Środa, 04 października 2023 r. 
13 szczecin
REKLAMA

Jest porozumienie w sprawie podwyżek

Data publikacji: 24 listopada 2015 r. 17:44
Ostatnia aktualizacja: 11 kwietnia 2021 r. 15:35
Jest porozumienie w sprawie podwyżek
 

W Urzędzie Miasta podpisano w poniedziałek porozumienie w sprawie regulacji wynagrodzeń w jednostkach budżetowych gminy i w magistracie w 2016 roku. Podpisali się pod nim przedstawiciele prezydenta miasta oraz związków zawodowych: NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80” i OPZZ.

- Zgodnie z porozumieniem w przyszłym roku podwyżka wynagrodzeń dotyczyć będzie Urzędu Miasta, jednostek budżetowych gminy, z wyłączeniem pracowników objętych systemem wynagrodzeń wynikającym z Karty Nauczyciela - informuje Tomasz Klek z biura prasowego UM. - Podwyżka ma wynieść 120 zł brutto na statystyczny etat. Regulacja będzie uzależniona od stażu pracy, aktualnych zarobków oraz wykształcenia pracownika. Strony uzgodniły także m.in., że w przypadku nie podjęcia przez rząd RP w 2016 roku decyzji o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku w II półroczu wypłacona zostanie pracownikom jednorazowa wypłata w wysokości 360 zł brutto do wynagrodzenia w przeliczeniu na etat. Oprócz tego ustalono , że w ramach prac na projektem budżetu miasta na dany rok strony będą się spotykać w celu omówienia potrzeb finansowych pracowników w kontekście bieżącej sytuacji finansowej gminy.

Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność" Pomorza Zachodniego przysłał w tej sprawie oświadczenie.

Po wielu tygodniach negocjacji „Solidarność” podpisała z Miastem porozumienie w sprawie podwyżek wynagrodzeń w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin w roku 2016 oraz zasad uzgadniania regulacji wynagrodzeń w tych zakładach w latach kolejnych.

Dzięki staraniom NSZZ „Solidarność” podwyżki od nowego roku otrzymają m.in. pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Żłobków Miejskich, Zakładu Usług i Lokali Komunalnych, Domów Pomocy Społecznej, Urzędu Miasta, a także niepedagogiczni pracownicy placówek oświatowych, czyli woźne, kucharki, pracownicy administracji, itd.

NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego żądała od Miasta 150 zł brutto podwyżki na każdego pracownika. Negocjacje były bardzo trudne. Skarbnik Miasta przekonywał, że podwyżki w takiej kwocie są niemożliwe ze względu na plany podwyższenia przez rząd kwoty wolnej od podatku, co miałoby uszczuplić miejski budżet o ok. 100 mln zł. W związku z tym „Solidarność”, po konsultacjach z przedstawicielami poszczególnych zakładów pracy, warunkowo przystała na zapis podwyżek w kwocie 120 zł brutto, jednak z gwarancją, że jeśli decyzja o podwyższeniu kwoty wolnej od podatku nie wejdzie w życie, w drugim półroczu 2016 roku pracownikom zostanie wypłacona jednorazowa rekompensata w wysokości 360 zł brutto, która stanowić będzie wyrównanie do kwoty pierwotnie wnioskowanej.

Podczas negocjacji ustalono, że wysokość podwyżki dla każdego pracownika będzie wyliczana zgodnie z przyjętym algorytmem. Brane przy tym pod uwagę będą m.in.: dotychczasowa wysokość zarobków i wykształcenie. Kwota wyliczona zgodnie z algorytmem będzie w każdym zakładzie pracy rozdysponowana zgodnie z obowiązującym regulaminem płac, jednak minimalna podwyżka nie może być mniejsza niż 50 proc. kwoty przewidzianej dla danej grupy zawodowej. Pieniądze mają też być rozdzielane w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi lub radami pracowniczymi. Pod uzgodnieniami wynegocjowanymi przez NSZZ „Solidarność” podpisali się także przedstawiciele Forum Związków Zawodowych oraz OPZZ.

Z inicjatywy „Solidarności” strony podpisały również porozumienie w sprawie ustalania trybu uzgadniania regulacji wynagrodzeń w jednostkach budżetowych Gminy Miasto Szczecin oraz Urzędzie Miasta Szczecin. Zgodnie z nim, przedstawiciele Miasta będą spotykać się ze Związkowcami co roku, nie później niż do 15 października i negocjowali regulacje płacowe na rok następny.

– Podpisanie tego dokumentu to nasz wielki sukces, który małymi krokami doprowadzi nas do celu, jakim jest wyrównanie dysproporcji płacowych w poszczególnych jednostkach i pomiędzy poszczególnymi grupami pracowników, oraz coroczne podwyżki wynagrodzeń dla tych pracowników – mówi Mieczysław Jurek, przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Pomorza Zachodniego. – Naszym kolejnym krokiem będą rozmowy w sprawie podwyżek dla pracowników spółek miejskich oraz negocjacje układu zbiorowego pracy dla pracowników oświaty niebędących nauczycielami.

Fot.: Dariusz GORAJSKI 


 

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Kasa
2015-11-25 07:23:16
Brawo, w końcu należy się taka podwyżka dla urzędników, bo przecież wczoraj Komisja Rewizyjna szczecińskiej Rady Miasta przyjęła protokół, który podsumował kontrolę sposobu wyłonienia łowczego miejskiego...No tak, wnioski były jednak druzgocące dla urzędników Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM... Wychodzi na to, że za bananowe penisy również należy się podwyżka.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA