Niedziela, 24 września 2023 r. 
10 szczecin
REKLAMA

Fotografia: obiektywny zapis historii Utracone czy odzyskane?

Data publikacji: 10 grudnia 2016 r. 14:38
Ostatnia aktualizacja: 09 lipca 2019 r. 11:22
Fotografia: obiektywny zapis historii Utracone czy odzyskane?
 
Od piątku w Galerii Architektów "Forma" jest prezentowana wystawa fotograficzna Magdaleny Rzeszotarskiej-Pałki pt. "Rezydencje na Pomorzu Zachodnim: dziedzictwo utracone czy odzyskane?" To poruszający dokument, obrazujący stan zachowania - w większości przypadków katastrofalny - zabytkowych zespołów pałacowych i dworsko-parkowych w naszym regionie.

Spośród istniejących ponad 500 tego rodzaju założeń rezydencjonalnych w Zachodniopomorskiem autorka na wystawie prezentuje ledwie 15, ale jakże reprezentatywnych. Kontrastuje ich obraz z lat 2003-05 z bieżącym. To rodzaj dokumentu: fotografie uzupełnione krótkimi notami informacyjnymi nt. zabytkowych murów zatrzymanych w kadrze. Obraz obiektywny, naukowy, ale wywołujący emocje i refleksje. Przede wszystkim nad tym, jak mogliśmy - jako spadkobiercy dawnych mieszkańców tych ziem - zniszczyć większość tego, co stanowi o dziedzictwie kulturowym naszego regionu.

- Zdecydowana większość z nich - wraz z założeniami ogrodowymi - jest wpisana do rejestru lub ewidencji zabytków. Jednak część z pozbawiona opieki ulega postępującej degradacji. Tylko nieliczne są stopniowo rewaloryzowane i odzyskują dawną świetność - komentuje Magdalena Rzeszotarska-Pałka, autorka wystawy. - Szybkość zmian jakim ulegają te obiekty, zwłaszcza niekorzystnych przekształceń oraz degradacji wartości historycznych i krajobrazowych zabytkowych założeń rezydencjonalnych, wymaga inwentaryzacji i dokumentacji. Utrwalenie w kadrze aparatu fotograficznego może stać się jedyną pamiątką dla przyszłych pokoleń nt. utraconych - nierzadko bezpowrotnie - zabytków, jak pałac w Kąkolewicach czy Dwór w Siennie Dolnym. Jednak może również stać się złym wspomnieniem po dewastacji, którą udało się odwrócić i przywrócić cenne rezydencje do dawnej świetności, czego przykładem jest pałac w Przelewicach czy dwór w Glinnej. Moja wystawa ma świadczyć o tym, że o wszystkich tych zabytkach pamiętamy.

Wystawa ma nie tylko walor faktograficzny, ale i historyczny. Obrazuje stan zachowania założeń rezydencjonalnych w całym ich spektrum: od skromnych drewnianych dworów po okazałe neobarokowe pałace.

- Również dla zobrazowania ogólnej tendencji dotyczącej możliwości ich rewaloryzacji - dodaje autorka wystawy. - Szansą na odbudowę tożsamości regionalnej są działania edukacyjne, pokazywanie wartości obiektów zabytkowych i możliwości jakie stwarzają dla rozwoju regionu.
Ekspozycja pt. "Rezydencje na Pomorzu Zachodnim: dziedzictwo utracone czy odzyskane?" będzie prezentowana w Galerii Architektów "Forma" (ul. Żołnierska 50) do 17 stycznia 2017 r.

(an)

Fot. Arleta NALEWAJKO

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA