środa, 03 marca 2021r.

Maria Skubniewska prezesem Funduszu Rozwoju Spółek

Data publikacji: 2021-01-26 09:51
Ostatnia aktualizacja: 2021-01-27 14:21
Maria Skubniewska prezesem Funduszu Rozwoju Spółek
Maria Skubniewska została prezesem FRS. Fot. Kancelaria Sejmu/Twitter  

Rada Nadzorcza Funduszu Rozwoju Spółek SA poinformowała, że w wyniku postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko prezesa tej spółki powołała Marię Skubniewską. FRS jest właścicielem Szczecińskiego Parku Przemysłowego (dawnej Stoczni Szczecińskiej) oraz większościowym akcjonariuszem Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie.

Maria Skubniewska jest absolwentką prawa na Uniwersytecie Warszawskim. W zlikwidowanym w ub. roku Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pełniła była dyrektorem Departamentu Nadzoru Właścicielskiego. Po ustaniu zarządu komisarycznego w Polskiej Żegludze Morskiej, od 14 grudnia 2019 r. pełniła przez kilka miesięcy funkcję tymczasowego kierownika tego przedsiębiorstwa. W przeszłości zasiadała w radach nadzorczych różnych firm, związana też była z Agencją Rozwoju Przemysłu (m.in. jako ekspert i dyrektor Departamentu Inwestycji Kapitałowych).

Jak działa Fundusz Rozwoju Spółek

Fundusz Rozwoju Spółek SA z siedzibą w Warszawie utworzono w sierpniu 2016 r. na bazie majątku spółki Zakłady Graficzne „Dom Słowa Polskiego” SA w likwidacji. Jedynym właścicielem spółki od chwili jej powstania jest Skarb Państwa.

W maju 2017 r. dokonał on połączenia FRS  z 10 spółkami Skarbu Państwa (przez przejęcie) wraz z ich całym majątkiem ruchomym i nieruchomościami, realizując tym samym wcześniejszą decyzję o konsolidacji wybranych jednoosobowych spółek SP będących w stanie prawnym likwidacji.

W grudniu 2017 r. FRS został dokapitalizowany przez Skarb Państwa kwotą 200 mln zł. Środki te, jako celowo wyodrębnione, przeznaczono na rozwój gospodarki morskiej oraz obszarów bezpośrednio z nią powiązanych. W grudniu 2018 r. przeprowadzono proces tzw. alokacji aktywów stoczniowych. W wyniku realizacji umowy zamiany udziałów i akcji, zawartej z Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym MARS, FRS stał się właścicielem (100 proc.) udziałów w spółce Stocznia Szczecińska, obecnie działającej pod nazwą Szczeciński Park Przemysłowy sp. z o.o., a także większościowym akcjonariuszem (92,36 proc. akcji) spółki Morska Stocznia Remontowa „Gryfia” SA z siedzibą w Szczecinie. 

Wsparcie dla przemysłu morskiego

Pierwotnym celem FRS miało być efektywne wykorzystanie majątku pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli spółek Skarbu Państwa przejętych w roku 2017, w tym wykorzystanie go na rzecz realizacji szerokiego spektrum zadań w obszarze restrukturyzacji oraz wsparcia doradczego i kapitałowego podmiotów działających w sektorze państwowym. Jak cel strategiczny wyznaczono natomiast podnoszenie konkurencyjności i wartości rynkowej spółek Skarbu Państwa.

Obecnie wszelkie działania podejmowane przez FRS pozostają w ścisłym związku z założeniami „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020” (z perspektywą do 2030 r.) oraz wytycznymi i decyzjami właścicielskimi. Działalność FRS ma wspomagać rozwój krajowego przemysłu morskiego, w szczególności jeden z flagowych programów rządowych pn. „Nowoczesne produkty przemysłu okrętowego”, w ramach którego realizowany jest projekt „Batory”, jak również ma ogólnie wspierać rozwój obszarów bezpośrednio powiązanych z gospodarką morską i okrętową.

Finansowy udział FRS w realizacji tych przedsięwzięć gospodarczych opiera się na zasadach w pełni rynkowych, komercyjnych, przy wykluczeniu wszelkich elementów, które mogłyby skutkować uznaniem działań finansowych za niedozwoloną pomoc publiczną.

Nadzór właścicielski nad FRS sprawuje Ministerstwo Infrastruktury.

(ek)

Komentarze

Quistorp
2021-01-27 14:05:51
To już słyszeliśmy. Przypomnę. ..... [Fundusz Rozwoju Spółek ma siedzibę w Warszawie, jego jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa. FRS koncentruje się na wspieraniu realizacji planów naprawczych i restrukturyzacji, poprawie płynności finansowej, zasileniu kapitału obrotowego, poprawie struktury bilansu, finansowaniu inwestycji o charakterze rozwojowym i modernizacyjnym oraz finansowaniu kontraktów i zamówień. Fundusz od niedawna jest większościowym udziałowcem Morskiej Stoczni Remontowej „Gryfia” w Szczecinie oraz właścicielem Stoczni Szczecińskiej. Nadzór właścicielski nad FRS sprawuje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wg tego języka "narodowej nowomowy", po przemyśle morskim , nastąpi rozwój przemysłu lądowego, a w końcu rozwój przemysłu powietrznego z zakończeniem na rozwoju przemysłu kosmicznego z siedzibą na księżycu. Jedna prośba. Nie przenoście nam biur konstrukcyjnych i technologicznych z Warszawy do Szczecina. Ze stępką poradzimy sobie sami. Wystarczy zrobić dziurę w płocie. "Ekolodzy" wyniosą na plecach w ciągu jednej nocy, oddadzą na punkt skupu odpadów metalowych.
ryszard-zie...
2021-01-26 23:18:32
I przy-PO-mnij - a jak to bylo za Tuska... ?/!
ryszard
2021-01-26 13:24:58
spółka ma się zajmować rozwojem spółek ? Mamy kapitalizm czy socjalizm ?Karmienie prywatnego biznesu kasą państwa jest trochę sprzeczne z ideą wolnego rynku i wolnej konkurencji .
Obysmy tylko !
2021-01-26 12:05:23
Jako Szczecin - nie zostali za wiele... O-skubani ??
sp
2021-01-26 11:06:01
Ciekawe, dlaczego ten twór jest sfeminizowany...

Dodaj komentarz

HEJT STOP


Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ