Sobota, 01 kwietnia 2023 r. 
5 szczecin
REKLAMA

Spółki paliwowe pod ochroną

Data publikacji: 19 marca 2023 r. 13:29
Ostatnia aktualizacja: 19 marca 2023 r. 13:41
Spółki paliwowe pod ochroną
Terminal „Baltchemu” przy ul. Księdza Stanisława Kujota w Szczecinie. W głębi (w rejonie Kanału Dębickiego) – terminal „Oktan Energy & V/L Service”. Fot. Marek CZASNOJĆ  

Mające siedzibę w Szczecinie spółki „Baltchem” oraz „Oktan Energy & V/L Service” zostaną objęte ochroną jako ważne dla bezpieczeństwa państwa. Tak przewiduje projekt rozporządzenia Rady Ministrów, który 13 bm. zamieszczono w wykazie prac legislacyjnych.

Jak wyjaśniono, istotą projektu jest objęcie ochroną, przewidzianą w ustawie z 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji, spółek „Baltchem” SA Zakłady Chemiczne oraz „Oktan Energy  & V/L Service” sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, ze względu na istotne znaczenie tych spółek dla bezpieczeństwa państwa. W tym celu niezbędna jest nowelizacja rozporządzenia Rady Ministrów z 16 grudnia 2022 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli.

– Zakładanym efektem jest zapewnienie ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o których mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – podano. – Ponadto celem nowelizacji jest zapewnienie bezpiecznych transakcji dotyczących uprawnień właścicielskich, istotnych z punktu widzenia interesu społecznego w podmiocie ważnym dla bezpieczeństwa państwa. W przedmiotowej sprawie nie jest możliwe zastosowanie rozwiązań pozalegislacyjnych.

Wcześniej we wspomnianym wykazie podmiotów podlegających ochronie znalazły się: Azoty, Emitel, HAWE, innogy, KGHM, Orange, PKN Orlen, PKP Energetyka, Polkomtel, SGT EuRoPol Gaz, Tauron PE, TK Telekom i Telesystem-Mesko, a w grudniu ub. roku dołączyły Rafineria Gdańska i Unimot.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do ustawy o kontroli niektórych inwestycji. Ustawa ta określa zasady i tryb kontroli niektórych inwestycji polegających na nabywaniu udziałów albo akcji, praw itp., skutkujących nabyciem lub osiągnięciem istotnego uczestnictwa albo dominacji nad spółką będącą podmiotem podlegającym ochronie.

Podmiot, który zamierza nabyć lub osiągnąć istotne uczestnictwo albo nabyć dominację, jest obowiązany każdorazowo złożyć zawiadomienie organowi kontroli o zamiarze jego dokonania. Odpowiedni organ musi wyrazić zgodę na transakcję.

Ze względu na chroniony przedmiot działalności spółek „Baltchem” oraz „Oktan Energy & V/L Service” (produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju napędowego oraz przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich), proponuje się, aby organem kontroli był minister właściwy do spraw aktywów państwowych.

Planowany termin przyjęcia projektu przez rząd to pierwszy kwartał tego roku.

„Baltchem” posiada dwa terminale przeładunku paliw w Szczecinie i jeden w Świnoujściu. Z kolei „Oktan Energy & V/L Service” prowadzi działalność w Szczecinie i Gdańsku.

W ub. roku dotychczasowy właściciel „Baltchemu”, Fundusz Inwestycyjny Warsaw Equity Group, sprzedał 100 proc. udziałów w tej firmie. Jak podał Puls Biznesu, nabywcami zostali Jan Bobrek (zarządzający „Oktan Energy”) oraz Ukrainiec Volodymyr Petrenko (właściciel firmy Ukrpaletsystem, zarządzającej siecią stacji pod marką UPG). W styczniu br. media ukraińskie podały, że sieć paliwowa UPG z Ukrainy ma kontrowersyjne powiązania z oligarchami bliskimi Aleksandrowi Łukaszence. UPG zdementowała to. Z kolei Instytut Polityki Energetycznej ostrzegał przed możliwością przekierowywania paliw z rynku polskiego na ukraiński.

(ek)

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA