Piątek 27 stycznia 2023r. 
REKLAMA

Pogłębienia toru i żeglownej Odry

Data publikacji: 2015-09-17 14:02
Ostatnia aktualizacja: 2015-09-17 14:02
Pogłębienia toru i żeglownej Odry
 

Dr Zbigniew Miklewicz, (na zdjęciu z lewej) prezes Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście:

- Zrównoważony rozwój jest tym, czego potrzebują nasze porty do utrzymania silnej pozycji na wysoce konkurencyjnym rynku morskim. Dlatego z okazji jubileuszu 65-lecia polskiego zarządu w portach w Szczecinie i Świnoujściu życzę obu portom właśnie tego zrównoważonego rozwoju, opartego na współpracy wszystkich podmiotów w nich działających. W polskich portach w ostatnich latach widać prawdziwe ożywienie, czego wyrazem są liczne inwestycje w infrastrukturę i suprastrukturę portową. W parze z nimi muszą iść inwestycje w infrastrukturę dostępową. Życzę więc, by idea „12,5 m dla Szczecina” w końcu się ziściła, by Szczecin miał nowoczesny, sprawny i gotowy do przyjmowania dużych jednostek tor wodny. To samo życzenie kieruję w stronę Świnoujścia, gdzie marzymy o torze wodnym do głębokości 14,5 m. Chciałbym, żeby oba porty miały dogodne połączenia drogowe – dokończoną S3, oraz kolejowe – zmodernizowane CE-59 i E-59. Życzę także, by żegluga na Odrze się odrodziła. Mamy fenomenalne położenie, dające możliwość skomunikowania dróg lądowych i kolejowych z morskimi i śródlądowymi. Porty w Szczecinie i Świnoujściu potrzebują inwestorów gotowych lokować w nich swój biznes. Mamy dla nich atrakcyjne tereny. Życzę portom, by tak jak w przypadku elewatora „Ewa” znaleźli się inwestorzy, którzy swoją biznesową przyszłość zwiążą ze Szczecinem i Świnoujściem. Zależy nam na uzyskaniu efektu synergii pomiędzy wszystkimi uczestnikami obrotu portowego, czego wynikiem będą tętniące życiem gospodarczym porty w Szczecinie i Świnoujściu, stając się ważnym centrum rozwoju tych miast i regionu. Oba porty są naszą wizytówką w świecie. Życzę, by dalej się rozwijały i znajdowały partnerów, którzy jednoczyć się będą wokół wspólnych ambitnych i odważnych planów.

Bogusław Trzciński, prezes spółki przeładunkowej Bulk Cargo–Port Szczecin:

- Z okazji jubileuszu życzę naszym portom terminowej realizacji inwestycji pogłębienia toru wodnego Świnoujście – Szczecin do 12,5 m, wraz z uzgodnionym programem modernizacji nabrzeży Katowickiego i Chorzowskiego, jako inwestycji ratującej życie portu w Szczecinie oraz przywracającej możliwość konkurowania z innymi portami bałtyckimi. Kolejnym moim życzeniem jest poprawa żeglowności Odry, warunkującej wykorzystanie waloru naszego portu – nie tylko jako portu morskiego, ale także śródlądowego. Życzę także dokończenia procesu przekształceń w portach Szczecina i Świnoujścia, polegającego na zapewnieniu stabilnych umów dzierżawy dla przedsiębiorstw portowych, stanowiących podstawę efektywnego funkcjonowania i bezpiecznego inwestowania w potencjał przeładunkowy portu.