Piątek, 01 grudnia 2023 r. 
-5 szczecin
REKLAMA

Szkołę czas zacząć!

Data publikacji: 2016-08-28 20:12
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-28 20:41
Szkołę czas zacząć!
 

1 września naukę w szczecińskich szkołach rozpocznie 40 011 uczniów (najwięcej w szkołach podstawowych – 19 866) oraz 9 856 przedszkolaków.

Nadchodzący rok szkolny będzie nieco różnił się od poprzednich. Jedną ze zmian jest zniesienie obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich.

Podczas tegorocznej rekrutacji to rodzice decydowali czy ich dziecko rozpocznie naukę w szkole, pójdzie do oddziału zerowego czy też pozostanie na kolejny rok w przedszkolu.

Pozostawienie dzieci 6-letnich w placówkach wychowania przedszkolnego oznaczało jednak zagrożenie braku miejsc dla dzieci 3-letnich.

By temu zapobiec, Miasto Szczecin wprowadziło pakiet rozwiązań „mały uczeń PIERWSZA KLASA”, który miał na celu m.in. zachęcenie rodziców dzieci 6-letnich do zapisania ich pociech do szkoły.W wyniku przeprowadzonych działań oraz wprowadzonych rozwiązań, około 70% rodziców szczecińskich 6-latków zdecydowało się na zapisanie dziecka do klasy pierwszej szkoły podstawowej lub oddziału zerowego.

W ramach pakietu, utworzono także 511 dodatkowych, nowych miejsc w przedszkolach, w celu objęcia wychowaniem przedszkolnym jak największej liczby dzieci 3-letnich.

Dzięki podjętym działaniom, miasto zapewniło miejsca w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych funkcjonujących przy szkołach podstawowych, dla wszystkich dzieci, które spełniały kryteria tegorocznego naboru do tego typu placówek.

Jednak zniesienie obowiązku szkolnego dla dzieci 6-letnich, to nie jedyna zmiana. Planowana reforma oświaty zakłada m.in. likwidację gimnazjów i przekształcenie szkół podstawowych w 8-klasowe szkoły powszechne.

Oznacza to także zagrożenia związane ze zwalnianiem nauczycieli i pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach, a co za tym idzie z koniecznością wypłacania przysługujących im odpraw.

Najważniejszą w tej chwili kwestią jest brak przepisów wykonawczych, które regulowałyby wszystkie kwestie związane z zapowiedzianymi zmianami.

Szczecin już teraz postanowił przygotować się do zapowiadanych zmian. W tym celu, m.in. powołany został Zespół ds. Reformy Oświatowej, którego zadaniem jest wypracowanie takiego sposobu wprowadzania zmian, by były one jak najmniej uciążliwe zarówno dla uczniów i ich rodziców, jak i dla nauczycieli.

Dodatkowo, do zadań zespołu należy m.in. opracowanie nowej sieci szkół oraz stworzenie tzw. Karty szkoły, w której pojawią się wszystkie niezbędne dane dotyczące danej placówki.

Zapowiadana reforma oświaty to gruntowna przebudowa obecnie obowiązującego systemu i wymaga ona wzmożonej pracy zarówno ze strony urzędników, jak i dyrektorów szkół oraz nauczycieli.

Nadchodzący nowy rok szkolny to nie tylko zmiany, ale również okazja do świętowania.

W tym roku aż 11 szczecińskich szkół obchodzić będzie jubileusze swojego istnienia (w tym m.in. 70-lecie II LO im Mieszka I i III LO im. M. Kopernika).

Wszystkim uczniom z okazji zbliżającego się roku szkolnego 2016/2017 życzymy samych sukcesów oraz osiągnięcia zamierzonych celów!