Czwartek 08 grudnia 2022r. 
REKLAMA

PGE Energia Ciepła – nowy podmiot na rynku ciepła w Szczecinie

Data publikacji: 2021-08-24 13:38
Ostatnia aktualizacja: 2022-08-23 13:31
 

Wywiad z DARIUSZEM LOCIŃSKIM, dyrektorem PGE Energia Ciepła Oddział w Szczecinie, w skład którego wchodzą elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany oraz system ciepłowniczy w Gryfinie 

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,8 GWt, mocy elektrycznej 2,5 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 672 km. Należący do spółki Oddział w Szczecinie jest największym na rynku szczecińskim producentem ciepła i energii elektrycznej, które wytwarzane są tu w procesie wysokosprawnej kogeneracji.

 

– Wchodzące w skład oddziału elektrociepłownie Szczecin i Pomorzany oraz system ciepłowniczy w Gryfinie jeszcze niedawno należały do PGE GIEK S.A. Oddział ZEDO. Jak doszło do powołania Oddziału w Szczecinie?

– Część aktywów – Elektrociepłownia Szczecin, Elektrociepłownia Pomorzany i system ciepłowniczy w Gryfinie zostały, w ramach porządkowania aktywów przez GK PGE, wydzielone do spółki PGE Energia Ciepła S.A. i utworzyły nowy oddział. Tym samym znalazły się w zgodnym z charakterem swojej działalności segmencie biznesowym.

– W takim razie proszę o przybliżenie Oddziału w Szczecinie.

– W skład Oddziału wchodzą Elektrociepłownia Szczecin o mocy cieplnej 120 MWt i mocy elektrycznej 68,5 MWe, Elektrociepłownia Pomorzany o mocy cieplnej 195 MWt i elektrycznej 134,2 MWe oraz sieć ciepłownicza w Gryfinie o długości 32 km. W Elektrociepłowni Szczecin znajduje się największe nie tylko w mieście, ale i w Polsce zeroemisyjne źródło ciepła i energii, którego podstawowym paliwem jest biomasa.

– Jakie są plany i cele Oddziału na przyszłość?

– W najbliższym czasie, czyli w 2022 r. planowane są remonty kapitalne bloku w Elektrociepłowni Szczecin (kocioł i turbogenerator) oraz bloku B w Elektrociepłowni Pomorzany oraz szereg inwestycji mających na celu zapewnienie bezpiecznej i nieprzerwanej pracy podstawowych jednostek wytwórczych na kolejne lata. Zamierzamy także opracować wielowariantową strategię funkcjonowania Oddziału, tak by w przyszłości spełnić wszystkie wymogi regulacyjno-środowiskowe oraz aby nasze aktywa zapewniały bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom Szczecina. W GK PGE wszystkie decyzje inwestycyjne podejmowane są na bazie wielowariantowych analiz techniczno-ekonomicznych. W przypadku systemów ciepłowniczych brane pod uwagę są w szczególności: miejsce, obecne i przyszłe regulacje, wpływ inwestycji na cenę ciepła dla mieszkańców. Rozwój jest więc ukierunkowany na akceptowalny zwrot z kapitału przy zachowaniu konkurencyjnych cen ciepła sieciowego. Rozpoczęły się analizy dotyczące rynku Szczecina i dopiero po ich opracowaniu możliwe będzie wskazanie technologii i konkretnych działań. Będzie to z pewnością najbardziej optymalne rozwiązanie dopasowane do potrzeb rynku, z dbałością o środowisko i w trosce o zapewnienie długoterminowej konkurencyjności źródeł wytwórczych PGE. Z kolei w Gryfinie planowane jest zbudowanie nowej elektrociepłowni, obecnie są prowadzone wielowariantowe analizy techniczno-ekonomiczne w celu wyboru najbardziej optymalnego wariantu. Rozważamy źródła biomasowe, gazowe oraz pompy ciepła. Decyzja co do wyboru wariantu zapadnie w tym roku, a do 2025 roku planujemy oddać nowe źródło do eksploatacji, by zasilało sieć ciepłowniczą w Gryfinie.

– Czy planowane są wspólne działania z dystrybutorem ciepła, którym w Szczecinie jest Szczecińska Energetyka Cieplna?

– Zamierzamy wspólnie z SEC wypracować strategię działania rynku ciepła (źródeł wytwórczych i sieci ciepłowniczych), aby zabezpieczyć dostawy ciepła dla mieszkańców Szczecina, w tym wypracować długoterminową strategię pracy poszczególnych źródeł. W pierwszym etapie planujemy podpisać umowę wieloletnią na dostawy ciepła z naszych źródeł z dystrybutorem oraz zawrzeć umowę intensyfikacji sprzedaży polegającą na wspólnym rozwoju ciepłownictwa systemowego w Szczecinie w celu likwidacji niskiej emisji i zwiększania ilości odbiorców korzystających z ciepła systemowego.

– Jakie inwestycje zostały już zrealizowane?

– Elektrociepłownia Pomorzany została dostosowana do wymagań regulacyjnych i w pełni zmodernizowana (projekt zakończył się w 2020 r. i kosztował ponad 220 mln zł). Aktywa te są źródłami, które mogą produkować ciepło do 2030 r. w sposób zgodny z wymogami środowiskowymi narzuconymi przez konkluzje BAT. Elektrociepłownia Szczecin to źródło biomasowe (OZE) i do roku 2026 jest w systemie zielonych certyfikatów. Planujemy, aby była źródłem podstawowym zabezpieczenia ciepła dla mieszkańców Szczecina.

– W jaki sposób spółka planuje zapewnić bezpieczeństwo energetyczne mieszkańcom Gryfina?

– Sieć ciepłownicza w Gryfinie stanowi jeden wspólny system dla całego miasta, obejmujący swoim zasięgiem większość jego obszaru. Ciepło dostarczane jest do odbiorców rurociągami o łącznej długości ok. 32 km. Nowo wykonywane rurociągi są preizolowane. Zrealizowanych zostało tu szereg prac modernizacyjnych i remontowych, np.: prace związane z modernizacją magistrali przesyłowej w ul. Łużyckiej, wymiana izolacji termicznej rurociągów napowietrznych 355,6 na odcinku 0,85 km, modernizacja rurociągów osiedlowych powiązana z likwidacją węzła zbiorowego i budową trzech nowych węzłów, przebudowa sieci z kanałowej na preizolowaną o średnicy 139,7 mm na odcinku 0,238 km.

Chciałbym zaznaczyć, że wszystkie działania modernizacyjne zarówno w elektrociepłowniach w Szczecinie, jak i w Gryfinie na sieci ciepłowniczej przyczyniają się do ograniczania niskiej emisji, co doceniają odbiorcy ciepła sieciowego, którzy coraz bardziej odpowiedzialnie podchodzą do kwestii związanych z dbaniem o środowisko naturalne.

– Jakie korzyści z tej zmiany będzie mieć Szczecin i jego mieszkańcy?

– Dzięki konsolidacji możemy efektywniej zarządzać naszymi elektrociepłowniami, korzystając z efektu synergii, wiedzy i doświadczenia fachowców, którzy są pracownikami naszej spółki. A wszystko to na rzecz bezpieczeństwa i ciągłości dostaw oraz poprawy jakości środowiska w miastach, w których jesteśmy obecni.

PGE Energia Ciepła dba o komfort odbiorców ciepła, zapewniając nie tylko niezawodność dostaw, ale też edukując odbiorców. Celem realizowanych projektów edukacyjnych i kampanii jest z jednej strony dostarczenie niezbędnych informacji w zakresie funkcjonowania naszych aktywów, a z drugiej wzmocnienie świadomości  w zakresie odpowiedniego korzystania z ciepła z poszanowaniem środowiska naturalnego. 

W jakie działania lokalne zamierza zaangażować się spółka?

– Jako nowy podmiot liczymy na dobrą i efektywną współpracę z naszymi partnerami, z korzyścią dla mieszkańców aglomeracji szczecińskiej. Naszym zamiarem jest akcentowanie naszej obecności w tym mieście i identyfikacja z miejscem naszego funkcjonowania. Będziemy wspierać kulturę i edukację. Zamierzamy też dzielić się ciepłem – poprzez wsparcie podmiotów, które są w trudnej sytuacji finansowej (domy dziecka, szpitale, itp.), w postaci darowizny z przeznaczeniem na rachunki za ciepło.