Środa 17 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Emeryci i renciści łatwiej przekażą na rzecz OPP 1,5 proc. podatku

Data publikacji: 2022-07-31 20:21
Ostatnia aktualizacja: 2022-07-31 20:32
Emeryci i renciści łatwiej przekażą na rzecz OPP 1,5 proc. podatku
Fot. www.gov.pl  

Zgodnie z programem Niskie Podatki, do organizacji pożytku publicznego (OPP) zamiast 1 procenta, trafi 1,5 procent podatku. Jednocześnie emeryci i renciści będą mogli przekazywać te środki na podstawie wniosków złożonych w latach poprzednich.

OPP dostaną więcej pieniędzy

Niskie Podatki zmieniły zasady przekazywania części podatku na rzecz OPP. Po zmianach można przekazać 1,5 proc. podatku należnego zamiast 1 proc. Ponadto do ustawy o PIT wpisany został na stałe mechanizm zautomatyzowanego przekazywania części podatku dla OPP. Dotychczas funkcjonował on wyłącznie w ramach walki z COVID-19.

Po tej zmianie emeryt lub rencista, który chce przekazać 1,5 proc. podatku na rzecz OPP, nie musi składać żadnego wniosku. Wystarczy, że wypełnił go w PIT-37, PIT-36 albo PIT-OP w latach ubiegłych, a informacje w nim podane są aktualne. Wówczas organ podatkowy przekaże kwotę w wysokości 1,5 proc. podatku należnego wykazanego w PIT-40A tej organizacji, którą emeryt lub rencista wybrał w poprzednich latach. Rozwiązanie to dotyczy emerytów i rencistów, dla których podatek obliczony przez organ rentowy w PIT-40A jest ich podatkiem rocznym (nie składają zeznania PIT-37 albo PIT-36).

Organ podatkowy przekazuje środki dla OPP w terminie od maja do lipca roku następującego po roku podatkowym.

Wykaz OPP będzie opublikowany 15 grudnia 2022 roku

Niskie Podatki umożliwiły również emerytom i rencistom wycofanie uprzednio wyrażonej zgody dotyczącej przekazania OPP części podatku. Wycofanie polega na wypełnieniu nowo dodanej części w oświadczeniu PIT-OP pn. „Wycofanie zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz OPP”. Projekt tego oświadczenia został już opracowany. Obecnie jest poddany konsultacjom podatkowym.

Aby naczelnik urzędu skarbowego przekazał 1,5 proc. podatku należnego organizacji wskazanej we wniosku (w tym złożonym w poprzednich latach), musi ona widnieć w wykazie OPP uprawnionych do tych środków. Wykaz ten tworzy dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) według stanu na 30 listopada roku podatkowego, a następnie publikuje go do 15 grudnia na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności.

W odniesieniu do przekazania 1,5 proc. podatku należnego z rozliczenia za rok 2022, wykaz ten będzie znany 15 grudnia br.

(K)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA