Poniedziałek 04 lipca 2022r. 
REKLAMA

Zapisane w „Kurierze” (23.08.1956)

Data publikacji: 2021-09-10 23:09
Ostatnia aktualizacja: 2021-09-10 23:09
Zapisane w „Kurierze” (23.08.1956)
 

Na tropie pogańskiej świątyni bożka – Trzygławia

Stacja Archeologiczna Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN w Wolinie, której dotychczasowe badania wzbogaciły naszą wiedzę o przeszłości Ziemi Wolińskiej, prowadzi w tym roku prace wykopaliskowe w dwóch miejscach grodu. Na wzgórzu zwanym „Młynówka”, gdzie odkryto już kilka lat temu cmentarzysko, znaleziono obecnie ślady dalszych 40 grobów. Część z nich, jak ustalili pracownicy stacji, pochodzi z okresu wczesnośredniowiecznego epoki żelaznej, to jest sprzed 2,5 tys. lat. Dowodzą tego szczątki naczyń oraz drobnych przedmiotów znalezionych w grobach.

Stacja Archeologiczna w Wolinie rozpoczęła również prace na południu miasta, opodal szczątków świątyni chrześcijańskiej z XII wieku, zniszczonej dopiero podczas ostatniej wojny. W tym miejscu bowiem, zgodnie z opisem mnicha z Prieflingen – autora żywota św. Ottona z Bambergu, znajdować się powinny ślady starej świątyni pogańskiej, zniszczonej rzekomo za czasów panowania Bolesława Krzywoustego – to jest w okresie krzewienia chrystianizmu na Pomorzu Szczecińskim.

Miejsce, w którym rozpoczęto prace wykopaliskowe, istotnie odpowiada opisowi mnicha z Prieflingen. (…) O tym, że archeolodzy są na właściwym tropie świadczy również i to, że w ub. roku znaleziono w pobliżu drewnianą i brązową figurki koni – symbolu kultu pogańskiego bożka Trzygławia. (…)

„Kurier Szczeciński” z dnia 23 sierpnia 1956 r.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA