sobota, 23 czerwca 2018.
Strona główna > Akcje Kuriera > Kurier Morski > Promowanie rybołówstwa

Promowanie rybołówstwa

Promowanie rybołówstwa
Data publikacji: 2017-06-29 09:06
Ostatnia aktualizacja: 2017-08-28 12:50
Wywietleń: 703 272769

Promowanie zrównoważonego, innowacyjnego i konkurencyjnego rybołówstwa (czyli PU 1) to 
obszar wsparcia rybołówstwa morskiego i śródlądowego. Obejmuje m.in. działania mające na celu zrównoważoną eksploatację zasobów oraz zwiększenie rentowności podmiotów z tego sektora, w tym dywersyfikację ich działalności i zróżnicowanie źródeł dochodów.

Celem ogólnym Priorytetu I jest zrównoważona eksploatacja zasobów oraz zwiększenie rentowności sektora rybactwa.

Działania będą ukierunkowane na podniesienie rentowności podmiotów tego sektora. Ma to nastąpić poprzez dywersyfikację ich działalności oraz zróżnicowanie źródeł dochodów. Ponadto, realizacja projektów musi się odbywać przy zachowaniu zrównoważonego zarządzania zasobami wód morskich i śródlądowych, a także efektywniejszego wykorzystywania zasobów oraz innowacyjnego wykorzystania tzw. odrzutów i przyłowów.

Nacisk będzie również położony na wzmocnienie współpracy oraz powiązań nauki 
z sektorem rybackim, wykorzystanie środowiskowych i społecznych uwarunkowań rybołówstwa śródlądowego w celu różnicowania prowadzonej działalności.

W ograniczonym zakresie kontynuowany będzie program trwałego i tymczasowego zaprzestania działalności połowowej, przede wszystkim jako element ochrony zasobów ze względu na fakt czasowej nierównowagi pomiędzy zdolnością połowową 
a dostępnymi zasobami. Pomimo zredukowania zdolności połowowej o ponad 40 proc. 
(do końca 2013 r.), konieczne jest kontynuowanie programu tymczasowego i trwałego zaprzestania działalności połowowej z uwagi m.in. na dynamiczne zmiany zachodzące w udziale zasobów ryb Morza Bałtyckiego oraz wahania dostępności możliwości połowowych (limitów połowowych). Dodatkowo należy wskazać, iż przeważająca część floty bałtyckiej zalicza się do rybołówstwa przybrzeżnego i nie posiada łowisk alternatywnych w stosunku do Bałtycku.

Kompleksowe podejście do ochrony zasobów będzie uzupełnione poprzez budowę lub instalację urządzeń służących ochronie i rozwojowi fauny i flory wodnej lub rozbiórkę urządzeń hydrotechnicznych w celu przywrócenia ciągłości dróg migracji ryb.

Fot. Robert Stachnik

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
12
na godz. 00:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Strefa kibicowała naszym
Odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego
Finalistki Gryfii na plenerze cz.2
Poprzedni Następny

Nekrologi

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy