sobota, 26 maja 2018.
Strona główna > Akcje Kuriera > WIADOMOŚCI SZCZECIN > Szkołę czas zacząć!

Szkołę czas zacząć!

Data publikacji: 2016-08-28 20:12
Wywietleń: 926

1 września naukę w szczecińskich szkołach rozpocznie 40 011 uczniów (najwięcej w szkołach podstawowych – 19 866) oraz 9 856 przedszkolaków.

Nadchodzący rok szkolny będzie nieco różnił się od poprzednich. Jedną ze zmian jest zniesienie obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich.

Podczas tegorocznej rekrutacji to rodzice decydowali czy ich dziecko rozpocznie naukę w szkole, pójdzie do oddziału zerowego czy też pozostanie na kolejny rok w przedszkolu.

Pozostawienie dzieci 6-letnich w placówkach wychowania przedszkolnego oznaczało jednak zagrożenie braku miejsc dla dzieci 3-letnich.

By temu zapobiec, Miasto Szczecin wprowadziło pakiet rozwiązań „mały uczeń PIERWSZA KLASA”, który miał na celu m.in. zachęcenie rodziców dzieci 6-letnich do zapisania ich pociech do szkoły.W wyniku przeprowadzonych działań oraz wprowadzonych rozwiązań, około 70% rodziców szczecińskich 6-latków zdecydowało się na zapisanie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej lub oddziału zerowego.

W ramach pakietu, utworzono także 511 dodatkowych, nowych miejsc w przedszkolach, w celu objęcia wychowaniem przedszkolnym jak największej liczby dzieci 3-letnich.

Dzięki podjętym działaniom, miasto zapewniło miejsca w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla wszystkich dzieci, które spełniały kryteria tegorocznego naboru do tego typu placówek.

Jednak zniesienie obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich, to nie jedyna zmiana. Planowana reforma oświaty zakłada m.in. likwidację gimnazjów i przekształcenie szkół podstawowych w 8-klasowe szkoły powszechne.

Oznacza to także zagrożenia związane ze zwalnianiem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach, a co za tym idzie z koniecznością wypłacania przysługujących im odpraw.

Najważniejszą w tej chwili kwestią jest brak przepisów wykonawczych, które regulowałyby wszystkie kwestie związane z zapowiedzianymi zmianami.

Szczecin już teraz postanowił przygotować się do zapowiadanych zmian. W tym celu, m.in. powołany został Zespół ds. Reformy Oświatowej, którego zadaniem jest wypracowanie takiego sposobu wprowadzania zmian, by były one jak najmniej uciążliwe zarówno dla uczniów i ich rodziców, jak i dla nauczycieli.

Dodatkowo, do zadań zespołu należy m.in. opracowanie nowej sieci szkół oraz stworzenie tzw. Karty szkoły, w której pojawią się wszystkie niezbędne dane dotyczące danej placówki.

Zapowiadana reforma oświaty to gruntowna przebudowa obecnie obowiązującego systemu i wymaga ona wzmożonej pracy zarówno ze strony urzędników, jak i dyrektorów szkół oraz nauczycieli.

Nadchodzący nowy rok szkolny to nie tylko zmiany, ale również okazja do świętowania.

W tym roku aż 11 szczecińskich szkół obchodzić będzie jubileusze swojego istnienia (w tym m.in. 70-lecie II LO im Mieszka I i III LO im. M. Kopernika).

Wszystkim uczniom z okazji zbliżającego się roku szkolnego 2016/2017 życzymy samych sukcesów oraz osiągnięcia zamierzonych celów! 

Pogoda
13
na godz. 03:00
Zobacz prognozę na trzy dni

Przez granice

Dodatek specjalny do „Kuriera Szczecińskiego”
Przez granice
CZYTAJ WIĘCEJ

Über die Grenzen

Sonderbeilage der Zeitung „Kurier Szczeciński”
Uber die grenzen
LESEN SIE MEHR

Filmy

Różne odcienie filharmonii
Zwiedzanie z prezydentem
Opóźnienia na szczecińskim dworcu
Poprzedni Następny

Nekrologi

kondolencje

W Kurierze Szczecińskim
Kup najnowsze lub archiwalne wydanie Kuriera Szczecińskiego w wersji elektronicznej.
Przejdź do sklepu
Zamieść ogłoszenie w Kurierze Szczecińskim oraz w wersji elektronicznej.
Daj Ogłoszenie
Cyfrowy
„Mirosław Kwiatkowski niniejszym przeprasza za bezprawne naruszenie dóbr osobistych Pana Przemysława Rafała Chmury, których to naruszeń dopuścił się w treści sporządzonych przez siebie artykułów pod tytułem: – „Biuro nieruchomości w przepompowni”, „Pośredników ci u nas dostatek”, „Wypaczone notarialne umowy”, „Notariusze naginali przepisy”, „Czarna dziesiątka mijającego roku”, „Chwasty tygodnia”, „Pośrednicy drwią z Temidy” oraz „Wyrok na notariusza” opublikowanych w Kurierze Szczecińskim odpowiednio w dniach 23 stycznia 2015 r., 13 lutego 2015 r., 27 listopada 2015 r., 28 grudnia 2015 r., 31 grudnia 2015 r., 9 września 2016 r. oraz 11 października 2016 r., a także stronie internetowej gazety, w których to artykułach zawarto nieprawdziwe i niesprawdzone informacje na temat sposobu świadczenia usług przez Pana Przemysława Rafała Chmurę, w czasie gdy wykonywał on zawód notariusza, oraz o rzekomych nieprawidłowościach, których miał się dopuścić przy świadczeniu tych usług. Mirosław Kwiatkowski zobowiązuje się również do poszanowania dóbr osobistych Pana Przemysława Rafała Chmury.”