Sobota 10 grudnia 2022r. 
REKLAMA

Szkoła jako zabezpieczenie kredytu?

Data publikacji: 2016-11-08 09:07
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 11:20
Szkoła jako zabezpieczenie kredytu?
 

Jako zabezpieczenie spłaty kredytu burmistrz Trzcińska-Zdroju chciał dać w zastaw dwie gminne szkoły w Stołecznej i Góralicach. Sprawa trafiła na sesję Rady Gminy w Trzcińsku-Zdroju. Radni nie zgodzili się jednak na wpisanie hipoteki do ksiąg wieczystych tych nieruchomości.

W związku ze spadkiem wskaźnika spłacalności bank, w którym Trzcińsko-Zdrój zaciągnęło kredyty inwestycyjne, zażądał dodatkowego zabezpieczenia przez wpisy hipotek do ksiąg wieczystych nieruchomości. Chodzi tu o kredyty długoterminowe, które gmina Trzcińsko-Zdrój zaciągała w ostatnich latach na różne inwestycje. W międzyczasie sytuacja finansowa gminy pogorszyła się jednak. Władze Trzcińska-Zdroju zwróciły się więc do banku o zmianę harmonogramu spłat swoich zobowiązań. Tu jednak zaczęły się kłopoty, bowiem na przeszkodzie do podpisania aneksu do umów stanął wspomniany wskaźnik spłacalności. Bank zaproponował wówczas, by gmina wpisała hipotekę do ksiąg wieczystych jakichś swoich nieruchomości.

Sprawa trafiła na sesję Rady Miasta i Gminy 27 października. Radni z dezaprobatą przyjęli propozycję skarbnika i burmistrza. Na wniosek klubu radnych Dialog dla Gminy zwołano nadzwyczajną sesję rady 3 listopada. Także w trakcie tej sesji pomysł zastawu w postaci szkół radni odrzucili.

Gminę czeka więc kolejna tura negocjacji z bankami. Jednym z proponowanych rozwiązań, które mogą poprawić sytuację finansową gminy, byłaby likwidacja szkoły w Gogolicach. Uczniowie tej placówki mieliby wówczas przejść do placówek w Trzcińsku-Zdroju i Stołecznej.

Wartość obciążenia hipoteką nieruchomości w Trzcińsku-Zdroju miałaby wynieść niespełna 7 mln złotych. Radni – jak na razie – nie godzą się na obciążenie szkół. Czy można obciążyć inne gminne nieruchomości? Na to pytanie odpowiedzieć muszą niebawem władze gminy. Już obecnie jednak wiadomo, że jeśli gmina nie podpisze aneksów do umów z bankami, czekać ją będzie najprawdopodobniej program naprawczy.

Wskaźnik łącznego zadłużenia w stosunku do dochodu gminy Trzcińsko-Zdrój wynosi 40,65 proc. Kwota długu z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych wynosi w Trzcińsku-Zdroju prawie 7 mln złotych.

(r.c.)

Fot. MOs810/Wikipedia

Na zdjęciu: ratusz w Trzcińsku

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA