Piątek 19 sierpnia 2022r. 
REKLAMA

Przedszkole na wakacje. Zarezerwuj miejsce

Data publikacji: 2019-06-03 08:15
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 12:41
Przedszkole na wakacje. Zarezerwuj miejsce
 

Od poniedziałku (3 czerwca) rodzice szczecińskich przedszkolaków będą mogli zgłaszać dzieci na wakacyjny dyżur do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych. Po raz pierwszy można to zrobić elektronicznie.

Podobnie jak w ubiegłych latach, dyżur wakacyjny dotyczy wyłącznie dzieci, które uczęszczają w roku szkolnym 2018/2019 do szczecińskich przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych.

Tegoroczny nabór rozpoczyna się 3 czerwca o godzinie 8.00. Po raz pierwszy w historii zapisy odbędą się drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej, na której umieszczono specjalny informator dla rodziców, który wyjaśnia m.in. zasady naboru oraz instrukcję korzystania z systemu elektronicznego.

Tegoroczne zapisy do placówek dyżurujących odbywają się na okres od 1 lipca do 16 sierpnia. Od 19 do 30 sierpnia wszystkie przedszkola i oddziały przedszkolne będą przyjmować jedynie swoich obecnych wychowanków.

Przy zapisywaniu dzieci na dyżur wakacyjny pod uwagę będzie brana kolejność zgłoszeń. Odpowiedni wniosek będzie można również złożyć w placówce w tradycyjnej, papierowej formie. W takim przypadku zostaje opatrzony przez osobę uprawnioną do jego przyjęcia dokładną datą i godziną złożenia w placówce (z dokładnością co do minuty).

Rodzice lub opiekunowie dzieci, dla których dana placówka dyżurująca jest placówką macierzystą, w okresie jej dyżuru we wniosku wskazują tylko i wyłącznie tę placówkę. W przypadku dzieci z placówek, w których trwa przerwa wakacyjna, rodzice lub opiekunowie na każdy dwutygodniowy turnus mogą wybrać maksymalnie 3 placówki, które pełnią dyżur w tym samym czasie.

Co ważne, rodzice lub opiekunowie prawni powinni pamiętać o tym, że na całe wakacje wypełnia się tylko jedno zgłoszenie, w którym wg indywidualnych potrzeb zaznacza się preferowane podczas poszczególnych dyżurów placówki. Po elektronicznym wypełnieniu podania, należy je wydrukować, podpisać i złożyć w papierowej formie w macierzystej placówce, do której dziecko uczęszcza podczas bieżącego roku szkolnego. Przy wypełnianiu wniosku należy również pamiętać o tym, by w miarę potrzeb zaznaczyć, czy dziecko będzie korzystało z opieki swojego macierzystego przedszkola od 19 do 30 sierpnia.

O tym, czy dziecko zostało zakwalifikowane na dyżur wakacyjny do wskazanych placówek, rodzice lub opiekunowie prawni dowiedzą się 12 czerwca po godzinie 15.00. Następnie, podobnie, jak w przypadku rekrutacji do przedszkola publicznego lub oddziału przedszkolnego funkcjonującego w szkole podstawowej, konieczne będzie pisemne potwierdzenie woli przyjęcia (będzie na to czas od 13-17 czerwca). Ostateczna lista dzieci, które zostaną przyjęte na wakacyjne dyżury w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych zostanie opublikowana 18 czerwca br. (po godz. 15.00). Dzieci, które nie znajdą miejsca we wskazanych przez rodziców placówkach automatycznie zostaną wpisane na listę rezerwową.

(a)

Fot. Robert Stachnik (arch.)

 

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA