środa, 20 czerwca 2018.
Strona główna > Nauka > Prof Koźmian podkreślała wartości patriotyczne i obywatelskie

Prof Koźmian podkreślała wartości patriotyczne i obywatelskie

Prof Koźmian podkreślała wartości patriotyczne i obywatelskie
Data publikacji: 2016-06-28 18:44
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-23 18:50
Wywietleń: 667 141233

- Rozmowa z prof. Elźbietą Magierą z Katedry Historii Wychowania Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Szczecińskiego, organizatorką Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego poświęconego prof. Danucie Koźmian, które rozpocznie się w środę o g. 10.10 na Wydziale Humanistycznym przy ul. Krakowskiej 71-79

- Co prof. Koźmian wniosła do polskiej pedagogiki?

- Profesor Danuta Koźmian, historyk wychowania, nauczyciel akademicki, prowadziła badania dziejów oświaty i wychowania XX wieku w Polsce, w tym m.in. badania regionalne nad procesem kształcenia i dokształcania nauczycieli w drugiej połowie XX wieku, w których wskazywała na rolę szkoły i nauczyciela w procesie integracji i adaptacji społeczeństwa na Ziemiach Zachodnich. Prowadziła również badania nad teorią i praktyką pedagogiczną okresu międzywojennego. Jako pierwsza wskazała na teoretyczne koncepcje samorządności oraz ich praktyczną realizację w międzywojennym systemie oświaty. Analizowała wychowanie morskie, teatr szkolny, czasopisma uczniowskie i inne formy wychowania młodego pokolenia w latach międzywojennych. W swoich tekstach podkreślała wartości patriotyczne i obywatelskie. Uważała, że budowanie współczesnego demokratycznego społeczeństwa można oprzeć na niektórych wzorach i tradycjach teorii i praktyki pedagogicznej Polski międzywojennej. Zajmowała się również dziejami Uniwersytetu Szczecińskiego, wskazując na trudną drogę rozwoju szczecińskiej humanistyki i wielką determinację szczecińskiego środowiska naukowego, która doprowadziła w 1985 roku, po czterdziestu latach starań, do powołania US. Dorobek naukowy Dostojnej Jubilatki obejmuje 13 samodzielnych monografii, 139 artykułów i rozpraw, przewodniki metodyczne i inne opracowania. Dorobek niepublikowany to między innymi recenzje wydawnicze prac doktorskich, recenzje dorobku naukowego i prac habilitacyjnych, programy nauczania i raporty z badań. Ważną dziedziną życia naukowego Danuty Koźmian była jej aktywność w środowisku historyków wychowania w Polsce i zagranicą. Uczestniczyła w dziesiątkach konferencji, współpracowała niemalże ze wszystkimi ośrodkami naukowymi w Polsce. W latach 1987- 1988 prof. Danuta Koźmian nawiązała współpracę z Wydziałem Pedagogicznym w Uniwersytecie Technicznym w Berlinie.

- Jak rolę odegrała na Uniwersytecie  Szczecińskim?


- Od czterdziestu sześciu lat prof. D. Koźmian jest nauczycielem akademickim, wykładowcą, promotorem prac magisterskich i licencjackich, kształcąc tysiące pedagogów, pracujących w wielu placówkach oświatowych Pomorza Zachodniego. Wypromowała ponad 1250 magistrantów i licencjatów oraz 5 doktorantów. W swojej drodze zawodowej przeszła wszystkie formy kształcenia pedagogów: od Wyższej Szkoły Nauczycielskiej w Szczecinie, w której rozpoczęła pracę w 1970 r., przekształconej w 1973 roku w Wyższą Szkołę Pedagogiczną, po Uniwersytet Szczeciński, utworzony w 1985 roku. Od 2008 roku była pracownikiem Wyższej Szkoły Humanistycznej TWP w Szczecinie. W latach 1979-1983 pełniła funkcję pełnomocnika rektora prof. Henryka Lesińskiego do spraw Domu Studenta. W 1980 roku Jubilatka utworzyła grupę członków-założycieli Szczecińskiego Towarzystwa Pedagogicznego, którego sekretarzem była przez dziewięć lat i które stało się oddziałem Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego. W 1992 roku prof. D. Koźmian była twórczynią Zakładu Historii Wychowania w US, którym kierowała do 2008 roku. Stworzyła ośrodek badań historyczno-pedagogicznych na Pomorzu Zachodnim. Równocześnie pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Pedagogiki i Psychologii US. Była członkiem Senatu US w latach 1998- 2001 i pełniła funkcję najpierw członka, a potem przewodniczącej komisji do spraw wydawnictw naukowych uczelni. W latach 1990- 2004 była pełnomocnikiem Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego do spraw powołania Wydziału Teologicznego. Prowadziła wykłady w Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Prof. Koźmian jest uznanym autorytetem w środowisku polskich historyków wychowania, a także wykładowcą i wychowawcą kilku pokoleń nauczycieli Pomorza Zachodniego.

- O czym będziecie państwo rozmawiali podczas seminarium?

- Będą trzy trzy sesje. Pierwsza jest poświecona jubileuszowi prof. Danuty Koźmian. Drugą sesję zatytułowaną „Wokół dorobku Profesor Danuty Koźmian” rozpoczyna wystąpienie prof. Władysławy Szulakiewicz (UMK w Toruniu) poświęcone refleksji i mądrości. Sesja trzecia zatytułowana „Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki” stanowi dyskusję wokół artykułów opublikowanych w książce „Z badań nad tradycją polskiej pedagogiki. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Danusie Koźmian”. Dyskusja, jak wskazuje tytuł sesji, będzie poświęcona tradycjom polskiej teorii i praktyki pedagogicznej, poczynając od XVIII wieku, od dorobku i osiągnięć Komisji Edukacji Narodowej, po wiek XXI. Zamiarem organizatorów seminarium było wskazanie korzeni polskiej pedagogiki, jej dorobku i aktualności. Warto zwrócić uwagę na fakt, że w programie seminarium będą przedstawione wyniki badań historyków wychowania i pedagogów w skali ogólnokrajowej i regionalnej. Szczególnie należy podkreślić badania regionalne, dotyczące tradycji wychowania przedszkolnego po drugiej wojnie światowej, wspomnień z dzieciństwa szczecińskich seniorów, podstawowych szkół muzycznych w Szczecinie na przełomie XX i XXI wieku, systemu penitencjarnego Aresztu Śledczego w Szczecinie i innych.

©℗

- Dziękuję za rozmowę

- Rozmawiał Alan Sasinowski

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Jarun
Pani profesor akurat do ideologów "piorących mózgi" nie należała. Solidnie, fachowo i z zaangażowanie przedstawiała historię pedagogiki a za powiedzenie KEN można było dostać 2. Akademia P@, co ty k***a wiesz o socjalizmie! W d*e byłeś, g*ie widziałeś i tyle, a Koźmianka wielkim pedagogiem jest.
2016-06-29 13:00:04
Akademia P
Niewybaczalnym błędem popełnianym przez wszystkich organizujących uroczystości ku czci zyjących i nieżyjących wielkości jest pomijanie ich wkładu w rozwój socjalistycznych idei,co było przecież warunkiem przetrwania i rozwoju kariery.
2016-06-29 08:17:52

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
19
na godz. 00:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Strefa kibicowała naszym
Odsłonięcie pomnika Lecha Kaczyńskiego
Finalistki Gryfii na plenerze cz.2
Poprzedni Następny

Nekrologi

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy