sobota, 07 grudnia 2019.
Strona główna > Nauka > Rusza program „Aktywna tablica”

Rusza program „Aktywna tablica”

Rusza program „Aktywna tablica”
Data publikacji: 2017-10-02 23:37
Ostatnia aktualizacja: 2019-08-25 18:45
Wywietleń: 2192 294839

Tablice interaktywne, projektory, głośniki oraz interaktywne monitory dotykowe trafią do 40 szkół podstawowych Szczecina. Dzięki specjalnemu programowi „Aktywna tablica” dotacje w wysokości 14 tys. zł otrzymało na ten cel 37 publicznych i trzy niepubliczne szkoły podstawowe.

Szkoły składały wnioski o dotacje do końca sierpnia. Lista szkół zakwalifikowanych do programu „Aktywna tablica” została opublikowana na stronie Zachodniopomorskiego Kuratorium Oświaty. Podstawowym wymogiem dla szkół przystępujących do programu było posiadanie dostępu do internetu na poziomie co najmniej 30 Mb/s. W województwie zachodniopomorskim kryterium to spełniło 208 placówek i one już zakwalifikowały się do programu.

Przekazanie środków finansowych na zakup nowoczesnych pomocy dydaktycznych planowane jest do końca października br. Zgodnie z planami do końca 2019 roku blisko 16 tys. szkół w Polsce i za granicą ma zostać wyposażonych w tablice interaktywne, projektory, monitory. Na realizację programu rządowego „Aktywna tablica” w latach 2017-2019 przewidziano 279 mln 316 tys. zł, z czego 224 mln zł będzie pochodziło z budżetu państwa. Program w 80 proc. finansowany jest z budżetu państwa i 20 proc. z wkładu własnego organów prowadzących szkołę.

Środki na zakup pomocy dydaktycznych uzyskały publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej, szkoły i zespoły szkół oraz szkolne punkty konsultacyjne przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych RP w ramach Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą oraz publiczne szkoły podstawowe w zakładach poprawczych.

W ramach programu „Aktywna tablica” szkoła mogła otrzymać maksymalnie 14 tys. zł na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku takiego wsparcia organ prowadzący szkołę (z wyjątkiem szkół ministerialnych) był zobowiązany wnieść wkład własny w wysokości 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniesie w sumie 17,5 tys. zł.

Zgodnie z uchwałą podjętą przez Radę Ministrów jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji przygotowujących uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Zostało to podkreślone w przepisach wprowadzających reformę edukacji. Rozwój kompetencji uczniów powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole i być wspierany przez przygotowanych nauczycieli, którzy doceniają korzyści edukacyjne wynikające z wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK). Wprowadzanie interaktywnych metod pracy z uczniami wspomaga proces kształtowania u uczniów i nauczycieli postaw przedsiębiorczych, innowacyjnych oraz kreatywnych.

Wyniki badań Brytyjskiej Agencji Komunikacji i Technologii w Edukacji (BECTA) przeprowadzone w 97 szkołach podstawowych wykazały, że używanie nowoczesnych technologii wpłynęło pozytywnie na wyniki uczniów we wszystkich grupach wiekowych i na wszystkich przedmiotach. Badanie miało na celu ustalenie, o ile szybciej uczniowie będą w stanie przyswoić materiał całej podstawy programowej.

Według ekspertów tablice interaktywne mają pozytywny wpływ na koncentrację i współpracę uczniów. Dzięki nim nauczyciele mogą szybciej przygotować materiały edukacyjne na lekcje oraz wymieniać materiały lekcyjnych między sobą. W ten sposób rośnie też zaangażowanie uczniów w przygotowanie źródeł potrzebnych na lekcje, a powtarzanie wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich zajęciach przebiega łatwiej. Tablice umożliwiają również prowadzenie lekcji aktywnymi metodami, sprzyjają interakcjom uczniów z nauczycielem, ułatwiają prezentację materiału, a także umożliwiają korzystanie z zasobów internetowych.

Organy prowadzące szkoły, które otrzymały wsparcie finansowe, zobowiązane są do stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie nauczania. Przynajmniej jeden nauczyciel szkoły będzie musiał uczestniczyć w międzyszkolnych sieciach współpracy. Szkoła będzie musiała zorganizować co najmniej trzy spotkania w ramach międzyszkolnych sieci współpracy nauczycieli oraz poprowadzić otwarte lekcje z wykorzystaniem nowych technologii w nauczaniu. Każda z tych placówek ma za zadanie dzielić się własnymi rozwiązaniami i doświadczeniami, a przykłady dobrych praktyk publikować w międzyszkolnej sieci współpracy nauczycieli. ©℗

Elżbieta KUBERA

Fot. Robert STACHNIK (arch.)

Komentarze

,
Owszem, zawsze mówiono, że kreda z tablicy może doprowadzić do pylicy płuc, ale że aż tak? ;)
2017-10-03 07:03:23

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
9
na godz. 12:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Wielka Parada Mikołajów

Nekrologi

kondolencje

Sonda

Czy obowiązek tworzenia korytarza życia i jazdy na suwak zwiększą bezpieczeństwo na drogach?

 

W Kurierze Szczecińskim
Pierwsza strona
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do eKuriera
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie