Poniedziałek, 05 czerwca 2023 r. 
17 szczecin
REKLAMA

Trwa ewidencja zbiorników – zgłoś szambo

Data publikacji: 27 marca 2023 r. 09:10
Ostatnia aktualizacja: 27 marca 2023 r. 18:40
Trwa ewidencja zbiorników – zgłoś szambo
Gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Fot. Dariusz R. JANOWSKI  

Szczeciński magistrat prosi właścicieli nieruchomości posiadających bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków o przesłanie informacji na ich temat. Formularz należy złożyć do 31 marca br.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2022.2519 t.j.) gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. W związku z tym Miasto zwraca się do właścicieli nieruchomości wyposażonych w bezodpływowe zbiorniki (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków z prośbą o wypełnienie specjalnego formularza. Jest on dostępny na stronie Urzędu Miasta: https://bip.um.szczecin.pl/chapter_11071.asp?soid=33F8C8D29C2442848BD7DDA8B4F98DB2.

– Do wypełnionego zgłoszenia należy dołączyć kopię umowy zawartej z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków oraz kopię dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (w przypadku zbiorników bezodpływowych dotyczy wykonania czterech ostatnich usług, w przypadku przydomowych oczyszczalni ścieków dotyczy ostatniej usługi) – przekazuje Paulina Łątka z Centrum Informacji Miasta UM.

Wypełniony formularz można dostarczyć: pocztą na adres: Urząd Miasta Szczecin, Wydział Gospodarki Komunalnej, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin; osobiście do Kancelarii Urzędu Miasta, pl. Armii Krajowej (poniedziałek w godzinach 7.30-18.00, wtorek – piątek w godzinach 7.30-15.30) lub do filii Urzędu Miasta na prawobrzeżu, ul. Rydla 39-40 (poniedziałek – piątek w godzinach 7.30-15.30); za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: boi@um.szczecin.pl; za pośrednictwem platformy ePUAP; lub wrzucając do urny (w zaklejonej kopercie) w budynku przy pl. Armii Krajowej 1, w prawym skrzydle na parterze po prawej stronie drzwi wejściowych (brak możliwości uzyskania potwierdzenia daty złożenia). Formularz należy złożyć do 31 marca br.

Zgodnie z przepisami właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, pozbywając się takich nieczystości z jej terenu, są zobowiązani do korzystania z usług firm posiadających odpowiednie zezwolenia.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez Prezydenta Miasta Szczecin. Wykaz firm posiadających wymagane zezwolenie dostępny jest na stronie: http://bip.um.szczecin.pl/.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami prawa podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 podlega karze grzywny.

– W przypadku braku zgłoszenia Urząd Miasta będzie prowadził kontrole w zakresie sposobu postępowania z powstającymi ściekami na danej nieruchomości – przypomina P. Łątka z UM.

(K)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Baba
2023-03-28 14:51:55
Sam mam szambo na własnej posesji i już w tamtym roku dostałem pismo z Urzędu miasta nakazujące wręcz że mam przyłączyć się do miejskiej sieci kanalizacyjnej. Mało tego zwik wysłał pismo do mnie z nakazem podłączenia się do miejskiej sieci kanalizacyjnej mało tego!! Że to właśnie Zwik wykona przyłącze za kolosalne pieniądze. Śmieszne hahaha dobre sobie. Nie mają prawa narzucać nam swoich cen za usługę. To Ja jestem panem swoich ziem i to Ja ustalam cenę wykonania usługi.
przed wyborami
2023-03-28 08:03:08
Rząd PiS nakazał gminą zrobić z tym porządek (i słusznie) tylko dlaczego przed wyborami ? Doskonale wiedzą, że ta niemyśląca część społeczeństwa zwali wszystko na wójtów i burmistrzów. którzy są zmuszeni do wykonania nakazu.
@EE
2023-03-27 18:31:49
Twój niewolniczy umysł niestety nie ogarnia zagadnienia. Na początku jest wolny człowiek, który ma prawo gospodarzyć się na swojej posesji po swojemu.Oczywiście z zachowaniem ogólnospołecznych norm. W przypadku jak urzędnik podejrzewa niestosowanie się do tych norm może przyjść z kontrolą, ale nie może wymagać, żeby ktoś meldował mu co ma na podwórku. W gminie Sz-n obowiązuje PODATEK od śmieci (też wymysł UE podrażający wywóz śmieci) i sprzątanie ul.Leśnej to obowiązek gminy.Tam zamelduj problem
Znów wymysł UM
2023-03-27 17:26:02
Nikt nie ma obowiązku nic wypełniać. To urzędnicy muszę się ruszyć i sprawdzić
krótki termin
2023-03-27 16:44:16
Gmnina działająca w interesie mieszkańców wie, kto ma podpisaną umowę ze ZWiK, a mieszkańcom pozostałych nieruchomości można było dostarczyć ulotki informacyjne roznosząc w tym roku decyzje podatkowe albo worki na śmieci.
EE
2023-03-27 16:20:18
Z niektórych wypowiedzi wynika, że oczekiwanie porządku to wina opresyjnego państwa, Unii Europejskiej i urzędników, którzy zbierają te informacje. A ja marzę o porządku i czystości. Gdyby ludzie nie bałaganili , nie byłyby potrzebne takie akcje. Proponuję spacer ulicą Leśną na Golęcinie-Gocławiu. Są tam działki i kilka domów. Pobocze drogi przypomina wysypisko i nikt tego nie sprząta. A przy domach pewnie są szamba.
do rge
2023-03-27 15:13:09
ścieki na własnej nieruchomości przetrzymujesz i nie odprowadzasz poza granicę działki czy to rurą kanalizacyjną czy wozem asenizacyjnym? co za troll
Jarl Bischek
2023-03-27 13:46:03
To zgłaszam: sądy, policja, prokuratura spółdzielnia mieszkaniowa, radni, prezydent miasta .... słowem Polska.
@rge, @Ffff
2023-03-27 12:32:16
To są konsekwencje wstąpienia do Unii Europejskiej. To tam się pisze prawo obowiązujące w Polsce, a kolejne rządy klęczników zamiast to wetować wszystko pokornie akceptują. Unia to organizacja prowadzona wg. założeń komunisty Spinellego (b. członek włoskiej partii komunistycznej) , a metody komunistów są nam znane. Już po wojnie zaczęli np. od apelu do AK o samoujawnienie się, a potem... Niedawno kazali spisać piece i ich rodzaje w domach, a potem... Ludzie budźcie się!!!
Zasrany
2023-03-27 11:57:49
A ja tam sram do torby i rzucam w pole
.
2023-03-27 11:51:28
Kontrol powinna iść domu do domu i sprawdzać osobiście kto jak odprowadza ścieki a nie takie pół środki...!
Ffff
2023-03-27 11:07:49
PiS i PO gorsi niż komuna. Komuna już tak nie gnębiła ludzi jak te rządowe mendy obecnie. Niszczą rolnictwo kary kary. Rolnik nie może nawozić obornikiem swoich pół bo są to nieczystości. Paranoja. Czas na zmianę rządu w całości i nie tylko rządu ale i też składu politykow
rge
2023-03-27 10:29:43
Bezczelność urzędników przeraża! Co się stało z naszym Narodem skoro pozwalamy sobie na to żeby żyć w tak opresyjnym państwie? Urzędnicy chcą wiedzieć wszystko. My niestety się na to bezrefleksyjnie zgadzamy! Wpędziliśmy się w kozi róg, w którym urzędasy za każdym razem wyznaczają nam granice i o wszystko co chcemy wykonać na WŁASNEJ NIERUCHOMOŚCI musimy prosić się jakiegoś pracownika urzędu, który (co jeszcze smutniejsze) jest opłacany z naszych podatków.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA