Piątek 21 stycznia 2022r. 
REKLAMA

Metropolitalny Szczecin

Data publikacji: 2016-12-29 13:23
Ostatnia aktualizacja: 2016-12-29 13:46
Metropolitalny Szczecin
Spotkanie w Usedom Fot. Michał KULIK  

Podczas spotkań z Niemcami mieszkającymi blisko granicy polsko-niemieckiej często słyszy się opinie o konieczności pełnienia przez Szczecin metropolitalnej roli na pograniczu.

W celu urzeczywistniania tej idei grupa mieszkańców powiatu Vorpommern-Greifswald (Pomorze Przednie-Greifswald) zaprosiła polskie i niemieckie organizacje pozarządowe do tworzenia obywatelskiej sieci regionalnej. Po kilku spotkaniach w Anklam i Szczecinie powstało 17 stycznia 2016 r. w Anklam stowarzyszenie Bürgernetzwerk für die grenzüberschreitende Metropolregion Stettin e.V. (Obywatelska Sieć na rzecz Szczecińskiego Transgranicznego Regionu Metropolitalnego). Jego prezesem został Frank Zimmermann z Wolgastu. W skład zarządu weszła m.in. Małgorzata Barbara Jarosiewicz, Polka pracująca w Niemczech.

Aktywizując mieszkańców pogranicza, odwołując się do porozumienia między narodami, opartego na wartościach wspólnoty europejskiej, stowarzyszenie chce przyczynić się do rozwoju Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego. Rozwija współpracę transgraniczną, chce być aktywnym pośrednikiem między obywatelami, stowarzyszeniami, instytucjami z obu stron granicy. Stawia na rozwój tożsamości regionalnej i europejskiego społeczeństwa obywatelskiego, wspiera pokonywanie bariery językowej, propagowanie wiedzy o życiu sąsiada, wymianę informacji o pograniczu.

Na początku grudnia w siedzibie biura informacji turystycznej w Usedom na wyspie Uznam, mieszczącym się w dawnym dworcu kolejowym, zorganizowano kolejne spotkanie stowarzyszenia. Poświęcone było analizie sytuacji bieżącej i tworzeniu sieci organizacji pozarządowych w Szczecińskim Regionie Metropolitalnym. Gościem spotkania był Patrick Dahlemann, członek Rady Doradców Stowarzyszenia, poseł do Landtagu Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Dyskutowano o wspólnym rynku pracy, współpracy straży pożarnych, roli kultury. Niels Gatzke, kierownik projektu Perspektywa (Löcknitz), mówiąc o stanie współpracy transgranicznej, wykazywał także słabe jej strony. Podkreślał m.in., że oferta współpracy dociera ciągle do tej samej wąskiej grupy osób, podczas gdy większa część społeczeństwa nie widzi dla siebie możliwości uczestniczenia we współpracy. Peter Langemann ze Stowarzyszenia Schloss Bröllin e.V. mówił o roli kultury w integracji społeczności pogranicza, a Michał Kulik ze Szczecina – o Akademii Sztuki w Szczecinie. Maria Burow, współzałożycielka stowarzyszenia, wskazywała na potrzebę utworzenia stałego transgranicznego punktu kontaktowego dla organizacji pozarządowych. Główną przeszkodą w jego utworzeniu jest brak funduszy na zatrudnienie osoby, która taki punkt mogłaby prowadzić.

Zapowiedziano kolejne spotkania sieci obywatelskiej na rzecz Szczecińskiego Regionu Metropolitalnego.

Tekst i fot. Michał KULIK

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA