Piątek 19 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Rekrutacja do podstawówek i przedszkoli. Rodzicu, pilnuj terminów!

Data publikacji: 2019-03-14 11:30
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 12:35
Rekrutacja do podstawówek i przedszkoli. Rodzicu, pilnuj terminów!
 

W Szczecinie trwa właśnie rekrutacja do przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, klas pierwszych szkół podstawowych oraz klas VII dwujęzycznych i eksperymentalnych. 

Rodzice muszą tu skrupulatnie pilnować terminów składania wniosków, bo daty te różnią się np. w placówkach przedszkolnych i szkołach sportowych. Uwaga! Z racji na reformę oświaty mocno zmieniła się w mieście tzw. siatka szkół – i tak np. w tym roku siedmiolatki będą przyjmowane do podstawówki przy słynnej „Trzynastce”.

Do 29 marca trwa nabór elektroniczny do szczecińskich przedszkoli publicznych, oddziałów przedszkolnych w podstawówkach oraz klas pierwszych w szkołach podstawowych. Wniosek należy wypełnić na stronie internetowej: https://nabor.pcss.pl/szczecin/. Tu też są informacje o wszystkich placówkach publicznych w mieście.

Uwaga! Na nabór nie ma wpływu kolejność napływania wniosków. 29 kwietnia będzie wiadomo, które dzieci zostały przyjęte do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a trzy dni wcześniej – do klas I w podstawówkach.

Najbardziej skomplikowane są procedury przyjmowania dzieci do przedszkoli. Otóż zgodnie z zapisem uchwały Rady Miasta, przy pierwszym etapie rekrutacji obowiązuje ustawa ministerialna, która mówi o tym, że do przedszkoli publicznych w pierwszej kolejności będą przyjmowane np. maluchy z rodzin, które potrzebują szczególnego wsparcia państwa: niepełnosprawne, niepełnosprawnego rodzica lub rodziców, z niepełnosprawnym rodzeństwem, z rodzin wielodzietnych… W trakcie drugiego etapu naboru (jeśli po pierwszym placówka dysponuje wolnymi miejscami) za liczbę zadeklarowanych godzin w karcie zgłoszenia można uzyskać maksymalnie 6 pkt. (za każdą zadeklarowaną godzinę ponad pięciogodzinną bezpłatną opiekę – 1 pkt). Dziecko obojga rodziców/prawnych opiekunów pracujących zawodowo, uczących się w trybie dziennym oraz dziecko wychowywane przez jednego pracującego/uczącego się w trybie dziennym rodzica otrzyma 10 pkt. Kilkulatkowi, którego rodzeństwo będzie kontynuować edukację w tym samym przedszkolu, zostanie przyznane 6 pkt., a „dziecku rodziców zamieszkujących w gminie Szczecin i rozliczających podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie skarbowym w Szczecinie” – jak czytamy w zasadach rekrutacji – 8 pkt. Dziecko zamieszkałe w pobliżu przedszkola (albo na osiedlu, gdzie w najbliższej okolicy nie ma takiej publicznej placówki) otrzyma 5 pkt., z kolei 4 pkt. można dostać, jeśli rodzic pracuje blisko przedszkola. Za wszystkie kryteria dodatkowe można otrzymać maksymalnie 39 punktów.

Nabór do klas pierwszych w podstawówkach w głównej mierze dotyczy dzieci urodzonych w 2012 roku, ale rodzice mogą zapisać również sześciolatki (urodzone w 2013 roku) – warunkiem jest tu opinia wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Dziecko sześcioletnie może również rozpocząć naukę w szkole, jeśli obecnie korzysta z wychowania przedszkolnego (w tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni). Sześciolatki można też zapisać do oddziału zerowego funkcjonującego w szkole podstawowej, gdzie dzieci otrzymują wyżywienie oraz opiekę, podobnie jak w przedszkolach, w trakcie ferii zimowych, świątecznych oraz wakacji.

Jeśli rodzic chce posłać dziecko do szkoły sportowej, mistrzostwa sportowego lub szkoły podstawowej ogólnodostępnej z oddziałem sportowym, taki kilkulatek musi przejść test sprawnościowy. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, testy odbywać się będą od dzisiaj do 22 marca. Niestety, mamy złą wiadomość dla rodziców, którzy dopiero teraz zdecydowali się na to, by ich pociecha uczyła się w publicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I st. Otóż zakończyły się tu przesłuchania i w czwartek ogłoszone zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Obecnie trwa rekrutacja do klas 7. dwujęzycznych oraz eksperymentalnych w szkołach podstawowych. Nabór jest tu krótszy niż do przedszkoli i klas pierwszych, bo wnioski są przyjmowane tylko do 22 bm. Dwujęzyczne klasy powstaną w ZSO nr 4 oraz SP 37. Sprawdzian predyspozycji językowych w obu tych szkołach odbędzie się 27 marca, a listy przyjętych kandydatów rodzice i uczniowie poznają dopiero 4 lipca.

Wspomniane klasy eksperymentalne – przyrodnicze (jeden oddział) i matematyczne (dwa oddziały) – powstaną w SP 6 przy XIII LO. Tu sprawdzian uzdolnień kierunkowych zaplanowany jest na 26 i 28 marca. Listy przyjętych uczniów zostaną podane do publicznej wiadomości, podobnie jak w klasach dwujęzycznych, 4 lipca. ©℗

Monika GAPIŃSKA

Fot. Ryszard PAKIESER

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA