Środa, 06 grudnia 2023 r. 
-1 szczecin
REKLAMA

Ruszył portowy przetarg

Data publikacji: 04 lutego 2019 r. 12:32
Ostatnia aktualizacja: 14 maja 2019 r. 11:51
Ruszył portowy przetarg
 

Do 19 marca można składać oferty w przetargu na budowę wraz z przebudową pól odkładu urobku na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Postępowanie przetargowe ogłosił niedawno Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście. Przedsięwzięcie ma dofinansowanie unijne i jest częścią projektu pod nazwą „Poprawa dostępu do portu w Szczecinie w rejonie Basenu Kaszubskiego” (z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020).

Pola refulacyjne stanowią element infrastruktury niezbędnej dla funkcjonowania portu, jako miejsce deponowania urobku pochodzącego z prac czerpalnych, czyli tzw. refulatu. Prace te są wykonywane w celu utrzymania wymaganej głębokości toru wodnego.

W porcie szczecińskim Ostrów Grabowski od kilkudziesięciu lat był wykorzystywany do składowania urobku. Pola refulacyjne, na których składowane są osady pochodzące z pogłębiania basenów i kanałów portowych, znajdują się w części środkowej i wschodniej wyspy. Obecnie część pól jest całkowicie wypełniona. Do odkładu wykorzystywane są jedynie te położone na wschodzie.

Ostrów Grabowski otoczony jest od zachodu wodami Kanału Dębickiego, od południa rzeką Duńczycą, od wschodu Przekopem Mieleńskim. Od strony południowo-zachodniej łączy się szeroką groblą z wyspą Łasztownia. Północny cypel do niedawna był zajmowany przez ogrody działkowe. Zostały one zlikwidowane.

Teren, na którym planowana jest budowa i przebudowa pól refulacyjnych, graniczy od północy z wodami portowymi Kanału Grabowskiego, od wschodu z Przekopem Mieleński od południa z oczyszczalnią ścieków „Ostrów Grabowski” i Zakładem Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów, a od zachodu z Kanałem Dębickim i nieczynnym polem odkładu urobku w zachodniej części wyspy.

Pole po stronie wschodniej otaczają groble. Od południa i północy przylegają do niego odstojniki, w których następuje oddzielenie osadu od cieczy. W groblach znajduje się osiem mnichów – obiektów spustowych wykonanych ze stalowych rur, posadowionych na drewnianych belkach. Pomiędzy wylotami mnichów a odbiornikami znajdują się rowy zbiorcze.

– Zamówienie obejmuje: roboty rozbiórkowe, wycinkę drzew, krzewów i faszyny, budowę nowego pola odkładu urobku w północnej części wyspy, przebudowę istniejącego, wschodniego pola, budowę dróg transportowych oraz wykonanie urządzeń niezbędnych dla funkcjonowania pól (m.in. mnichów, kolektorów zrzutowych, osadników i wyposażenia technologicznego) – czytamy w opisie przedmiotu zamówienia.

Zwycięzca przetargu będzie miał dwa lata na wykonanie tego zadania.

Elżbieta KUBOWSKA

Fot. Marek Czasnojć

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA