Sobota, 22 czerwca 2024 r. 
REKLAMA

Zapisane w „Kurierze” (1-7.04.1959)

Data publikacji: 07 listopada 2023 r. 10:18
Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2023 r. 05:53
Zapisane w „Kurierze” (1-7.04.1959)
 

Okazja! 15 szwedzkich domków jednorodzinnych

Na zamówienie Prezydium MRN do Szczecina nadszedł pierwszy transport domków jednorodzinnych produkcji szwedzkiej. Każdy z nich składa się z pokoju, łazienki i  dużego holu. Domki te są przeznaczone w zasadzie dla młodych małżeństw bądź też dla osób samotnych. Cena wyjątkowo korzystna, domek wraz z kosztami montażu – bez parceli – wynosi 18 tys. zł. Spłata w dziesięciu kwartalnych ratach.

Każdy kto chce nabyć szwedzki domek, winien się zaopatrzyć w pismo gwarancyjne rady zakładowej i zgłosić się do Spółdzielni Usług Różnych przy ul. Jagiellońskiej 67.

Jak się dowiadujemy, w pierwszym transporcie przybyło zaledwie 15 domków – dalsze są w drodze.

„Kurier Szczeciński” z 1 kwietnia 1959 r.

Reorganizacja pracy w porcie szczecińskim

W porcie szczecińskim dokonano poważnych zmian w organizacji pracy, zwłaszcza dotyczącej przeładunków drobnicowych.

Na podstawie obserwacji kierownictwo portu doszło do przekonania, że istnienie dwóch odrębnych jednostek administracyjnych dla dwóch nabrzeży „Ewa” i „Starówka”, specjalizujących się w przeładunkach drobnicowych, jest nieuzasadnione, a nawet stwarza dodatkowe kłopoty związane z koordynacją robót. Kierownictwo zapewni ciągłość prac – obecnie istnieje jeden ośrodek dyspozycyjny, jedna baza sprzętu itp.

Gdzie będzie pilna robota, tam się będzie kierować więcej ludzi i sprzętu bez długich konferencji i uzgadniania.

Nowa organizacja pracy jest szczególnie wygodna dla klientów i współpracujących z portem instytucji, takich jak „Spedrapid”, „Hartwig”, PŻM, Urząd Celny itp., tym bardziej że wszystkie te placówki pomieściły się obecnie w jednym budynku.

Ujednolicenie w zarządzaniu przeładunkami drobnicowymi jest tym ważniejsze dla portu szczecińskiego, że ilość przeładowywanej tu drobnicy stale wzrasta.

„Kurier Szczeciński” z 7 kwietnia 1959 r.

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA