wtorek, 22 maja 2018.
Strona główna > Nauka > Fizyka wspomaga medycynę

Fizyka wspomaga medycynę

Fizyka wspomaga medycynę
Data publikacji: 2017-12-01 10:28
Ostatnia aktualizacja: 2018-01-14 23:19
Wywietleń: 1498 303335

Rozmowa z dr. Mirosławem Lewockim z Wydziału Matematyczno-Fizycznego Uniwersytetu Szczecińskiego, Prezesem Oddziału Szczecińskiego Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej

– Uniwersytet Szczeciński od kilku już lat zaangażowany jest w organizację obchodów Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej – jaka jest historia tego święta?

– Historia obchodów Międzynarodowego Dnia Fizyki Medycznej liczy zaledwie pięć lat. W 2013 roku Międzynarodowa Organizacja Fizyki Medycznej (IOMP) zrzeszająca 88 narodowych Towarzystw Fizyków Medycznych podjęła uchwałę, aby dzień 7 listopada każdego roku obchodzić na całym świecie jako Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej. Data nie została wybrana przypadkowo… 7 listopada 1867 roku urodziła się Maria Skłodowska-Curie, nasza wielka rodaczka, wybitny fizyk, jedyna kobieta, która została uhonorowana dwukrotnie nagrodą Nobla w dwóch dziedzinach nauki: fizyce i chemii. Podjęto wówczas uchwałę, aby główne obchody tego święta odbywały się w Polsce, ponieważ tu Maria Skłodowska-Curie się urodziła oraz we Francji, bo tam pracowała.

– Jak zatem wyglądają obchody święta, które współorganizuje Wydział Matematyczno-Fizyczny na Uniwersytecie Szczecińskim?

– Początki były raczej skromne. Odpowiadając na apel IOMP-u Oddział Szczeciński Polskiego Towarzystwa Fizyki Medycznej w 2013 roku zorganizował w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii konferencję informacyjną dotyczącą fizyki medycznej, w której udział wzięli prorektor Uniwersytetu Szczecińskiego – prof. Jacek Styszyński, obecny dziekan Wydziału Matematyczno-Fizycznego – prof. Konrad Czerski, dyrektor Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii – mgr Krystyna Pieczyńska oraz przedstawiciel PTFM. Natomiast już w roku następnym pojawił się pomysł zorganizowania konferencji popularnonaukowej, połączonej z międzyszkolnym konkursem na temat fizyki medycznej, adresowanym do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Naturalnym partnerem PTFM-u w realizacji tego przedsięwzięcia był Instytut Fizyki Uniwersytetu Szczecińskiego, ponieważ większość członków Oddziału Szczecińskiego to absolwenci tej uczelni. Do projektu dołączyło także Zachodniopomorskie Centrum Onkologii, w którym zatrudnionych jest kilkunastu fizyków medycznych oraz Zakład Fizyki Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Główny ciężar organizacji konferencji wzięła na swoje barki dr Karolina Jezierska – absolwentka Instytutu Fizyki, a obecnie pracownik naukowy Zakładu Fizyki Medycznej PUM. Podstawowy cel, jaki stawiają przed sobą organizatorzy, to popularyzacja fizyki medycznej wśród młodzieży szkolnej oraz ukazanie relacji pomiędzy nowoczesną technologią a efektami terapii.

– Jakie jest zainteresowanie szkół udziałem w obchodach Dnia Fizyki Medycznej?

– Zainteresowanie zdecydowanie przerosło oczekiwania organizatorów. W konferencjach każdego roku brało udział ponad 200 uczniów, w tym roku natomiast uczestniczyło w spotkaniu 269 osób z 10 szkół. Uczestnicy konferencji otrzymują certyfikaty uczestnictwa, laureaci konkursu dodatkowo dyplomy, puchary oraz dzięki zaangażowaniu firm: Varian Medical Systems, Siemens Healthineers, Elekta oraz Stanley – nagrody rzeczowe.

– Równocześnie z wykładami proponują Państwo młodzieży również konkurs – na czym on polega i jaki jest poziom nadsyłanych prac?

– Formuła konkursu polega na tym, że uczestnicy przygotowują prezentacje dotyczące fizyki medycznej. W tym roku nadesłano 37 takich prac. Komisja konkursowa pod przewodnictwem Prezesa Oddziału Szczecińskiego PTFM składająca się z pracowników naukowych Instytutu Fizyki US, fizyków medycznych – członków PTFM oraz Prezesa Zarządu Głównego PTFM – wybiera 6 najlepszych prac spośród nadesłanych i kwalifikuje je do wygłoszenia podczas konferencji. Prezentowane prace są wówczas ponownie oceniane, a autorom przyznaje się miejsca: pierwsze, drugie i trzecie oraz trzy wyróżnienia. Dodatkową nagrodą jest nagroda Rektora US oraz puchar ufundowany przez Prezesa Oddziału Szczecińskiego PTFM. W tym roku pierwsze miejsce przyznano pracy przedstawiającej wykorzystanie druku 3D w medycynie. Wysoko oceniono oryginalność tematu, przedstawiony szeroki zakres zastosowań, a przede wszystkim fakt rzetelnej wiedzy teoretycznej i praktycznej autorów.

– Podsumowując, uściślijmy – Międzynarodowy Dzień Fizyki Medycznej to święto fizyków medycznych – bliżej im do fizyków czy do lekarzy?

–Fizycy medyczni to w Polsce grupa zaledwie około 350 osób, absolwentów kierunków studiów takich jak fizyka i fizyka medyczna, dla których rozwój naukowy nie kończy się wraz z otrzymaniem dyplomu ukończenia studiów. Podobnie jak lekarze, fizycy przechodzą trzyipółletnią specjalizację i dopiero po zdaniu egzaminu państwowego mogą używać tytułu ‘fizyk medyczny’. Znaczna część fizyków medycznych zatrudniona jest w szpitalach onkologicznych, głównie w oddziałach radioterapii, gdzie zajmują się planowaniem rozkładów dawki u pacjentów poddawanych terapii promieniowaniem jonizującym, dozymetrią promieniowania generowanego przez urządzenia terapeutyczne, kontrolą jakości oraz ochroną radiologiczną personelu i pacjentów. Fizyków medycznych można spotkać również w zakładach diagnostyki obrazowej i pracowniach medycyny nuklearnej. Fizyka medyczna to również inne obszary o charakterze bardziej uniwersyteckim: fale elektromagnetyczne, biosygnały czy nanotechnologia.

– Na Uniwersytecie Szczecińskim fizyka medyczna realizowana jest jako specjalność w ramach studiów – czego mogą się na niej spodziewać kandydaci? Jakie daje możliwości zatrudnienia?

– Są łatwiejsze kierunki studiów… Poznawanie fizyki medycznej to ciężka praca. Wykłady, ćwiczenia, laboratoria i pracownie. Później staże w placówkach ochrony zdrowia, a następnie proces kilkuletniej specjalizacji, po której dołącza się do elitarnej grupy pasjonatów spędzających w szpitalach czasami po kilkanaście godzin dziennie, często również w soboty i niedziele. Wszystko po to, aby swoją wiedzą wspomagać lekarzy w heroicznych czasami wysiłkach ratowania życia i zdrowia pacjentów. A kiedy przychodzi zmęczenie, to gdzieś pojawia się taka myśl, że człowiek wart jest dokładnie tyle, ile może zrobić dla drugiego człowieka. I druga myśl – warto było. Tego mogą się spodziewać kandydaci, przyszli fizycy medyczni…

Dziękuję za rozmowę.

(ks)

Komentarze

Czesław
Interesująca dziedzina wiedzy.
2017-12-01 19:42:14

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
12
na godz. 00:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Zwiedzanie z prezydentem
Opóźnienia na szczecińskim dworcu
Otwarcie groty
Poprzedni Następny

Nekrologi

kondolencje

Joannie Walczak
W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy
„Mirosław Kwiatkowski niniejszym przeprasza za bezprawne naruszenie dóbr osobistych Pana Przemysława Rafała Chmury, których to naruszeń dopuścił się w treści sporządzonych przez siebie artykułów pod tytułem: – „Biuro nieruchomości w przepompowni”, „Pośredników ci u nas dostatek”, „Wypaczone notarialne umowy”, „Notariusze naginali przepisy”, „Czarna dziesiątka mijającego roku”, „Chwasty tygodnia”, „Pośrednicy drwią z Temidy” oraz „Wyrok na notariusza” opublikowanych w Kurierze Szczecińskim odpowiednio w dniach 23 stycznia 2015 r., 13 lutego 2015 r., 27 listopada 2015 r., 28 grudnia 2015 r., 31 grudnia 2015 r., 9 września 2016 r. oraz 11 października 2016 r., a także stronie internetowej gazety, w których to artykułach zawarto nieprawdziwe i niesprawdzone informacje na temat sposobu świadczenia usług przez Pana Przemysława Rafała Chmurę, w czasie gdy wykonywał on zawód notariusza, oraz o rzekomych nieprawidłowościach, których miał się dopuścić przy świadczeniu tych usług. Mirosław Kwiatkowski zobowiązuje się również do poszanowania dóbr osobistych Pana Przemysława Rafała Chmury.”