Poniedziałek 17 stycznia 2022r. 
REKLAMA

Uczelnie planują rok

Data publikacji: 2016-01-26 10:37
Ostatnia aktualizacja: 2016-01-27 12:08
Uczelnie planują rok
 

Plany szczecińskich uczelni na 2016 rok to między innymi modernizacja budynków, lepsza współpraca z otoczeniem biznesowym oraz tworzenie nowych kierunków studiów dostosowanych do potrzeb rynku. Mają na tym skorzystać i szkoły wyższe, i miasto.

Trzy priorytety

- Jednym z priorytetów Uniwersytetu Szczecińskiego w 2016 roku będzie zakończenie inwestycji Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych, projektu dofinansowanego z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, wartego ponad 25 milionów złotych - informuje Julia Poświatowska z US. - W budynku, który powstał przy ul. Tarczyńskiego działać będą cztery laboratoria: genetyki organizmów jednokomórkowych, biologii morza, sedymentologiczne oraz laboratorium hydrochemiczne, a także dziesięć pracowni: geochronologii, kartografii geologicznej, mikroskopowa (biologia), paleobiologiczna, komputerowa, mikroskopowa (geologia), geologii złóż, geologii regionalnej i stratygrafii, geologii inżynierskiej i geotechniki oraz mikroskopii fluorescencyjnej. Obiekt ten będzie spełniał zarówno funkcję dydaktyczną, jak i badawczą – z pewnością będzie to niezwykle ważna jednostka − nie tylko dla uczelni, ale dla miasta i regionu.

Drugim priorytetem dla uczelni jest ukończenie remontu kampusu uniwersyteckiego przy al. Piastów. W ostatnich dniach grudnia zeszłego roku otwarta została biblioteka międzywydziałowa, gdzie przeniesiono księgozbiory czterech bibliotek: Akademickiego Centrum Kształcenia Językowego, Filologiczną, Instytutu Filologii Germańskiej Wydziału Filologicznego oraz Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.

- Jednak to nie koniec modernizacji kampusu – remontujemy pozostałe budynki – zarówno przestrzeń dydaktyczną, jak i administracyjną. Chcielibyśmy, aby studenci rozpoczęli kolejny rok akademicki już w odnowionych murach - dodaje Julia Poświatowska.

Trzecia sprawa to dalszy rozwój i sprawne funkcjonowanie ostatnich inwestycji: Laboratoriów Badawczo-Rozwojowych eLBR US przy Wydziale Matematyczno-Fizycznym, Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii działającego przy Wydziale Biologii oraz Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka funkcjonującego przy Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.

- Nowa infrastruktura umożliwia prowadzenie badań naukowych na rzecz gospodarki, wypracowywanie nowych rozwiązań technologicznych, a także wzmocnienie powiązań pomiędzy Uniwersytetem Szczecińskim a przedsiębiorstwami, czy ugruntowanie pozycji uczelni jako partnera w międzynarodowych projektach naukowo-badawczych – to nasze cele w 2016 roku - podsumowuje Julia Poświatowska.

Nowe studia, nowe laboratoria

Akademia Morska deklaruje, że dostosowuje ofertę edukacyjną do potrzeb rynku pracy. Dlatego w nowym roku akademickim 2016/2017 wystartują nowe specjalności: żeglarstwo morskie (kierunek nawigacja, Wydział Nawigacyjny), technologie systemów bezzałogowych (kierunek transport, Wydział Nawigacyjny), eksploatacja siłowni okrętowych i jachtów motorowych (kierunek mechanika i budowa maszyn, Wydział Mechaniczny), eksploatacja portów jachtowych (kierunek transport, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu) oraz eksploatacja terminali kontenerowych (kierunek logistyka, Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu).

- Rozbudowa i udoskonalanie bazy dydaktycznej realizowane jest poprzez tworzenie nowych laboratoriów i pracowni oraz zakup zaawansowanego technologicznie sprzętu, z którego korzystają zarówno studenci, jak i pracownicy naukowi uczelni - opowiada Bogna Bartkiewicz z AM. - Na początku tego roku akademickiego uruchomiliśmy Centrum Badania Paliw, Cieczy Roboczych i Ochrony Środowiska. Do końca miesiąca powinien się zakończyć tzw. pośredni remont klasowy statku badawczo-szkolnego m/s Nawigator XXI (z modernizacją mostka nawigacyjnego oraz sprzętu wykorzystywanego do badań Bałtyku).

W planach AM ma podpisanie kolejnych umów z przedsiębiorstwami i realizację założeń współpracy z innymi firmami i uczelniami m.in. w ramach konsorcjum  „Instytut Autostrada Technologii i Innowacji” (aplikowanie i realizacja projektów badawczych, rozwojowych i wdrożeniowych), klastra „Wspólnota Wiedzy i Innowacji  w Inżynierii Produkcji” (AM jest jednym z 77 członków klastra; realizowane działania dotyczą zakresu inżynierii produkcji oraz technik zarządzania), konsorcjum Polskiej Platformy „Innowacyjne Technologie Morskie”  (działania z obszaru technologii morskich, inicjowanie  i koordynacja badań naukowo-technicznych i komercjalizacja rozwiązań naukowych). 

I jeszcze jedno. Wydział Mechaniczny zostanie przeniesiony do odnowionego i remontowanego obiektu przy ul. Willowej.

Kadry dla firm

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie dostał zgodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wykorzystanie do badań w celach komercyjnych laboratoriów Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii. Dotyczy to m.in. takich projektów jak wytwarzanie biomateriałów nowej generacji  czy badań dla firmy Bridgestone, dla której również ZUT kształci kadry.

- W bieżącym roku intensywnie będziemy zabiegać o dodatkowe środki w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju - zapowiada Stanisław Heropolitański z ZUT. -  Złożyliśmy 10 wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego  Wiedza Edukacja i Rozwój oraz 3 wnioski  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Rok zaczęliśmy silnym akcentem w zakresie umów z firmami regionu podpisując porozumienie z Grupą Azoty Police S.A. w zakresie kształcenia studentów ZUT dla potrzeb nowej inwestycji. Takich umów mamy podpisanych wiele, ale ta zasługuje na szczególną uwagę ze względu na zakres i dalekosiężną perspektywę. Planujemy kolejne porozumienia z zachodniopomorskimi zakładami pracy. Będziemy intensyfikować utrzymywane już kontakty z młodzieżą szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych mi.in. poprzez zachęcanie uczniów do współpracy w ramach uczelnianych kół naukowych jak również spotkań o charakterze wykładów.

Uczelnia inwestuje w infrastrukturę. Wydział Biotechnologii i Hodowli Zwierząt z zadania na łączną kwotę blisko 20 milionów złotych w tym roku zakończy pierwszy etap inwestycji budowlanej na ul. Janickiego 29 związany z przeprowadzką Wydziału z dotychczasowej siedziby przy ul. Judyma 3.

Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa kontynuuje, po zakończeniu remontu elewacji, remont budynku głównego przy Królewicza 4. Łączny koszt tej inwestycji to ponad 7 mln. Również na tym Wydziale zaplanowany został remont laboratoriów w budynkach dydaktycznych A i D. ©℗

(as)

Na zdj.: Otwarcie biblioteki międzywydziałowej US przy al. Piastów to etap modernizacji kampusu oraz Laboratoria Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nanotechnologii mają służyć też do celów komercyjnych.

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Czytelnik Łukasz
2016-01-27 11:37:22
Format większy, ale STRON niestety za mało. Zmiana na gorsze.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA