Czwartek 11 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Wojsko świętowało na Jasnych Błoniach

Wystawa wojskowego sprzętu i festyn na Jasnych Błoniach zorganizowało wojsko na doroczne święto 12 Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej.

Fot. Ryszard Pakieser