Środa 12 maja 2021r. 

Coraz więcej nowych dróg na Pomorzu Zachodnim

Data publikacji: 2021-04-20 12:17
Ostatnia aktualizacja: 2021-05-10 21:06
Coraz więcej nowych dróg na Pomorzu Zachodnim
MOP Przybiernów  

Wraz z nadejściem wiosny nabierają rozpędu inwestycje drogowe. Na niektórych zadaniach trwają ostatnie prace wykończeniowe, na innych roboty będą dopiero ruszały. – Zimą ze względu na warunki atmosferyczne zakres prac na budowach musi być ograniczany, ale administracja drogowa działa intensywnie cały czas, efekty tych działań są już widoczne – w ostatnich dwóch latach oddaliśmy do ruchu 172 km nowych dróg o wartości 4,7 miliarda złotych, realizujemy dalsze 135 km dróg o wartości 5 mld złotych i będą widoczne, nawet jeszcze mocniej w kolejnych latach, gdyż przygotowujemy inwestycje o łącznej długości 350 km i wartości 18 mld złotych. Realizacja tak dużej ilości zadań jest możliwa dzięki finansowaniu rządowemu i wagi przykładanej do inwestycji w regionie przez Ministra Infrastruktury, sprawnie pozyskujemy też dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej, w ostatnich latach to dofinansowanie sięgnęło 2,3 miliarda złotych – mówi Łukasz Lendner Dyrektor GDDKiA O/Szczecin. W tym roku priorytetem dla realizowanych inwestycji jest oddanie do ruchu odcinków S3 od Brzozowa do Rzęśnicy, obwodnicy Myśliborza w ciągu DK26, rozpoczęcie robót na odcinkach S11 Koszalin-Bobolice oraz finalizacja projektowania i uzyskanie decyzji ZRID dla S3 Świnoujście-Troszyn.

Droga S3 - Babigoszcz

Rządowy Program 100 obwodnic umożliwił uruchomienie 9 inwestycji na terenie całego województwa. Jeszcze w kwietniu bieżącego roku powinna zostać podpisana umowa na pierwszą inwestycję z tego Programu – obwodnicę Gryfina w ciągu DK31, w dalszej kolejności będzie podpisana umowa na obwodnicę Szczecinka w ciągu DK20, gdzie jeszcze trwa przetarg. Pozostałych 7 obwodnic jest na etapie prac przygotowawczych. Przygotowywane są też kolejne odcinki dróg ekspresowych. Decyzje podjęte przez Rząd w ubiegłym roku zabezpieczyły kwotę 2,5 miliarda złotych na realizację odcinka drogi S6 Koszalin-Słupsk. W III kwartale tego roku planowane jest ogłoszenie przetargu na ten odcinek. Zostanie też wznowiona budowa obwodnicy Koszalina i Sianowa – trwa przetarg na wykonawcę robót. – Dokumentacja dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6, którą przygotowaliśmy dzięki kwocie 24,5 mln złotych przyznanej przez Ministra Infrastruktury jest obecnie zatwierdzana, bieżący rok powinien być przełomowym czasem dla tej największej inwestycji drogowej w regionie – dodaje Łukasz Lendner. Łącznie inwestycje w przygotowaniu to 350 km o wartości ponad 18 mld złotych – w tym również droga S10 ze Szczecina do Piły i odcinek S11 Szczecinek-Bobolice.

S3 od Szczecina do Świnoujścia – wkrótce kolejne odcinki do dyspozycji kierowców

Droga S3 jest częścią korytarza transportowego łączącego Skandynawię z Adriatykiem. Codziennie tysiące ciężarówek przypływa promami ze Szwecji do Świnoujścia, aby kontynuować podróż w dalsze kierunki. Jest to również główna magistrala drogowa wzdłuż zachodniej granicy Polski, łącząca ze sobą 3 autostrady – A6, A2 i A4. Trasa ta jest sukcesywnie budowana od 2007 roku. Wtedy rozpoczęła się budowa pierwszych odcinków szlakowych S3 Szczecin-Gorzów, następne powstawały i powstają w województwach Lubuskim i Dolnośląskim. Obecnie zdecydowana większość tej drogi jest już gotowa. Na Pomorzu Zachodnim do zakończenia pozostał odcinek od Szczecina do Świnoujścia.

Droga S3 - węzeł Przybiernów

Pod koniec kwietnia tego roku zostanie zakończona realizacja dwóch odcinków drogi S3. Pierwszym odcinkiem patrząc od Szczecina będzie Miękowo-Rzęśnica o długości 20 km. Jest to wspólny przebieg dróg krajowych nr 3 i 6. Ten dwujezdniowy odcinek oznaczony jako droga S3 powstał w 2 połowie lat 70 ubiegłego wieku. Trasa nie była dostosowana w pełni do parametrów drogi ekspresowej. W ramach kontraktu o wartości 126,3 mln zł w miejscowości Kliniska Wielkie powstał węzeł drogowy, który zastąpił wcześniejsze skrzyżowanie z przejściem dla pieszych. Kompleksowo przebudowany został również węzeł Rzęśnica z DW 142, co poprawiło płynność i bezpieczeństwo ruchu. Z dwóch jezdni i nowych węzłów kierowcy mogą korzystać już od czerwca ubiegłego. Obecnie trwają ostatnie prace porządkowe i wykończeniowe. Wykonywane jest ogrodzenia całej trasy, a w pobliżu węzła Goleniów Południe trwają prace wykończeniowe. Drugim odcinkiem, który jest na ukończeniu jest fragment Brzozowo-Miękowo o długości 22,4 km. Ten fragment „trójki” w okresie wakacyjnym był dotychczas jednym wielkim zatorem. Kontrakt na realizację inwestycji ma wartość 360,5 mln złotych, w październiku ubiegłego roku udało się pozyskać dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej dla tego odcinka w kwocie 191 mln złotych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Obecnie kierowcy mogą już korzystać z obu jezdni na całym fragmencie, ale jeszcze z miejscowymi zawężeniami i ograniczeniami. Pod koniec kwietnia ruch powinien się odbywać już zogodnie z docelową organizacją ruchu. Nowa S3 poprowadzona jest w większości obok dotychczasowej DK3, komunikację z pozostałymi drogami zapewniają 3 węzły drogowe – Babigoszcz, Przybiernów i Brzozowo. Droga będzie przebiegała w większości przez tereny leśne, w związku z tym powstały 4 duże przejścia dla zwierząt.
Po oddaniu do ruchu wspomnianych powyżej odcinków od Rzęśnicy do Brzozowa ostatnim brakującym fragmentem drogi S3 na Pomorzu Zachodnim pozostanie odcinek Świnoujście – Troszyn o długości 34,5 km. W sierpniu ubiegłego roku zostały podpisane umowy na zaprojektowanie i budowę drogi. Realizacja drogi została podzielona na dwa fragmenty – Świnoujście-Dargobądz i Dargobądz-Troszyn. Łączna wartość umów z wykonawcami to 1,36 miliarda złotych. Prace projektowe są już dość zaawansowane, około połowy tego roku planowane jest złożenie wniosków o wydanie decyzji ZRID. Roboty powinny ruszyć wiosną 2022 roku, a termin ich zakończenia wypada na II kwartał 2024 roku. Początkiem tego fragmentu S3 będzie rondo na wyjeździe z tunelu w Świnoujściu, a końcem włączenie w obwodnicę Troszyna. Istniejąca droga na tym odcinku jest jednojezdniowa i konieczna jest budowa dwujezdniowej S3, która będzie zapewniała odpowiednią przepustowość biorąc pod uwagę rozwój połączeń promowych i portu w Świnoujściu. Nowa trasa będzie w większości przebiegała w korytarzu istniejącej DK3 z korektami, tam gdzie wymagają tego parametry geometryczne drogi ekspresowej. Na fragmencie prowadzącym przez teren Wolińskiego Parku Narodowego zostanie dobudowana druga jezdnia do istniejącej, będą przez to ciaśniejsze łuki i ograniczenie prędkości. Powstanie 6 węzłów drogowych, miejsca obsługi podróżnych i obwód utrzymania drogi.

Finisz prac przygotowawczych dla Zachodniej Obwodnicy Szczecina w ciągu S6

Największą inwestycją drogową, która pozostała jeszcze do realizacji na Pomorzu Zachodnim jest Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu S6. Zapewnione w ciągu ostatnich 3 lata finansowanie przez Ministra Infrastruktury w kwocie 24,5 mln złotych pozwoliło przygotować obszerną dokumentację dla tej inwestycji. Obecnie dokumentacja jest zatwierdzana i w kolejnych miesiącach osiągnięta zostanie gotowość do wdrożenia tej inwestycji do realizacji. Droga będzie miała długość 51 km, połączy Kołbaskowo wzdłuż zachodnich i północnych obrzeży Szczecina z węzłem Goleniów Północ. Trasa stworzy łącznie z obecnym przebiegiem dróg A6 i S3 ring wokół miasta. Najbardziej znaczącym elementem projektu będzie dwururowy tunel pod rzeką Odrą o długości 5 km. Będą nim przeprowadzone dwie jezdnie drogi ekspresowej. Badania podłoża związane z tunelem obejmowały również wiercenia pod Odrą na głębokość do 90 metrów. Oprócz tunelu na trasie przewidziana jest realizacja również szeregu węzłów drogowych, które połączą obwodnicę z pozostałą siecią drogową. W tym kontekście niezwykle ważna jest kwestia dojazdów do obwodnicy, które leżą w gestii samorządów, bez nich nie będzie możliwe pełne wykorzystanie potencjału jaki daje ta inwestycja.

Węzeł Szczecin Kijewo – prace przyśpieszają

Na początku marca na rozbudowę węzła Kijewo wszedł nowy wykonawca. Prace ruszyły intensywnie i ich zakres jest ciągle rozszerzany. Jeszcze w kwietniu nastąpi przełożenie ruchu w obu kierunkach na jezdnię DK10 w stronę Szczecina. Kierowcy muszą zwracać szczególną uwagę na organizację ruchu. Prowadzone roboty obejmują już pełny zakres prac pozostałych do wykonania – budowę drugiego wiaduktu wraz z jezdnią DK10, przebudowę jezdnia A6, czy budowę pozostałych łącznic. Zakończenie prac jest przewidziane w połowie przyszłego roku. Przebudowa autostrady A6 jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej kwotą 109,7 mln złotych.

Tunel w Świnoujściu już drążony

Tunel w Świnoujściu – wyczekiwana od wielu lat inwestycja weszła w swój zasadniczy etap – drążenie tunelu maszyną TBM.

Tunel w Świnoujściu

Długość wydrążonego tunelu przekroczyła już 200 metrów, prace te potrwają do jesieni tego roku, gdy cały tunel o długości 1,44 km powinien zostać wydrążony. Kolejny rok będą trwały roboty wewnątrz tunelu – wykonanie płyty jezdnej, wyjść awaryjnych i wszystkich instalacji. Inwestorem jest Miasto Świnoujście, GDDKiA jest Inwestorem Zastępczym, projekt jest współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Tunel ma być gotowy zgodnie z kontraktem we wrześniu 2022 roku.

Nowe budowy i przetargi w 2021 roku

Pod koniec marca podpisaliśmy umowę na realizację I etapu obwodnicy Przecławia i Warzymic w ciągu DK13. Wykonawca pracuje jeszcze nad projektami wykonawczymi, ale pierwsze prace powinny ruszyć do połowy bieżącego roku. Ten ważny wylot ze szczecina w kierunku autostrady A6 powinien powstać przed końcem 2023 roku.
Dla trzech odcinków drogi S11 Koszalin-Bobolice o łącznej długości 48 km wykonawcy złożyli w grudniu ubiegłego roku komplet wniosków o wydanie decyzji ZRID. W III kwartale tego roku powinny ruszyć roboty budowlane.
W ubiegłym roku rząd przydzielił finansowanie dla realizacji robót na wszystkich brakujących odcinkach drogi S6 od Koszalina do Gdańska. Środki przeznaczone na odcinek Koszalin-Słupsk o długości 46 km to około 2,5 miliarda złotych. W III kwartale 2021 roku planujemy ogłoszenie przetargów na budowę tych odcinków.

Następne inwestycje w przygotowaniu

Trwają również prace przygotowawcze dla drogi S10 od Szczecina do Piły – to 6 odcinków o długości około 114 km. Uzyskiwane są decyzje środowiskowe, w przyszłym roku przebiegi powinny być ustalone i rozpoczną się prace nad badaniami podłoża. Opracowywana jest również dokumentacja dla ostatniego fragmentu S11 w regionie, odcinka Bobolice-Szczecinek o długości 24,5 km. Bardzo ważnym projektem dla całej aglomeracji szczecińskiej jest Zachodnia Obwodnica Szczecina w ciągu S6. Dla tej drogi w przyszłym roku powinny być gotowe elementy Koncepcji Programowej wraz z badaniami podłoża. Droga ta o długości 51 km będzie obejmowała również budowę dwururowego tunelu pod rzeką Odrą.

Obwodnica Myśliborza

 

Program 100 obwodnic

W roku 2020 został wdrożony do realizacji rządowy Program 100 obwodnic. Na Pomorzu Zachodnim planowana jest realizacja łącznie 9 zadań o długości 47 km i wartości około 1,2 mld złotych. Spośród tych zadań wspomniane już obwodnice Gryfina i Szczecinka są na końcowym etapie postępowań przetargowych na zaprojektowanie i budowę. Jako pierwsza będzie podpisana umowa dla obwodnicy Gryfina. Dla wszystkich pozostałych siedmiu inwestycji podpisaliśmy w 2020 roku umowy na opracowanie dokumentacji projektowych. Są to obwodnice Szwecji, Wałcza, Rusinowa i Człopy na DK22, obwodnice Stargardu i Złocieńca na DK20 oraz obwodnica Kołbaskowa w ciągu DK13.

Pozostałe brakujące odcinki dróg ekspresowych w przygotowaniu

Trwają również prace przygotowawcze dla drogi S10 od Szczecina do Piły – to 6 odcinków o długości około 114 km. Uzyskiwane są decyzje środowiskowe, w tym roku przebiegi powinny być ustalone. Następnie ruszą prace nad Koncepcjami Programowymi wraz z badaniami podłoża. W 2021 roku powinna być gotowa dokumentacja projektowa dla odcinka Bobolice-Szczecinek o długości 24,5 km. Zabezpieczone w ubiegłym roku finansowanie w kwocie 83 mln złotych pozwoli jesienią tego roku złożyć wniosek o wydanie decyzji ZRID dla tego fragmentu S11.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - logo

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ