Sobota 25 czerwca 2022r. 
REKLAMA

Podatkowe skutki obrotu kryptowalutami

Data publikacji: 2018-04-08 07:27
Ostatnia aktualizacja: 2018-11-13 20:41
Podatkowe skutki  obrotu kryptowalutami
 

W rocznym PIT należy wykazać przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak m. in. bitcoin, litecoin czy ether. Skutki obrotu nimi wskazujemy w podatku: dochodowym od osób fizycznych, od towarów i usług (VAT) oraz od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Krajowa Administracja Skarbowa przypomina, że w PIT należy wykazać też przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut (m.in. bitcoin, litecoin i ether). Dochody uzyskane  z tego tytułu podlegają opodatkowaniu na ogólnych zasadach. Sposób ich opodatkowania, wykazania we właściwym zeznaniu podatkowym zależą od źródła, w jakim zostały uzyskane, oraz formy opodatkowania wybranej przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.

Umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty, stanowiącej prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC). W przypadku umowy sprzedaży obowiązek zapłacenia tego podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej nabywanego prawa majątkowego zbywanej kryptowaluty – dotyczy kupującego. Przy umowie zamiany obowiązek zapłaty podatku – w wysokości 1% wartości rynkowej prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek – dotyczy solidarnie stron czynności.

 Działalność w zakresie kupna i sprzedaży tzw. kryptowalut podlega opodatkowaniu VAT jako odpłatne świadczenie usług. Sprzedaż i wymiana kryptowaluty na walutę tradycyjną i odwrotnie, jak również wymiana jednej kryptowaluty na inną, o ile podlega opodatkowaniu VAT, korzysta ze zwolnienia z VAT. W związku z tym należy pamiętać, że co do zasady podatnik nie ma prawa do odliczenia VAT od nabywanych towarów i usług związanych z działalnością w zakresie wydobywania, jak i kupna/sprzedaży kryptowalut. Obowiązek podatkowy w zakresie podatku VAT powstaje w momencie sprzedaży/wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną, jak również w momencie wymiany jednej kryptowaluty na inną.

Szczegółowe wyjaśnienia tutaj

(g)

 

REKLAMA
REKLAMA

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA