Niedziela 14 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Polska część projektu Baltic Pipe

Data publikacji: 2021-06-22 13:27
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-16 11:45
Polska część projektu Baltic Pipe
Prace budowlane w polskiej części lądowej Baltic Pipe są zaawansowane w różnym stopniu – w zależności od odcinków. W przypadku rozwózki rur jest to od 50 do 80 procent. Fot. GAZ-SYSTEM  

GAZ-SYSTEM realizuje prace budowlane w projekcie Baltic Pipe zgodnie z harmonogramem. Wkrótce rozpocznie się układanie gazociągu podmorskiego. Tymczasem na lądzie spawane i układane są gazociągi na trasach Niechorze – Płoty i Goleniów – Lwówek. Na obiektach tłoczni gazu w Goleniowie, Odolanowie i Gustorzynie powstają budynki zaplecza technicznego oraz fundamenty pod sprężarki.

Projekt Baltic Pipe realizowany jest w ścisłej współpracy polskiego operatora systemu przesyłowego gazu GAZ-SYSTEM oraz duńskiego operatora systemu przesyłowego gazu i energii Energinet. Składa się z pięciu głównych komponentów: podmorskiego gazociągu na dnie Morza Północnego, rozbudowy istniejącego systemu przesyłowego w Danii, tłoczni gazu we wschodniej części Zelandii, gazociągu podmorskiego na dnie Bałtyku pomiędzy Danią a Polską oraz rozbudowy istniejącego systemu przesyłowego w Polsce. Za trzy pierwsze odpowiedzialny jest Energinet, a GAZ-SYSTEM za dwa pozostałe.

– Prace budowlane postępują zgodnie z planem – podkreśla Iwona Dominiak, rzecznik prasowy GAZ-SYSTEM. – W części lądowej trwa spawanie gazociągów, a w części morskiej trzy statki sprawdzają trasę gazociągu, pogłębiają dno morskie tam gdzie to konieczne oraz usuwają ostatnie przeszkody. Wkrótce statek „Castorone” zacznie układać gazociąg na najgłębszych na trasie inwestycji wodach Morza Bałtyckiego. Później dołączą do niego jednostki, które są przeznaczone do prac na wodach płytszych.

Gazociąg podmorski będzie wychodzić na brzegu Bałtyku w rejonie Pogorzelicy (w gminie Rewal). Rozbudowa i modernizacja polskiego systemu przesyłowego gazu ziemnego umożliwi dalsze rozprowadzanie tego surowca do klientów. W tym celu zaplanowano: budowę gazociągu łączącego gazociąg podmorski z krajowym systemem przesyłowym oraz gazociągu relacji Goleniów – Lwówek, rozbudowę tłoczni gazu Goleniów, budowę tłoczni gazu Gustorzyn i rozbudowę tłoczni gazu Odolanów. GAZ-SYSTEM, który będzie właścicielem tej infrastruktury, jest odpowiedzialny za jej projektowanie, budowę, a następnie eksploatację.

Różny stopień zaawansowania

Prace budowlane w polskiej części lądowej Baltic Pipe są zaawansowane w różnym stopniu – w zależności od odcinków. Postęp spawania i układania wynosi od 25 do 50 procent długości gazociągów. W przypadku rozwózki rur jest to od 50 do 80 procent. Tak zwane przejścia bezwykopowe (pod przeszkodami terenowymi) wykonano na poziomie 30 procent. Najbardziej zaawansowany jest odcinek Goleniów – Ciecierzyce, czyli pierwszy etap gazociągu Goleniów – Lwówek. Obecny stopień zaawansowania rzeczowego wynosi ponad 40 proc. na obu etapach inwestycji.

Ladowa budowa Baltic Pipe

Rozbudowa i budowa tłoczni

W przypadku trzech tłoczni gazu (Goleniów, Odolanów i Gustorzyn) trwają prace przy budowie obiektów i budynków technologicznych, powstają fundamenty pod sprężarki.

Do Polski zostały dostarczone już wszystkie sprężarki – w Odolanowie (województwo wielkopolskie) 9 czerwca br. rozpoczął się montaż pierwszego agregatu. Obecnie w tej rozbudowywanej tłoczni trwa montaż turbin w obiektach dwóch agregatów oraz kompresora i dwóch kominów. Jej moc po rozbudowie wyniesie 30 MW, a przepustowość – 280 000 m sześc. na godzinę (maksymalnie 1 380 000).

Inwestycja dotycząca tłoczni gazu w gminie Goleniów polega na rozbudowie węzła przesyłowego oraz na wykonaniu połączenia nowych elementów z istniejącą infrastrukturą przesyłową. Moc tłoczni po rozbudowie również ma wynosić 30 MW. W ramach projektu Baltic Pipe zrealizowany zostanie pierwszy etap inwestycji – instalacja sprężarek o łącznej mocy 25 MW (dwie po 10 MW i jedna 5 MW). Etap drugi obejmuje rozbudowę o zespół agregatu sprężarkowego o mocy 5 MW. Przepustowość wyniesie 430 000 m sześc. na godzinę (maksymalnie 1 570 000).

Obie rozbudowane tłocznie umożliwią zwiększenie przepustowości systemu przesyłowego poprzez przetłaczanie zwiększonych ilości gazu pochodzącego z gazociągu podmorskiego Baltic Pipe.

Z kolei w Gustorzynie (województwo kujawsko-pomorskie), gdzie powstaje nowa tłocznia, rozbudowana będzie instalacja wchodząca w skład istniejącego tam węzła gazu. Obiekt umożliwi dalszy przesył gazu importowanego ze złóż norweskich infrastrukturą powstałą w ramach Projektu Baltic Pipe m.in. w kierunku Litwy i pozostałych krajów bałtyckich. Tym samym inwestycja przyczyni się do elastycznego sterowania przepływami gazu i przesyłania surowca do odbiorców w całej Polsce, jak również do krajów sąsiadujących.

Ladowa budowa Baltic Pipe

Spawanie i układanie rur

Na budowie gazociągu Niechorze – Płoty kończy się odhumusowanie oraz trwają prace montażowe w terenie, tzn. wykonywane są wykopy i spawanie gazociągu. W obiektach stacjonarnych, tj. terminalu odbiorczym w Konarzewie i węźle Płoty rozpoczęto wznoszenie budynków zaplecza. Wykonano już wykop pod fundament terminalu odbiorczego w Konarzewie.

Etap I gazociągu Goleniów – Lwówek (czyli Goleniów – Ciecierzyce) ma już za sobą odhumusowanie terenu, a w fazę końcową wchodzi rozwózka rur. Jeśli chodzi o prace budowlane, to zaawansowanie spawania wynosi 50 procent, a ułożenia gazociągu – 30 procent długości odcinka. Wykonano 18 z 51 przekroczeń bezwykopowych pod przeszkodami terenowymi – tj. 35 procent całości. Zasypano ok. 18 procent gazociągu. Zakończono obsługę archeologiczną wraz z wykonaniem ratunkowych badań archeologicznych na nowo odkrytych stanowiskach. Jest kontynuowany nadzór archeologiczny po odhumusowaniu, gięcie i rozwózka łuków, rozwózka obciążników, izolowanie styków, badanie stanowisk archeologicznych. Zakończono przewiert (techniką Direct Pipe) pod rzeką Pełcz o długości 657 metrów.

W najbliższym czasie zaplanowano na tym odcinku: rozpoczęcie przewiertu Direct Pipe pod rzeką Iną oraz przygotowywanie placu montażowego dla maszyny wiercącej dla przewiertu Direct Pipe pod rzeką Wartą w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego (będzie to najdłuższe z przekroczeń bezwykopowych, wynoszące 1400 metrów).

Na budowie etapu II gazociągu Goleniów – Lwówek (Ciecierzyce – Lwówek) odhumusowanie wykonano w 63 procentach, natomiast rozwózkę rur – w 45 procentach. Postęp prac dotyczący spawania liniowego wynosi 26 procent, a montażowego – 17 procent. Wykonano 15 z 42 przekroczeń bezwykopowych, czyli 36 procent. Kontynuowany jest nadzór archeologiczny, po odhumusowaniu trwa karczowanie pojedynczych drzew oraz karczowanie w lasach państwowych i prywatnych, gięcie i rozwózka łuków, rozwózka obciążników. Przewiert techniką HDD pod rzeką Obrą (w gminie Skwierzyna) o długości 665 metrów zakończono 27 maja br.

Strategiczny projekt

Baltic Pipe to strategiczny projekt (z dofinansowaniem unijnym), który zagwarantuje dywersyfikację dostaw gazu ziemnego i w istotny sposób wpłynie na poprawę bezpieczeństwa energetycznego Polski. Ma też ogromne znaczenie dla rozwoju rynku gazu w innych krajach naszego regionu. Celem inwestycji jest bowiem utworzenie nowego korytarza dostaw surowca pochodzącego ze złóż na Szelfie Norweskim na rynki duński i polski, a także do klientów w państwach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii.

– Zakończenie realizacji wszystkich strategicznych inwestycji GAZ-SYSTEM, w tym gazociągu Baltic Pipe, doprowadzi do sytuacji rynkowej, w której w żadnym momencie ani jeden metr sześcienny gazu ziemnego przesyłanego do Polski nie będzie zależał od decyzji politycznych czy polityki danego monopolisty – dodaje Iwona Dominiak.

(ek)

Kurier Energetyczny sponsorzy

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

klemans
2021-09-16 11:35:34
a co zrobimy z rurociągiem , którym jeszcze odbieramy gaz z Rosji ?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA