Sobota, 20 kwietnia 2024 r. 
REKLAMA

Pamiętajmy o ekoportach

Data publikacji: 27 października 2023 r. 08:36
Ostatnia aktualizacja: 27 października 2023 r. 10:36
Pamiętajmy o ekoportach
Ekoporty na stałe wpisały się w nasz „odpadowy” krajobraz. Fot. archiwum UM Szczecin  

Tylko w ubiegłym roku szczecińskie ekoporty odwiedziło ponad 233 tys. osób. To dowód na to, że na stałe wpisały się one w nasz „odpadowy” krajobraz. Mimo to, przypominamy – gdzie, jak i po co działają punkty selektywnej zbiórki odpadów.

Jest ich osiem i są bardzo ważnym uzupełnieniem systemu gospodarowania odpadami w Szczecinie. Ekoporty to punkty, do których mieszkańcy, bez konieczności ponoszenia dodatkowej opłaty, mogą przynieść i pozostawić do dalszego zagospodarowania szeroką gamę odpadów komunalnych, która – obok tych odbieranych bezpośrednio z nieruchomości – obejmuje także meble i inne odpady wielkogabarytowe, wykładziny, dywany, odzież, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte kartridże i tonery, nośniki danych (taśmy magnetofonowe, kasety VHS, dyski CD, płyty winylowe etc), zużyte opony, zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, przeterminowane leki i, świetlówki i żarówki, przepracowane oleje silnikowe i smary techniczne.

Ekoporty pełnią także funkcję edukacyjną dla dzieci i młodzieży, a w tym przy ul. Arkońskiej działa, uwielbiana przez szczecinian, galeria charytatywna Szpargałek.

Dwa najnowsze – przy ul. Arkońskiej i Taczaka – to obiekty w pełni ekologiczne: energię elektryczną do ich obsługi pozyskuje się z baterii słonecznych umieszczonych na dachu jednego z budynków, a wodę z opadów deszczu. Gromadzona jest w podziemnych pojemnikach, a następnie rozprowadzana po całym obiekcie. Konstrukcja części budynków przygotowana została w taki sposób, by porosły je pnące rośliny i  z czasem ukryły budynek tworząc zielony dach i ściany.

Tylko w ubiegłym roku do ekoportów szczecinianie dostarczyli prawie 11 tys. ton odpadów. W tym największą część stanowiły: gruz, odpady wielkogabarytowe oraz drewno.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA