu. Teraz nowela trafi pod obrady Senatu.

Posłowie jeszcze przed ostatecznym głosowaniem poparli kilkanaście poprawek zgłoszonych przez PiS oraz PO. Zdecydowaną większość stanowiły zmiany zaproponowane przez partię rządzącą. Zaproponowane przez obie partie poprawki były też zbieżne z postulatami strony społecznej (m.in. ekologów i obrońców zwierząt).

Zgodnie z przyjętymi zmianami, nie będzie można m.in. wykorzystywać żywych zwierząt do szkoleń psów myśliwskich, czy polować w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia. Ta ostatnia poprawka miała negatywną rekomendację połączonych komisji środowiska i rolnictwa po drugim czytaniu. Przeciwnicy zakazu udziału dzieci w polowaniach wskazywali, że jest to ingerencja w prawa rodziców do wychowywania dzieci.

Posłowie zgodzili się ponadto, by właściciele bądź użytkownicy wieczyści nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego mogli złożyć staroście oświadczenie, w którym nie zgadzają się na prowadzenie polowań na ich gruntach.

Najważniejsze poprawki PO, które uzyskały akceptację Sejmu dotyczyły m.in: zakazu prowadzenia polowań zbiorowych w parkach narodowych, czy karania za umyślne utrudnianie w polowaniu.

Posłowie nie zgodzili się natomiast, by zwiększyć ze 150 do 250 metrów odległość od zabudowań mieszkalnych obszaru, na którym myśliwi będą mogli polować. Taką poprawkę zaproponowało wcześniej PiS. Minister środowiska Henryk Kowalczyk tłumaczył, że zwiększenie odległości nawet do 250 metrów - według analiz resortu - znacząco ograniczałoby możliwość polowań i skutecznej redukcji zwierzyny łownej. W przypadku odległości, organizacje społeczne postulowały, by wynosiła ona 0,5 km.

Kowalczyk przekonywał w Sejmie, że nowela Prawa łowieckiego wraz z przyjętymi do niej poprawkami to kompromis, który nie będzie w pełni zadowalał wszystkich stron. Zaznaczył jednak, że w nowych przepisach znalazły się niektóre zbieżne z postulatami organizacji społecznych, rolników i myśliwych.

Paweł Średziński z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze, komentując wtorkowe wydarzenia w Sejmie podkreślił, że nowelizację udało się uchwalić ponad podziałami politycznymi. Zwrócił uwagę, że znalazło się w niej wiele zgłaszanych przez organizacje społeczne postulatów.

- Chodzi o ułatwienie właścicielom wyłączania swoich gruntów z polowań, zakazanie zbiorowych polowań w parkach narodowych, czy zakaz używania żywych zwierząt w szkoleniach psów. Zarówno PiS jak i PO podniosły też kwestię udziału dzieci w polowaniach (PO chciała wprowadzić zakaz do 16. roku życia - PAP). Posłowie uwzględnili głos społeczeństwa. Nie dali się grupie, która stanowi zaledwie ułamek społeczeństwa (myśliwych - PAP) oraz "polskiej partii myśliwych", która w Sejmie jest silna - powiedział.

Nowe przepisy regulują też kwestie odstrzału w parkach narodowych. Takie polowanie będzie możliwe jedynie po każdorazowym uzyskaniu upoważnienia od dyrektora parku lub regionalnego dyrektora ochrony środowiska.

(pap)

Fot. Dariusz Gorajski

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

U2
2018-03-08 11:20:14
Niech poćwiczą między sobą w Paintballa.
Pikuś
2018-03-08 11:19:32
Rozumiem, że myśliwi, jako dorosłe rozwydrzone dzieci będą także mieć zakaz udziału w polowaniach. Jak dzieci, to wszystkie, a nie tylko niektóre.
?
2018-03-07 06:53:34
Cooooo, to do tej pory dzieci mogły być na polowaniach????

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA