Piątek 01 lipca 2022r. 
REKLAMA

Nie zrywajmy naklejek!

Data publikacji: 2016-08-28 20:00
Ostatnia aktualizacja: 2016-08-28 20:38
Nie zrywajmy naklejek!
 

Mimo apeli ten „proceder” nadal trwa. Przypominamy zatem, że naklejka na pojemniku nie świadczy o tym, że mieszkańcy nie segregują odpadów, tylko informuje do jakich odpadów jest przeznaczony pojemnik.

W przypadku zabudowy jednorodzinnej takie naklejki znajdują się wyłącznie na pojemnikach do odpadów zmieszanych, w wielorodzinnej – także segregowanych.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska, ta naklejka informuje do jakich odpadów jest przeznaczony pojemnik. znajduje się na niej także informacja o przynależności do gminnego systemu gospodarki odpadami. Zamieszczony jest również kontakt dla mieszkańców.

Apelujemy raz jeszcze i prosimy nie zrywać tych naklejek, które nie są w żadnym wypadku rodzajem „donosu”, tylko informacją.

Apelujemy raz jeszcze: nie zrywajmy naklejek!