Piątek 01 lipca 2022r. 
REKLAMA

Dwa lądowe odcinki po odbiorze technicznym

Data publikacji: 2022-06-21 07:59
Ostatnia aktualizacja: 2022-06-21 12:33
Dwa lądowe odcinki po odbiorze technicznym
Obiekt naziemny infrastruktury gazowej w Ciecierzycach Fot. GAZ-SYSTEM  

GAZ-SYSTEM przed zakładanym terminem dokonał odbioru technicznego gazociągów relacji Ciecierzyce – Lwówek oraz Goleniów – Ciecierzyce, dwóch lądowych odcinków Baltic Pipe. Po półtora roku budowy są one gotowe do nagazowania.

Baltic Pipe ma na celu utworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski, a także do odbiorców w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej między innymi poprzez interkonektory z Litwą i Słowacją. Baltic Pipe biegnie z Morza Północnego, gdzie łącząc się z gazociągiem Europipe II zapewni dostęp do gazu ze złóż norweskich. Następnie poprzez infrastrukturę w Danii oraz na dnie Morza Bałtyckiego połączy się z polskim systemem przesyłowym. Inwestycję realizują dwie firmy: polski GAZ-SYSTEM oraz jego duński partner Energinet.

Na Baltic Pipe składa się pięć głównych komponentów: gazociąg na dnie Morza Północnego, rozbudowa systemu przesyłowego w Danii, tłocznia gazu na wybrzeżu duńskiej wyspy Zelandia, gazociąg na dnie Bałtyku pomiędzy Danią a Polską oraz rozbudowa polskiego systemu przesyłowego. Za trzy pierwsze odpowiada Energinet, natomiast za dwa pozostałe – GAZ-SYSTEM.

Przypomnijmy, że jesienią ubiegłego roku zakończono najbardziej wymagającą technicznie i organizacyjnie część projektu, czyli budowę gazociągu podmorskiego na dnie Bałtyku. W połowie listopada ok. 275 kilometrów podwodnej infrastruktury gazowej połączyło wybrzeża Polski i Danii. W tym roku wykonano już z wynikiem pozytywnym próbę ciśnieniową podmorskiego gazociągu. W lipcu nastąpi jego połączenie z infrastrukturą lądową w Polsce i Danii.

Do końca września br. spodziewane jest otrzymanie wszystkich niezbędnych pozwoleń na użytkowanie gazociągu podmorskiego, w tym pozwolenia na eksploatację od Urzędu Dozoru Technicznego (w lipcu) oraz pozwolenia na użytkowanie od Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego (na początku września).

Na wrzesień zaplanowano też demobilizację placów budowy oraz rozpoczęcie procesu odtwarzania roślinności zarówno w Polsce, jak i na wybrzeżu duńskim.

Przesył błękitnego paliwa za pośrednictwem gazociągu podmorskiego oraz jego dalsze rozprowadzenie do klientów w kraju wymagał dodatkowych inwestycji na terenie Polski.

To między innymi nowy gazociąg o długości 41 kilometrów, Niechorze – Płoty, łączący infrastrukturę podmorską z krajowym systemem przesyłowym. Prace przy nim się kończą.

Kolejny nowy gazociąg, relacji Goleniów – Lwówek, który ma łączną długość 191 kilometrów, został już ułożony. Ten najdłuższy lądowy odcinek Baltic Pipe podzielono na dwa etapy: Goleniów – Ciecierzyce o długości 122 kilometrów, gdzie zakończono układanie rur w kwietniu br., i Ciecierzyce – Lwówek o długości 69 kilometrów, ułożony w marcu.

Odcinek Ciecierzyce – Lwówek, którego trasa przechodzi przez sześć gmin w województwie lubuskim i wielkopolskim, jako pierwszy przeszedł odbiór techniczny. Dokonano go 15 dni przed terminem umownym, po pozytywnym przeprowadzeniu prób hydraulicznych oraz wykonaniu badania tłokiem geometrycznym. Kolejnym etapem tej inwestycji będzie oddanie gazociągu do eksploatacji.

W szczytowym momencie w jego budowę zaangażowanych było ponad 320 pracowników. Proces spawania liniowego i montażowego trwał 360 dni. Łącznie wyspawano prawie 4900 spoin. Dla spółki GAZ-SYSTEM poza technicznymi aspektami ważne były kwestie środowiskowe, w tym ograniczenie wpływu inwestycji na przyrodę i otoczenie. Dlatego na tym odcinku wykonano 43 przejścia bezwykopowe pod istniejącą infrastrukturą lokalną oraz cennymi przyrodniczo terenami, wykorzystując nowoczesne technologie typu przeciski, przewierty, mikrotunelling i HDD (horyzontalny przewiert sterowany).

Odbiór techniczny drugiego odcinka (najdłuższego lądowego), relacji Goleniów – Ciecierzyce, odbył się 15 czerwca, również przed zakładanym terminem. Na tym rurociągu wyspawano około 8000 spoin. Ominięcie przeszkód naziemnych, takich jak rzeki czy drogi, wymagało wykonania 55 przejść bezwykopowych.

Następnie na całym gazociągu Goleniów – Lwówek zostanie przeprowadzony rozruch i nagazowanie.

Część lądowa Baltic Pipe obejmuje także rozbudowę Tłoczni Gazu Goleniów i podobnego obiektu w Odolanowie oraz budowę tłoczni Gustorzyn. Inwestycje te są w końcowej fazie.

Rozbudowa tłoczni w Odolanowie (w zakresie I etapu) ma już za sobą odbiór techniczny, który zakończył się pozytywnym wynikiem. Obiekt znajduje się na terenie działań oddziału spółki w Poznaniu.

Odbiór odbył się 3 czerwca tego roku i obejmował dwa agregaty sprężarkowe wraz z towarzyszącą infrastrukturą i budynkami. Obecnie trwają prace zmierzające do rozruchu i nagazowania zbudowanej instalacji. Odbiór techniczny II etapu rozbudowy (czyli dwóch pozostałych agregatów sprężarkowych) zaplanowano na 30 czerwca br., natomiast końcowy odbiór całej inwestycji przewidziany jest na 30 września.

Rozbudowa tłoczni w Odolanowie ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju, a jej wykonanie wpisuje się w realizację strategii dla zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania polskiego systemu przesyłowego jako elementu europejskiej sieci gazociągów. Inwestycja przyczyni się również znacząco do poprawy bezpieczeństwa i elastyczności przesyłu gazu w Polsce, w szczególności ze względu na jej lokalizację w krajowym systemie przesyłowym.

Planowo komercyjny przesył gazu przez Baltic Pipe rozpocznie się 1 października 2022 roku. Jego początkowa przepustowość ma wynosić około 2-3 miliardów metrów sześciennych w ujęciu rocznym, natomiast pełna przepustowość w ilości 10 mld m sześc. rocznie zostanie osiągnięta od początku 2023 roku.

(ek)

Kurier Energetyczny logo sponsorów

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA