Niedziela 05 grudnia 2021r. 
REKLAMA

Zapisane w „Kurierze” (10.10.1956)

Data publikacji: 2021-10-04 21:54
Ostatnia aktualizacja: 2021-10-04 21:55
Zapisane w „Kurierze” (10.10.1956)
 

Lśniący świeżą farbą kadłub nowego rudowęglowca o nośności 3200 ton spłynął wczoraj na wodę z pochylni stoczniowej w Szczecinie

8 bm. z pochylni stoczniowej na kilkanaście dni przed terminem ześliznął się po płozach na wodę lśniący świeżą farbą kadłub rudowęglowca o nośności 3200 ton.

Nowy ten sukces stoczniowców jest rezultatem systematycznego przechodzenia z konstrukcji nitowanej na spawaną. Udoskonalona technologia budowy kadłubów pozwoliła skrócić montaż statku na pochylni o blisko 2 tygodnie w porównaniu z czasem trwania montażu poprzedniego statku.

Najbardziej godne uwagi jest jednak to, że już na pochylni statek został częściowo wyposażony, toteż jego tzw. gotowość obliczana jest na blisko 55 proc. Dotychczas w szczecińskiej stoczni nie wodowano jeszcze kadłuba o tak dalece zaawansowanym wyposażeniu.

„Kurier Szczeciński” z dnia 10 września 1956 r.

Ponad 10 tys. rodzin chłopskich osiedliło się w roku bieżącym na Ziemiach Zachodnich

Ponad 10 tys. rodzin chłopskich z gęsto zaludnionych wsi województw centralnych i wschodnich osiedliło się w tym roku na Ziemiach Zachodnich. Jest to o ponad 1200 rodzin więcej niż w tym samym czasie ubiegłego roku.

Najwięcej, bo ponad 7600 rodzin przyjęło pracę w Państwowych Gospodarstwach Rolnych i Leśnych. Pozostali osiedleńcy wstąpili do spółdzielni produkcyjnych lub objęli w posiadanie na własność gospodarstwa indywidualne.

Jak informuje Ministerstwo Rolnictwa, na Ziemiach Zachodnich państwo udzieliło pożyczek w wysokości 35 mln zł, w tym 5 mln to pożyczki zwrotne, a pozostałe 30 mln umarzalne. Ponadto chłopi, którzy objęli indywidualne gospodarstwa, otrzymali od państwa 15 mln zł pożyczek na odbudowę pomieszczeń gospodarczych i budynków mieszkalnych.

„Kurier Szczeciński” z dnia 10 września 1956 r.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA