Sobota, 23 września 2023 r. 
14 szczecin
REKLAMA

Prezentacja wydawnictwa: Słowiańskie nazwy geograficzne w Niemczech

Data utworzenia: 2023-09-12 12:04
Ostatnia aktualizacja: 2023-09-19 13:34
Fot. Dariusz Gorajski

Miejsce: Książnica Pomorska, ul. Podgórna 15/16, sala. im. Zbigniewa Herberta, Szczecin

Data: 19.09.2023

godz. 17

W sali im. Zbigniewa Herberta odbędzie się prezentacja publikacji ,,Słowiańskie nazwy geograficzne w Niemczech" i spotkanie z jej autorami: Tadeuszem Białeckim i Andrzejem Chludzińskim.

Tadeusz Białecki, Andrzej Chludziński: Słowiańskie nazwy geograficzne w Niemczech. Część I C: Pomorze Przednie (bez Rugii), Meklemburgia i Holsztyn, Szczecin - Pruszcz Gdański, 2023

Publikacja ta jest kontynuacją serii z lat 2018 i 2020 omawiającej nazewnictwo Pomorza Przedniego (bez Rugii), Meklemburgii i Holsztynu. Dotyczy obecnie funkcjonujących miejscowości i obiektów, choć niekiedy z odwołaniami do już nieistniejących. Ma formę słownika w układzie gniazdowym, czyli pod jednym hasłem można znaleźć kilka obiektów o podobnej etymologii nazw. Celem autorów jest ukazanie kolejnych toponimów na tle porównawczym, zarówno lokalnym, regionalnym, jak i szerszym - zwłaszcza polskim, ale i słowiańskim. Odwołują się zarówno do wydarzeń historycznych jak i kultury oraz topografii. Prezentują wybór nazw i obiektów – ich zdaniem – najciekawszych, najbardziej reprezentatywnych, których opracowania można odnieść do pozostałych słowiańskich nazw geograficznych na omawianym terenie.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA