niedziela, 22 lipca 2018.
Strona główna > Gospodarka > Ulga podatkowa na dzieci

Ulga podatkowa na dzieci

Ulga podatkowa na dzieci
Data publikacji: 2017-04-26 19:17
Ostatnia aktualizacja: 2017-11-18 19:34
Wywietleń: 884 247247

Ostatnie dni na rozliczenie. Jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym lub osobą pełniącą funkcję rodziny zastępczej i wychowujesz dzieci, skorzystaj z ulgi prorodzinnej. Ulgę na dzieci odlicza się w zeznaniu PIT-36 lub PIT-37, dołączając załącznik PIT/O.

Ulga przysługuje na każde małoletnie dziecko: wobec którego podatnik wykonywał władzę rodzicielską, które zamieszkiwało z podatnikiem, który był jego opiekunem prawnym, nad którym podatnik sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą. Możliwe jest również jej odliczanie na dziecko pełnoletnie pozostające na utrzymaniu podatnika, które nie ukończyło 25. roku życia, uczące się lub studiujące (także za granicą). Warunkiem skorzystania z niej jest, aby dziecko nie uzyskało w roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu według skali podatkowej lub kapitałów pieniężnych opodatkowanych 19-proc. stawką w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł. Także opieka nad pełnoletnim dzieckiem, które otrzymywało zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną uprawnia do odliczenia ulgi prorodzinnej.

Ulga nie przysługuje na dziecko będące w związku małżeńskim. Nie skorzystają z niej też osoby pozbawione władzy rodzicielskiej oraz opiekunowie prawni, gdy dziecko z nimi nie mieszka, jeśli np. na podstawie orzeczenia sądu umieszczono je w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie. A także rodzice dziecka, które prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym (z wyłączeniem prywatnego najmu), 19 proc. stawki podatku (tzw. podatku liniowego) czy też podlegające regulacjom ustawy o podatku tonażowym.

Z ulgi mogą skorzystać uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej (np. wynagrodzenie za pracę, emerytura, renta, działalność gospodarcza), rozliczający się na formularzu PIT-37 lub PIT-36.

Z ulgi tej nie mogą korzystać zatem podatnicy, którzy uzyskują dochody opodatkowane 19-proc. stawką lub przychody z działalności gospodarczej opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym albo też podlegają przepisom o podatku tonażowym.

Jeżeli jednak podatnicy oprócz wymienionych dochodów (przychodów) uzyskają również dochody opodatkowane według skali podatkowej, to w zeznaniu podatkowym składanym z tytułu ich uzyskiwania mogą skorzystać z ulgi.

Wysokość ulgi prorodzinnej uzależniona jest od liczby wychowywanych dzieci. Podatnicy wychowujący w roku jedno dziecko skorzystają z odliczenia, o ile ich roczne dochody nie przekroczą określonego kryterium wynoszącego: 112 000 zł w wypadku podatnika pozostającego przez cały rok podatkowy w związku małżeńskim (dochody podatnika i jego małżonka) lub podatnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko (panna, kawaler, wdowa, wdowiec, rozwódka, rozwodnik albo osoba, w stosunku do której orzeczono separację lub osoba pozostającą w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności), 56 000 zł w wypadku podatnika niepozostającego w związku małżeńskim (przez cały rok podatkowy lub jego część) oraz niebędącego osobą samotnie wychowującą dziecko. Wysokość uzyskanego dochodu nie ma znaczenia w wypadku wychowywania dwojga i więcej dzieci.

W przypadku tej ulgi obowiązują miesięczne limity odliczenia. Ich wysokość jest zróżnicowana w zależności od liczby dzieci. Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonuje władzę rodzicielską, pełni funkcję, sprawuje opiekę lub utrzymuje dziecko, limit wynosi: na 1. i 2. dziecko – 92,67 zł (rocznie 1112,04 zł); na 3. dziecko – 166,67 zł (2000,04 zł); na 4. i każde kolejne dziecko – 225 zł (2700 zł).

Gdy dziecko spod opieki rodziców zostaje przekazane do rodziny zastępczej albo do opiekuna prawnego, każdemu z podatników przysługuje odliczenie w kwocie stanowiącej 1/30 miesięcznego limitu za każdy dzień sprawowania nad nim pieczy. Oznacza to, że zarówno rodzice, jak i opiekun prawny albo osoba pełniąca funkcję rodziny zastępczej odliczają ulgę za miesiąc, w którym opieka była sprawowana przez różne osoby – za każdy dzień sprawowania pieczy nad: jednym dzieckiem – odliczy 3,09 zł, dwojgiem dzieci – 6,18 zł, trojgiem – 11,74 zł, czworgiem – 19,24 zł. Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Kwotę ulgi takie osoby mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub dowolnej proporcji przez nich ustalonej.

Ulgę można odliczyć w PIT-36 lub PIT-37, dołączając PIT/O, w którym podaje się liczbę dzieci i ich numery PESEL, a w razie braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci. Nie ma obowiązku dołączania innych dokumentów potwierdzających do niej prawo, z wyjątkiem gdy z żądaniem takim wystąpi organ podatkowy lub kontroli skarbowej.

Podatnicy, których wysokość podatku nie pozwala na pełne odliczenie przysługującej ulgi na dzieci, mają prawo do otrzymania niewykorzystanej jej kwoty. Jest ona limitowana i nie może przekroczyć łącznej sumy zapłaconych przez podatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, które podlegają odliczeniu. Z takiej możliwości może też skorzystać małżonek, który owdowiał w trakcie roku podatkowego, pod warunkiem, że małżeństwo, z którego pochodzą wspólne dzieci, zostało zawarte przed rozpoczęciem roku podatkowego.

(m)

Komentarze

Dodaj komentarz

Akceptuję regulamin. Link do regulaminu
Pogoda
26
na godz. 15:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
wienbe logo Oderpartnerschaft logo
LESEN SIE MEHR

Filmy

Flis przypłynął do Szczecina
Zjazd Młodych Gwiazd 2018 i „Siedem życzeń”
Różankowe urodziny Szczecina
Poprzedni Następny

Nekrologi

kondolencje

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy