Środa, 17 lipca 2024 r. 
REKLAMA

Rozbudują system informacji rzecznej

Data publikacji: 01 lipca 2024 r. 19:08
Ostatnia aktualizacja: 01 lipca 2024 r. 19:08
Rozbudują system informacji rzecznej
 

W obecności wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewki, prezes firmy Swecco Maciej Chrzanowski oraz dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie Piotr Durajczyk podpisali w poniedziałek (1 lipca) umowę na opracowanie studium wykonalności dla kolejnego etapu rozbudowy systemu RIS (River Information Services). To kluczowy krok w rozwoju tego systemu, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa i efektywności żeglugi śródlądowej. Projekt jest istotnym elementem strategii modernizacji polskich dróg wodnych, wspierającym rozwój gospodarczy i zrównoważony transport.

– To są działania związane z cyfryzacją – powiedział wiceminister Arkadiusz Marchewka. – Są niezwykle istotne, dlatego że pozwalają na wspieranie procesów transportowych. Właśnie dzięki takim systemów kapitanowie jednostek mogą otrzymywać niezbędne informacje np. dotyczące sytuacji pogodowe czy hydrologicznej, jednostki mogą być lokalizowane i to wspiera funkcjonowanie żeglugi śródlądowej.

Jak dodał, dzisiaj system informacji rzecznej działa na ok. 250 km Odrzańskiej Drogi Wodnej i na kawałku Warty. Podpisana umowa dotyczy kolejnego odcinka ODW obejmującego ponad 150 km. 

Maciej Chrzanowski poinformował, że to już drugie studium wykonalności firmy Swecco dla systemu informacji rzecznej. Pierwsze było opracowane w 2015 r. dla pilotażowego odcinka RIS. 

Umowa opiewa na niecałe 300 tys. zł. Ma być zrealizowana do końca br. 

– Naszym celem jest to, aby pod koniec przyszłego roku rozpocząć realizację tego projektu i zakończyć go w ciągu dwóch, trzech lat – zaznaczył dyrektor Piotr Durajczyk.

Centrum RIS, działające w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie stanowi serce systemu informacji rzecznej w Polsce. System ten to ujednolicone usługi informacyjne wspierające zarządzanie ruchem i transportem w żegludze śródlądowej, dostarczane w ramach wspólnej polityki transportowej UE. Obszarem objętym działaniem systemu RIS w Polsce jest Odra – od mostu autostradowego w Świecku do Przekopu Klucz-Ustowo i dalej jako rzeka Regalica do ujścia do jeziora Dąbie, jezioro Dąbie do granicy z wodami morskimi, Odra Zachodnia – od jazu w miejscowości Widuchowa do granicy z wewnętrznymi wodami morskimi oraz Warta – od mostu drogowego w Świerkocinie do jej ujścia do Odry.

System informacji rzecznej składa się z czterech podstawowych segmentów. Pierwszy stanowią sensory (czujniki), czyli źródła informacji. To wodowskazy, stacje meorologiczne i kamery CCTV. Kolejnym segmentem systemu jest infrastruktura do przesyłania danych. To m.in. sieć radarów, stacji AIS oraz stacji referencyjnych DGPS, które za pomocą połączeń radiowych i światłowodowych w sposób ciągły dostarczają dane do głównego serwera w Centrum RIS. Centrum RIS to trzeci i najważniejszy segment systemu. Tutaj trafiają wszystkie informacje, które są następnie przetwarzane, aby ostatecznie trafić do odbiorców. Operatorzy Centrum RIS czuwają nad prawidłowym działaniem wszystkich elementów systemu oraz aktualizacją danych, co ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa w żegludze. Ostatnim i najważniejszym segmentem systemu są użytkownikcy RIS, czyli adresaci informacji rzecznej. Każdy z nich ma zapewniony dostęp do elektronicznych map nawigacyjnych, aktualizowanych komunikatów dla kapitanów statków, usługi śledzenia statków oraz elektronicznego raportowania. Wszystkie te usługi są bezpłatne i dostępne w jednym miejscu na stronie internetowej: www.ris-odra.pl.

Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich 13 lat UŻŚ w Szczecinie realizował szereg projektów współfinansowanych ze środków UE, służących budowie i wdrożeniu w Polsce systemu usług informacji rzecznej RIS. Pierwszym było wdrożenie pilotażowe RIS Dolnej Odry, a ostatnim – pełne jego wdrożenie. 

Dalszy rozwój systemu RIS obejmuje realizację projektu pn. „Kompleksowe wdrożenie RIS Odrzańskiej Drogi Wodnej". Ma on być współfinansowany ze środków UE. Wybrany w przetargu wykonawca, czyli Swecco, przygotuje wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, w tym studium wykonalności dla projektu „Kompleksowe wdrożenie RIS Odrzańskiej Drogi Wodnej” wraz ze wszelkimi materiałami niezbędnymi do opracowania wymaganej dokumentacji.

Wartość samego projektu rozbudowy systemu to ok. 30 mln zł. Obejmie obszar Odrzańskiej Drogi Wodnej ze szczególnym uwzględnieniem Wrocławskiego Węzła Wodnego. W ramach usług cyfrowych zostanie wdrożony portal internetowy dla użytkowników śródlądowych dróg wodnych,. Rozbudowa systemu RIS obejmie także budowę infrastruktury IT oraz infrastruktury terenowej, która jest niezbędna do świadczenia usług systemu i zapewnienia ciągłości i poprawności jego działania. ©℗

Tekst i fot. Elżbieta KUBOWSKA

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

A Niemcy
2024-07-02 07:43:01
o tym wiedzą? Dali zgodę? Poza tym Odra ma być żeglowna dla kajaków, więc czy ten system jest potrzebny?
Dziwne
2024-07-01 20:44:19
Budują Systen Informacji Rzecznej dla ruchu barek i statków, pchaczy i holowników w Parku Narodowym Dolnej Odry? Dziwne

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA