Piątek 19 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Zgłoszenia do niedzieli

Data publikacji: 2019-07-12 06:35
Ostatnia aktualizacja: 2019-09-17 12:04
Zgłoszenia do niedzieli
 

Kto się nie zdecydował, ten ma czas jeszcze tylko do niedzieli. Termin zgłoszeń do udziału w tegorocznej, 45. edycji konkursu „Cały Szczecin w kwiatach", organizowanego przez naszą redakcję, upływa 14 lipca. Prestiż, tytuły i nagrody są na wyciągnięcie ręki.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców, którzy ukwiecają swoje balkony i tarasy, pielęgnują przydomowe ogrody czy inne tereny zielone, w tym podwórka, przedogródki, przyblokowe zieleńce czy klomby. Jak również – to nowość – aranżują swoje tzw. małe zielone enklawy zlokalizowane w kompleksach rodzinnych ogrodów działkowych. Udział w nim mogą wziąć nie tylko osoby prywatne, ale także szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, instytucje, organizacje społeczne, firmy i lokale usługowe, wspólnoty mieszkaniowe, także spółdzielnie.

Jury będzie oceniać zielono-kwiatowe enklawy w kategoriach: balkony, ogrody, inne formy zagospodarowania terenu zielonego (tu w podziale na zgłoszenia indywidualne i zgłoszenia zbiorowe/instytucji) oraz ogródki działkowe – pod kątem doboru i różnorodności nasadzonych roślin, walorów estetycznych i oryginalności kompozycji, jak również wiedzy oraz zaangażowania twórców bajkowych ogrodów. Ideą tej rywalizacji jest bowiem „propagowanie estetyki oraz różnych form upiększania miejsca zamieszkania poprzez dobór i pielęgnację kwiatów i krzewów oraz innych oryginalnych rozwiązań zagospodarowania terenów zielonych”.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby lub podmiotu zgłaszającego, dane kontaktowe (numer telefonu, najlepiej komórkowy), precyzyjne dane adresowe zgłaszanego miejsca (w przypadku kompleksów rodzinnych ogrodów działkowych prosimy o dokładną lokalizację przez podanie nazwy kompleksu, numeru konkretnej działki i ewentualnie – bo tak też bywa – nazwy alejki) oraz nadesłanie zdjęć (w liczbie 3-5 w formie papierowej lub cyfrowej, przy czym każde z nich nie może przekraczać 5 Mb) bądź krótkiego filmu, który nie może przekraczać 30 Mb, ukazujących to miejsce. Zdjęcia lub film powinny przedstawiać plan ogólny i najatrakcyjniejsze elementy przestrzeni, które poddane zostaną wstępnej, pierwszej ocenie członków jury.

W zgłoszeniu warto wskazać kategorię. Natomiast w tytule e-maila lub na karcie/kopercie należy umieścić nazwę konkursu: „Cały Szczecin w kwiatach”. Miejsce złożenia zgłoszeń – redakcja „Kuriera Szczecińskiego”, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin (skrzynka na budynku lub sekretariat). Zgłoszenie można wysłać też zwykłą pocztą (list z prezentacją, w tym zdjęcia w formie papierowej, ewentualnie zdjęcia w formie cyfrowej lub film na nośniku danych, jak płyta CD/DVD, pendrive) albo pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: kwiaty@24kurier.pl. Materiały konkursowe nie będą zwracane.

Członkowie jury poddadzą zgłoszenia wstępnej ocenie i selekcji. Komisja konkursowa w uzgodnionym z właścicielem/zgłaszającym terminie dokona wizytacji miejsca, o ile zostanie ono zakwalifikowane do finału konkursu lub gdy wizja lokalna będzie wymagana dla wyjaśnienia jakichkolwiek zastrzeżeń co do udziału w konkursie. Wizytacje miejsc wytypowanych do ścisłego finału jurorzy planują na sierpień.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród zwycięzcom nastąpi podczas finałowej gali, która tradycyjnie odbędzie się w ostatnią niedzielę września.

Zapraszamy do wspólnej zabawy! ©℗

Tekst i fot.: Mirosław Winconek

 


 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA