Niedziela, 26 marca 2023 r. 
9 szczecin
REKLAMA

Trwa rekrutacja elektroniczna do klas I SP i przedszkoli

Data publikacji: 13 marca 2023 r. 07:01
Ostatnia aktualizacja: 13 marca 2023 r. 07:01
Trwa rekrutacja elektroniczna do klas I SP i przedszkoli
Szacuje się, że naukę 1 września br. może rozpocząć w Szczecinie nawet ok. 3500 pierwszoklasistów. Fot. Dariusz GORAJSKI  

Trwa elektroniczna rekrutacja do klas I szkół podstawowych oraz do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w podstawówkach w Szczecinie.

Przypomnijmy – by zapisać dziecko do wybranej placówki, rodzice mogą skorzystać ze strony internetowej https://nabor.pcss.pl/szczecin/. W tym miejscu znajdują się m.in. szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych placówek, ich oferta, wzory wymaganych dokumentów oraz harmonogram tegorocznego naboru.

W rekrutacji do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w szkołach podstawowych mogą brać udział dzieci urodzone w latach 2017-2020 (tj. w wieku 3-6 lat) i zamieszkujące wraz z rodzicami na terenie Gminy Miasta Szczecin. W rekrutacji biorą udział tylko te dzieci, które dotychczas nie uczęszczały do placówek wychowania przedszkolnego lub takie, które chcą zmienić swoją dotychczasową placówkę.

Na wypełnienie wniosku i złożenie kompletu dokumentów rodzice mają czas do 24 marca br. Wyniki tegorocznego naboru do placówek wychowania przedszkolnego będą znane 25 kwietnia br.

Nabór do klas I w szczecińskich podstawówkach w głównej mierze dotyczy obecnych 7-latków, którzy objęci są obowiązkiem szkolnym. Jednak do I klasy szkoły podstawowej rodzice mogą zapisać również dzieci 6-letnie (urodzone w 2017 roku), pod warunkiem spełnienia pewnych zasad.

Na wniosek rodzica naukę w szkole podstawowej może rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Drugim przypadkiem, gdy dziecko 6-letnie może rozpocząć naukę w szkole, jest sytuacja, w której dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Co ważne, w tym wypadku nie jest wymagana opinia poradni.

Na złożenie wymaganych dokumentów rodzice mają czas do 22 marca br. Ostatecznie wynik naboru do klas I publicznych podstawówek poznamy 17 kwietnia br.

(K)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA