Poniedziałek 04 lipca 2022r. 
REKLAMA

Cały Szczecin w kwiatach 2019. Czas start!

Data publikacji: 2019-05-24 07:39
Ostatnia aktualizacja: 2019-07-09 12:40
Cały Szczecin w kwiatach 2019. Czas start!
 

Od piątku, 24 maja, zaczynamy. Już 45. edycję najbardziej lubianego i uznanego z konkursów „Cały Szczecin w kwiatach", którego organizatorem jest nasza redakcja. W tegorocznej odsłonie uczestników, jak i naszych Czytelników, czekają nowości. Rozszerzamy do pięciu liczbę głównych kategorii, w których toczyć się będzie zielona rywalizacja o plamę pierwszeństwa, puchary i nagrody. Zmieniamy - co istotne - zasady przyjmowania samych zgłoszeń. Inna niż dotąd będzie formuła wyłaniania listy finalistów, a spośród nich zwycięzców.

Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców, którzy ukwiecają swoje balkony i tarasy, pielęgnują przydomowe ogrody czy inne tereny zielone, w tym podwórka, przedogródki, przyblokowe zieleńce czy klomby. Jak również - to nowość" - aranżują swoje tzw. małe ogrody zlokalizowane w kompleksach ogródków działkowych. Udział w nim mogą wziąć nie tylko osoby prywatne, ale także szkoły, placówki oświatowo-wychowawcze, domy pomocy społecznej, instytucje, organizacje społeczne, firmy i lokale usługowe, handlowe, gastronomiczne, wspólnoty mieszkaniowe, także spółdzielnie.

Jury będzie oceniać zgłoszone do konkursu zielono-kwiatowe enklawy w kategoriach: balkony, ogrody, inne formy zagospodarowania terenu zielonego (tu w podziale na zgłoszenia indywidualne i zgłoszenia zbiorowe/instytucji) oraz ogródki działkowe. Pod kątem doboru i różnorodności nasadzonych roślin, walorów estetycznych i oryginalności kompozycji, jak również wiedzę oraz zaangażowanie twórców bajkowych ogrodów. Ideą tej rywalizacji jest bowiem „propagowanie estetyki oraz różnych form upiększania miejsca zamieszkania poprzez dobór i pielęgnację kwiatów i krzewów oraz innych oryginalnych rozwiązań zagospodarowania terenów zielonych”. Podobnie jak w minionych latach przyznana zostanie specjalna Nagroda Publiczności, której laureata wyłoni sms-owe głosowanie Czytelników „Kuriera".

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie zawierające imię i nazwisko osoby lub podmiotu zgłaszającego, dane kontaktowe (numer telefonu, najlepiej komórkowy), precyzyjne dane adresowe zgłaszanego miejsca (w przypadku kompleksów rodzinnych ogrodów działkowych prosimy o dokładną lokalizację przez podanie nazwy kompleksu, numeru konkretnej działki i ewentualnie - bo tak też bywa - nazwy alejki) oraz nadesłanie zdjęć (w liczbie 3-5, w formie papierowej lub w formie cyfrowej, przy czym każde z nich nie może przekraczać 5 Mb) bądź krótkiego filmu, który nie może przekraczać 30 Mb, ukazujących to miejsce. Zdjęcia lub film powinny przedstawiać plan ogólny i najatrakcyjniejsze elementy przestrzeni, które poddane zostaną wstępnej, pierwszej ocenie członków jury.

W zgłoszeniu warto też wskazać kategorię. Natomiast w tytule maila lub na karcie/kopercie należy umieścić nazwę konkursu: „Cały Szczecin w kwiatach”. Miejsce złożenia zgłoszeń - redakcja Kuriera Szczecińskiego, pl. Hołdu Pruskiego 8, 70-550 Szczecin (skrzynka na budynku lub sekretariat). Zgłoszenie można wysłać też zwykłą pocztą (list z prezentacją, w tym zdjęcia w formie papierowej, ewentualnie zdjęcia w formie cyfrowej lub film na nośniku danych, jak płyta CD/DVD, pendrive) lub pocztą elektroniczną na adres mailowy: kwiaty@24kurier.pl. Materiały konkursowe nie będą zwracane.

Na podstawie nadesłanych lub dostarczonych do redakcji zgłoszeń wraz z załączonymi do nich prezentacjami w formie zdjęciowej lub filmowej członkowie jury poddadzą je wstępnej ocenie i selekcji. Komisja konkursowa w uzgodnionym z właścicielem/zgłaszającym terminie dokona wizytacji miejsca, o ile zostanie on zakwalifikowany do finału konkursu lub gdy wizja lokalna będzie wymagana dla wyjaśnienia jakichkolwiek zastrzeżeń co do udziału w konkursie. Wizytacje miejsc wytypowanych do ścisłego finału jurorzy planują w sierpniu. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród podczas finałowej gali, która tradycyjnie odbędzie się w ostatnią niedzielę września.

Na zgłoszenia czekamy do niedzieli, 23 czerwca, włącznie. Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału i do wspólnej zabawy! ©℗

Tekst i fot. Mirosław WINCONEK

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Anna
2019-05-25 19:34:03
Dbacie o kwiaty i zieleń? To może zacznijcie walczyć o miejskie trawniki. Miasto Szczecin i szczecińskie spółdzielnie mieszkaniowe od wielu lat, zbyt wcześnie (bo juź w kwietniu) i zbyt często, wypuszczają na wszystkie trawniki Szczecina orkiestrę na 100 kosiarzy i 10 mini-traktorków, która wycina wszystko co się da przy samej niemal ziemi, bo przecież dzikie kwiaty na trawnikach to nie są kwiaty. Moda na kwietne łąki jeszcze nie dotarła do Szczecina jak widać. O zaletach tego trendu znajdziecie mnóstwo publikacji w necie, nie będę ich tu przytaczać. W Szczecinie jak widać preferuje się, albo drogie w utrzymaniu klomby pod linijkę, albo łyse, mocno przesuszone połacie bez jednego dzikiego kwiata - wszystko należy ściąć zanim jeszcze wytworzy nasiona, a zwłaszcza kiedy kwitnie.

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA