Wtorek 26 października 2021r. 
REKLAMA

Węzeł Łękno. Wykopy od parku po park

Data publikacji: 2020-01-28 21:32
Ostatnia aktualizacja: 2020-01-30 12:24
Węzeł Łękno. Wykopy od parku po park
 

Łagodna zima z temperaturami powietrza na plusie sprzyja - na razie - drogowcom na placu budowy nowego węzła Łękno z nowym odcinkiem trasy tzw. średnicowej od ul. Arkońskiej w kierunku Pogodna. Plac robót obejmuje rejon al. Wojska Polskiego i jej skrzyżowania z ul. Traugutta oraz do skrzyżowań z ul. Solskiego i Zaleskiego. To jednak nie wszystko. Inwestycja ma zasięg znacznie większy i rozciąga się praktycznie także na obszar od parku Briksa, który sąsiaduje z torami pobliskiej magistrali kolejowej, aż po obrzeża parku Kasprowicza od ul. Słowackiego.

Prace nadal tam trwają przy budowie południowej (w kierunku centrum) jezdni al. Wojska Polskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Solskiego aż do skrzyżowania z ul. Traugutta i dalej w kierunku skrzyżowania aż do ul. Zaleskiego.

Węzeł Łękno - mimo zimy praca wre

W minionych dniach wykonywane były m.in. warstwy stabilizacji podłoża i podbudowy z kruszywa. Prowadzono również prace przy korytowaniu pod pas jezdni alei, po wcześniejszym montażu także słupów nowych latarni, do których jednocześnie będzie przymocowana sieć trakcyjna nad przebudowywanym również odcinkiem torowiska. Na urządzenie od nowa czeka wciąż jeszcze pas pobocza z chodnikiem wzdłuż tego fragmentu alei od ul. Solskiego do ul. Traugutta. Na tej ostatniej takie prace przy budowie nowego chodnika zostały już wykonane, podobnie zresztą jak i w pasie po przeciwnej stronie alei do wysokości skrzyżowania z ul. Prusa.

Równocześnie toczą się roboty przy wiaduktach. Wykonywane są zbrojenia ścian, murów oporowych i wykonana została także podbudowa pod deskowanie i rozstawione zostały stalowe podpory w wykopie, gdzie powstaje kolejna część wiaduktu, pod którym nowym śladem poprowadzone zostaną tory kolejowe. 

Węzeł Łękno roboty.

A na obrzeżach parku Kasprowicza w rejonie dojścia do amfiteatru od ul. Słowackiego od wielu tygodni trwa montaż kanalizacji deszczowej o średnicy 1500 mm oraz budowany jest nowy umocniony betonowy wylotu tej kanalizacji do jeziorka Rusałka. W tym rejonie na trasie budowanej kanalizacji, tuż przed ujściem do niego, jeszcze w grudniu został ułożony w głęboki wykopie w gruncie poniżej parkowej skarpy specjalny element instalacji podziemnej w postaci wielkogabarytowego separatora, którego zadaniem w tym rejonie będzie oczyszczanie odprowadzanych wód deszczowych z substancji ropopochodnych.

Koniec robót w październiku 

- Z uwagi na kolizję z niezinwentaryzowanymi kablami energetycznymi pomiędzy trafostacją zlokalizowaną w parku i amfiteatrem, zostały wstrzymane w zeszłym roku na okres około 2 tygodni, dlatego trwają one dłużej niż zaplanowano. Jeśli nie wystąpią kolejne utrudnienia w realizacji tych prac, to powinny się one zakończyć w lutym br. Termin zakończenia tych prac nie będzie rzutować na termin realizacji całej inwestycji - twierdzi Piotr Zieliński, rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji.

Realizujące ten kontrakt konsorcjum firm ROVER INFRAESTRUCTURAS SA i ROVERPOL sp. z o.o. - zgodnie z zapisami zawartej umowy - dostało 24 miesiące na wykonanie tego zadania od dnia rozpoczęcia prac. Mimo licznych aneksów do pierwotnej umowy w żadnym z nich nie ma  - jak na razie - choćby wzmianki o wydłużeniu tego terminu. Roboty rozpoczęły się 22 października 2018 r. i powinny zakończyć się - zgodnie z zakładanym kalendarzem i jak wynika z zamieszczonej informacji na tablicy budowy - do 22 października tego roku. Nadzór nad inwestycją sprawuje Wydział Inwestycji Miejskich Urzędu Miasta Szczecin. ©℗

Tekst i fot. Mirosław WINCONEK

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
Tylko teraz -50% na prenumertę eKuriera. KUP TERAZ