Środa 19 stycznia 2022r. 
REKLAMA

Podwyżka dla sokistów

Data publikacji: 2016-08-10 19:24
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-18 19:34
Podwyżka dla sokistów
 

Średnio o 125 zł brutto wzrosną płace zasadnicze pracowników komend regionalnych Straży Ochrony Kolei. Podwyżki otrzymają dziś 10 sierpnia wraz z wypłatą za lipiec. Takie regulacje zawiera porozumienie zawarte pomiędzy przedstawicielami Komendy Głównej SOK w Warszawie a działającymi przy niej zakładowymi organizacjami związkowymi.

SOK funkcjonuje w strukturach spółki PKP Polskie Linie Kolejowe SA. W 16 komendach regionalnych Straży Ochrony Kolei zatrudnionych jest ok. 3,5 tys. osób.

Zasady podwyżki wynagrodzeń ustalono podczas spotkania kierownictwa KG SOK ze związkami zawodowymi 8 lipca br. Zgodnie z nimi podwyżka nie może być niższa niż 100 zł brutto na pracownika. Zapis o minimalnej jej wysokości pojawił się po raz pierwszy w corocznie odbywających się negocjacjach płacowych.

Kwotę wzrostu wynagrodzenia zasadniczego w wysokości 125 zł przeznacza się na podwyżki: obligatoryjne w minimalnej kwocie 100 zł dla każdego uprawnionego pracownika oraz dla pracowników osiągających szczególne wyniki, a także dla tych, których dotychczasowe wynagrodzenie drastycznie odbiega „w dół” od średniego w danym zespole (o ile nie jest to uzasadnione gorszymi wynikami w pracy).

Z podwyżek wyłączeni są pracownicy, którzy w roku przed uzgodnieniem szczegółowych ich zasad otrzymali karę porządkową, zatrudnieni po 31 maja br. oraz wobec których podjęto decyzję o rozwiązaniu umowy o pracę w trybie art. 52 Kodeksu pracy do dnia uzgodnienia szczegółowych zasad przeprowadzenia wzrostu wynagrodzeń, a także znajdujący się w okresie wypowiedzenia lub z którymi zawarto porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę do czasu uzgodnienia zasad podwyżki.

Decyzję o przyznaniu kwoty podwyżki i ewentualnego awansu na wyższe stanowisko podejmuje komendant główny SOK na wniosek swoich zastępców, kierujących komórkami organizacyjnymi biura KG SOK, komendantów: KR SOK i  Ośrodka Szkolenia Zawodowego SOK oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych.

(mag)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA